Інші податки

Податковий контроль

16.01.2017 / 17:26

План-графік

Запроваджено оприлюднення плану-графіка проведення документальних перевірок на офіційному порталі ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки.

Перевірки великих платників

При визначенні термінів, протягом яких можуть проводитися з 01.01.2017 р. документальні перевірки, слід врахувати зміни, внесені до критеріїв належності платника до категорії великих платників податків, а саме:

  • збільшено показник сплати платежів до держбюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн грн;
  • збільшено критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 500 млн грн до 1 млрд грн;
  • додано постійне представництво нерезидента до переліку суб’єктів.

Термін проведення перевірки

Збільшено з 15 до 90 календарних днів термін, протягом якого при отриманні заяви зі скаргою від покупця контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку продавця з урахуванням вимог, встановлених пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Штрафні санкції

Змінено порядок застосування штрафних санкцій у разі нереєстрації податкових накладних в ЄРПН, невиправлення помилок, допущених під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної та виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця.

Підстави для перевірки

Податковий кодекс доповнено новою підставою для проведення документальної позапланової перевірки — у разі якщо платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контро­люючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту, виключно з питань, зазначених у запиті (пп. 78.1.19 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу).

Крім того, уточнено підстави для проведення позапланових перевірок відповідно до пп. 78.1.1 зазначеного пункту, а саме допов­нено можливістю їх проведення також у разі отримання інформації, яка свідчить про порушення вимог податкового законодавства.

У підпунктах 78.1.1, 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Кодексу збільшено терміни для надання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу — 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту, та вимоги до його змісту.

Щодо пп. 78.1.5 цього пункту, то документальна позапланова перевірка з підстав, визначених цим підпунктом, може бути проведена не тільки у разі подання платниками заперечень до акта (довідки) перевірки, а й додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу. Наказ про проведення перевірки з підстав, зазначених у цьому підпункті, видається:

  • у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, — контролюючим органом, який проводив перевірку;
  • під час проведення процедури адміністративного оскарження — контролю­ючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків.

Вилучено з пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу можливість проведення позапланової перевірки у разі отримання постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора.

Подання заперечень

У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, платники податків мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків (раніше зауваження подавалися до контролюючого органу за основним місцем обліку).

Крім того, уточнено порядок обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього — з наступного дня, за днем отримання акта (довідки), збільшено строк їх розгляду з п’яти до семи робочих днів, а також строк для повідомлення контролюючим органом про місце і час проведення розгляду заперечення з двох до чотирьох робочих днів до дня їх розгляду.

Проведення зустрічних звірок

Внесено зміни до порядку проведення зустрічних звірок, а також надання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу, що визначено ст. 73 Податкового кодексу. Зокрема, у разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.

Крім того, змінено об’єкт зустрічної звірки — під час зустрічної звірки здійснюється співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків. Також обмежено можливість їх проведення тільки з метою отримання інформації, необхідної у зв’язку із проведенням перевірок (часові межі не встановлено).

За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у 10-денний строк. Повторне здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено.