Інші податки

Екологічний податок

16.01.2017 / 18:18

Cтавки екологічного податку, встановлені п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу, за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення,а також стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до цього пункту та на які встановлено клас небезпечності,приведено у відповідність із індексом зростання цін виробників промислової продукції Законом № 1791.

Збільшено ставки податку, що застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до вищезазначеного пункту та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), у атмосферному повітрі населених пунктів (п. 243.3 зазначеної статті).

Так, ставку податку за викиди двоокису вуглецю збільшено з 0,33 до 0,37 грн за 1 т (п. 243.4 цієї статті).

Крім того, збільшено ставки податку за:

  • скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти (п. 245.1 ст. 245 Податкового кодексу);
    (для порівняння наведемо ставки екологічного податку в табл. 1 — 4)

Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, грн за 1 т

до 01.01.2017 р.

діюча норма

Азот амонійний

1 293,10

1 448,27

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)

517,57

579,68

Завислі речовини

37,09

41,54

Нафтопродукти

7 606,99

8 519,83

Нітрати

111,26

124,61

Нітрити

6 350,98

7 113,1

Сульфати

37,09

41,54

Фосфати

1 033,52

1 157,54

Хлориди

37,09

41,54

  • скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 245.1 та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу (п. 245.2 цієї статті);

Таблиця 2

 

Ставка податку, грн за 1 т

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, мг на 1 л

до 01.01.2017 р.

діюча норма

До 0,001 (включно)

135 489,06

151 747,75

Понад 0,001 — 0,1 (включно)

98 236,15

110 024,49

Понад 0,1 — 1 (включно)

16 935,94

18 968,25

Понад 1 — 10 (включно)

1 723,59

1 930,42

Понад 10

345,04

386,44

  • розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів (п. 246.1 ст. 246 Кодексу): обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням — з 694,91 грн за одиницю до 778,3 грн; люмінесцентних ламп — з 12,09 грн за одиницю до 13,54 грн.

Збільшено ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (п. 246.2 ст. 246 Податкового кодексу).

Таблиця 3

 

 

Ставка податку, грн за 1 т

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

до 01.01.2017 р.

діюча норма

I

Надзвичайно небезпечні

1 128,63

1 264,07

II

Високонебезпечні

41,11

46,04

III

Помірно небезпечні

10,31

11,55

IV

Малонебезпечні

4,02

4,5

Малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

0,39

0,44

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк також збільшено (п. 248.1 ст. 248 Кодексу).

Таблиця 4

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), грн за 1 м3

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, грн за 1 см3

 

до 01.01.2017 р.

діюча норма

до 01.01.2017 р.

діюча норма

Високоактивні

483 699,51

541 743,45

16 123,32

18 058,12

Середньоактивні та низькоактивні

9 029,05

10 112,54

3 224,65

3 611,61

За утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії — експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені, ставку податку збільшено з 0,010136 до 0,0114 грн у розрахунку на 1 кВт/год вироб­леної електричної енергії (п. 247.1 ст. 247 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42