ЄСВ

Єдиний соціальний внесок

16.01.2017 / 16:02

Звільнення від сплати

Уточнено перелік осіб, які звільнені від сплати єдиного внеску (частина четверта ст. 4 Закону про ЄСВ). Фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ДОВІДКОВО
До внесення змін від сплати єдиного внеску за себе звільнялись лише фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Обов’язкова сплата

Змінено порядок визначення бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування (п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ). Єдиний внесок нараховується для фізичних осіб — підприємців (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, — на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Відповідно до Закону про ЄСВ єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

ДОВІДКОВО
До внесення змін зазначені платники сплачували єдиний внесок виходячи із суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та у сумі не меншій за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). За місяці, в яких платником не отримувався дохід (прибуток), він мав право (а не обов’язок) самостійно визначити базу нарахування та сплатити єдиний внесок у межах мінімального та максимального розміру страхового внеску.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (з 01.01.2017 р. — 704 грн). Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (з 01.01.2017 р. — 40 тис. грн, при цьому максимальна сума єдиного внеску — 8,8 тис. грн).

 

ЄСВ для першої групи

Уточнено порядок визначення бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного податку (п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ). Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховують єдиний внесок на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у пп. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, ця сума не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до ст. 24 Закону про пенсійне страхування, пропорційно до сплаченого єдиного внеску.

Таким чином, платники єдиного податку першої групи зобов’язані з 01.01.2017 р. сплачувати єдиний внесок не менше 352 грн.