ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб

16.01.2017 / 12:54

Страхові внески

Переглянуто граничний розмір пенсійних внесків, страхових платежів, внесків на пенсійні вклади, сплачених роботодавцем-резидентом (пп. «в» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу). Не підлягає оподаткуванню сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачених роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 % нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати (у 2017 р. — 8 тис.  грн), встановленої законом про держбюджет на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

ДОВІДКОВО
До внесення змін граничний розмір пенсійних внесків, страхових платежів, внесків на пенсійні вклади, сплачених роботодавцем-резидентом за платника податків, що не підлягав оподаткуванню, становив 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про держбюджет на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Іпотечний кредит

Надано право платнику податків на розстрочення сплати протягом трьох років суми податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит) (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу). За кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), платник податку має право на сплату суми податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу (кредиту та/або відсотків), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

Для розстрочення такої суми податкового зобов’язання платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсот­ків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, які призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

Суми розстрочених податкових зобов’я­зань розраховуються платником податку самостійно згідно з документами щодо суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків) та погашаються рівними частинами кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, який настає за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня і 20 грудня), починаючи з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому до контролюючого органу подано заяву в довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

Анульований кредит

Переглянуто розмір основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, яка не підлягає оподаткуванню (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу). Основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності не підлягає оподаткуванню у разі якщо така сума не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік) (у 2017 р. — 800 грн), встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

ДОВІДКОВО
До внесення змін розмір основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, яка не підлягала оподаткуванню, становив 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік).

Допомога на лікування

Розширено перелік осіб — отримувачів благодійної допомоги на лікування та медичне обслуговування, яка звільняється від оподаткування (пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу). До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі у частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом № 1645 та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону № 4004 за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

ДОВІДКОВО
До внесення змін звільнялись від оподаткування кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку.

Навчання працівників

Звільнено від оподаткування кошти, сплачені на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку студента або працівника, але не вище трьох мінімальних заробітних плат (у 2017 р. — 9 600 грн) за кожний повний або неповний місяць навчання (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу). Звільняється від опо­даткування сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2017 р. — 9 600 грн), за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи.

Змінами, внесеними до Податкового кодексу, скасовано необхідність особи, яка навчається, відпрацювати три роки у роботодавця, який заплатив за таке навчання.

ДОВІДКОВО
До внесення змін такі кошти звільнялись від оподаткування тільки у разі сплати їх роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, який дає право на застосування ПСП (у 2016 р. така сума не перевищувала 1 930 грн на місяць), на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення навчання не менше ніж три роки. При цьому, якщо працівник припиняв трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнювалась до додаткового блага, та підлягала оподаткуванню у загальному порядку.

Здавання брухту

Звільнено від оподаткування доходи від здавання (продажу) брухту чорних металів (за кодом 7204 УКТ ЗЕД) (пп. 165.1.25 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

ДОВІДКОВО
До прийнятих змін доходи від здавання (продажу) брухту чорних металів оподатковувалися на загальних підставах за ставкою 18 %. Звільнялась від оподаткування сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД) та брухт дорогоцінних металів, проданий Нацбанку України.

Інвестиційний прибуток

Унормовано визначення інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами, в тому числі державними цінними паперами, з урахуванням курсових різниць (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу). До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Нацбанку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць. Змінами до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 вищезазначеного Кодексу уточнено, що інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, з урахуванням курсової різниці (за наявності) та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу.

Продаж власної продукції

Переглянуто розмір доходу при продажу власної продукції тваринництва, яка не підлягає оподаткуванню (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу). При продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2017 р. — 160 тис грн). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений вищезазначеним підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана подати конт­ролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 160 тис грн.

ДОВІДКОВО
До внесення змін граничний дохід становив 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Дарунки

Уточнено розмір вартості дарунків, які не підлягають оподаткуванню (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу). Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у разі, якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць) (у 2017 р. — 800 грн), встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

ДОВІДКОВО
До прийняття змін не підлягала оподаткуванню вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) за умови, що їх вартість не перевищувала 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Податкова знижка на навчання

Знято обмеження з розміру суми, сплаченої за навчання, яку платник податку може включити до податкової знижки за наслідками звітного року (пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу). Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

ДОВІДКОВО
До внесення змін така сума витрат не могла перевищувати розмір доходу, який дає право на застосування ПСП (у 2016 р. — 1 930 грн на місяць), в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного (податкового) року.

Дивіденди

Встановлено ставку податку у розмірі 9 % для пасивних доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами та корпоративними правами, що виплачуються нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток підприємств (п. 167.5 ст. 167 та пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу). Встановлено нову ставку податку на доходи фізичних осіб у половинному розмірі ставки, встановленої у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (тобто 9 %), — для доходів у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єк­тами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, у тому числі отриманих з іноземних джерел. При цьому залишено ставку 5 % для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Усі інші пасивні доходи оподатковуються за ставкою 18 %.

Також термінологічне визначення поняття пасивних доходів перенесено зі ст. 167 до ст. 14 Податкового кодексу.

Для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб до пасивних доходів належать доходи, отримані у вигляді:

 • процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);
 • процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
 • плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
 • доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів як компенсація їх вартості;
 • доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
 • відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
 • доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
 • інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Нацбанку України з урахуванням курсової різниці;
 • роялті;
 • дивідендів;
 • страхових виплат і відшкодувань

Допомога на відновлення втраченого майна

Уточнено граничний розмір благодійної допомоги, яка надається на відновлення втраченого майна та на інші потреби та не підлягає оподаткуванню (пп. «б» пп. 170.7.8 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу). Не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, що надається згідно з пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2017 р. — 1,6 млн грн), — на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку, визначених вищезгаданим підпунктом.

ДОВІДКОВО
До внесення змін така гранична сума становила одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Відрядження за кордон

Переглянуто розмір добових для відряджень за кордон, які не потребують документального підтвердження та не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу).

До оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 р. — 320 грн), у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим Нацбанком України, в розрахунку за кожен такий день.

Декларація про майновий стан

Розширено обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків — щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною (п. 179.6 ст. 179 Податкового кодексу).

Надано право фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні фізичні особи мали право звертатись до 1 березня року, що настає за звітним періодом) (п. 179.10 ст. 179 Кодексу).

Сплата ПДФО

Збільшено термін сплати податку на доходи фізичних осіб у випадку, якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, з одного дня до трьох банківських днів, що настають за днем такого нарахування (виплати, надання) (пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу).

Благодійна допомога

Збільшено з 12 до 24 місяців термін, протягом якого отримувач може використовувати цільову благодійну допомогу, надану на лікування без оподаткування такої суми податком на доходи фізичних осіб (пп. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170 вищезазначеного Кодексу).