Податок на майно

Плата за землю

16.01.2017 / 18:13

Ставки земельного податку

Уточнено розмір ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).Так, ставки за зазначені ділянки встановлюються у розмірі не більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки(п. 274.1 ст. 274 Податкового кодексу).

Установлено, що ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області (п. 277.1 ст. 277 зазначеного Кодексу).

Вибір пільги

Конкретизовано порядок вибору пільги щодо сплати земельного податку фізичною особою, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання (п. 281.4 ст. 281 Податкового кодексу).У разі якщо фізична особа, яка має право на пільгу, зокрема інваліди першої та другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18  років, пенсіонери (за віком), ветерани війни тощо, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контро­люючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву.

Нові пільги для юридичних осіб

Розширено перелік об’єктів, які звільняються від сплати податку (підпункти 282.1.5 та 282.1.6 п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу).Так, від сплати податку звільня­ються:

 • державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщено їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Подання рішення

Установлено, що подання рішення органами місцевого самоврядування (до 25 грудня року, що передує звітному) щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам здійснюється за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу).

Порядок нарахування

Удосконалено порядок нарахування податкового зобов’язання фізичним особам контролюючими органами (п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу).

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника — юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

 • розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
 • права на користування пільгою зі сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Конкретизовано, що облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня (п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу).

Установлено, що форма надання інформації огранами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі державної або комунальної власності, відповідному контролюючому органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (п. 288.1 ст. 288 Податкового кодексу).

Визначено, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території (пп. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу).

Також доповнено п. 288.5 ст. 288 Кодексу підпунктами 288.5.4 та 288.5.5, якими визначено, що річна сума платежу для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку; для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 % нормативної грошової оцінки.

Граничний розмір індексації

Змінами, внесеними до п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу, скасовано обмеження нижньої межі величини нормативної грошової оцінки земель у разі якщо індекс споживчих цін менше ніж 100 %. Водночас обмежено максимальний рівень коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у разі якщо індекс споживчих цін, оприлюднений органами статистики, перевищує 115 %.

Особливості сплати

Скасування сплати фізичними та юридичними особами

Установлено, що з 14.04.2014 р. та до 31 грудня року, в якому буде завершено АТО, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, які розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та перебувають у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб. Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми плати за землю вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’я­заннями та підлягають поверненню (пп. 38.7 п. 38 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Крім того, на період проведення АТО для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких станом на 14.04.2014 р. була тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, і які станом на 01.01.2017 р. не змінили своє місцезнаходження (місце проживання) із зазначених територій на іншу територію України, передбачається таке:

 • зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення визначених станом на 14.04.2014 р. грошових зобов’язань, за якими зупинено стягнення;
 • зупиняється застосування норм статей 59, 60 (у частині податкових вимог), 87 — 101 Податкового кодексу (п. 38.2 ст. 38 Кодексу).

Відлік строку давності, визначений ст. 102 Податкового кодексу, зупиняється на період, протягом якого до платників податків не застосовувалися заходи стягнення, передбачені статтями 59, 60, 87 — 101 цього Кодексу.

Норми пп. 38.2 п. 38 підрозділу 10 Податкового кодексу не застосовуються:

 • з дати реєстрації зміни місця проживання фізичною особою — платником податків і переселення на іншу територію України на постійне місце проживання, місце проживання внутрішньо переміщеної особи та проведення реєстраційної дії щодо зміни місця проживання фізичної особи — підприємця;
 • з дати реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи на іншу територію України.

Самозайняті особи

Підпунктом 38.3 п. 38 підрозділу 10 Податкового кодексу встановлено, що для платників податків — самозайнятих фізичних осіб під час особливого періоду, визначеного Законом № 3543, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, норми цього пункту застосовуються на весь строк їх військової служби.

Філії, представництва, відокремлені підрозділи

Установлено, що якщо фактичним місце­знаходженням філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу юридичної особи є:

 • тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, а місцезнаходженням відповідної юридичної особи є інша територія України, то така юридична особа (структурний підрозділ, уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок у випадках, передбачених Податковим кодексом) звільняється від відповідальності, визначеної цим Кодексом, виключно в межах діяльності такого структурного підрозділу та за весь період проведення АТО. У період проведення АТО такий структурний підрозділ перебуває на обліку (основне місце обліку), сплачує податки, подає податкові декларації та виконує інші обов’язки платника податків за основним місцем обліку юридичної особи;
 • інша територія України, а місцезнаходженням юридичної особи такого відокремленого підрозділу є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіт­кнення, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку як окремі платники податків і зборів та сплачують податки і збори на умовах та у порядку, визначених Податковим кодексом (пп. 38.4 п. 38 підрозділу 10 Кодексу).

Платники податку четвертої групи

Підпунктом 38.8 п. 38 підрозділу 10 Податкового кодексу встановлено, що земельні ділянки, розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та які перебувають у власності та/або користуванні платників єдиного податку четвертої групи, не є об’єк­том оподаткування єдиним податком у період з 14.04.2014 р. до 31 грудня року, в якому буде завершено АТО.

Для платників єдиного податку четвертої групи, у яких місцезнаходженням усіх земельних ділянок є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для переходу на спрощену систему оподаткування або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи у році, наступному після року, в якому буде завершено АТО, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва не надається.