Податок на майно

Податок на нерухомість

16.01.2017 / 17:42

Нові пільги

Перелік об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які не є об’єктом оподаткування, доповнено. Зокрема, до таких об’єктів віднесено:

  • об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
  • об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей (пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу).

Особливості сплати на період проведення АТО

Підпунктом 38.6 п. 38 Закону № 1797 такожвстановлено, що об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіт­кнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно відповідно до ст. 266 Податкового кодексу у період з 14.04.2014 р. до 31 грудня року, в якому буде завершено АТО.

Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно відповідно до ст. 266 Податкового кодексу вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.

Особливості повернення платникам податків надміру сплачених сум грошових зобо­в’язань визначено Порядком № 1146.

На які об’єкти не поширюються пільги

Нововведенням є те, що пільги з податку на нерухомість, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу, для фізичних осіб не застосовуються до:

  • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 зазначеного пункту (пільга у вигляді зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку);
  • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності) (пп. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 Кодексу).

Подання відомостей

Розширено зміст інформації, що подається до контролюючих органів органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб. Так, відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку як фізичними, так і юридичними особами, подаються щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу (за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) (пп. 266.7.4 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу).

Застосування коефіцієнта

Крім того, Законом № 1791установлено, що з 01.01.2017 р. до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 р. згідно з цим Законом встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки, зокрема, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Норми законодавства, які не застосовуються на 2017 рік

У 2017 р. до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання Закону № 1791, не застосовуються вимоги Закону № 1160 та Податкового кодексу, а саме:

  • пп. 4.1.9 пунктів 4.1 та 4.5 ст. 4 Кодексу (зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року);
  • пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Кодексу (рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом);
  • пп. 12.4.3 п. 12.4 ст. 12 Кодексу (до повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів належить, зокрема, до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду);
  • п. 12.5 ст. 12 Кодексу (офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Кодексу).
З 01.01.2017 р. ставки з податку на нерухоме майно, застосовуються з коефіцієнтом 0,5