Рентна плата

Рентна плата

16.01.2017 / 18:20

Уточнено умови визначення платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (пп. 252.1.6 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу). Встановлено, що такими платниками є суб’єкти господарювання, які виконують роботи, для проведення яких необхідне отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Передбачено, що об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належить, зокрема, обсяг товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється під час виконання робіт, для проведення яких необхідне отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об’єктів (пп. 252.3.3 п. 252.3 ст. 252 Кодексу).

Доповненнями, внесеними до п. 252.8 зазначеної статті, встановлено, що сума доходу платника, отриманого (нарахованого) від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період, зменшується на суму його витрат, пов’язаних з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням).

Розширено перелік витрат платників. Установлено, що до витрат належать витрати платника рентної плати, пов’язані з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) (пп. 252.9.1 п. 252.9 та пп. 252.11.1 п. 252.11 ст. 252 Кодексу).

Зменшено ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, а саме для видобування нафти (п. 252.20 цієї статті).

Зазначені ставки встановлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Для порівняння ставки рентної плати наведемо у табл. 5.

Таблиця 5

Назва групи корисних копалин, що надана у користування надрами гірничому підприємству

Попередня
ставка

Діюча ставка

Нафта:

 

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5 000 м

45

29

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5 000 м

21

14

Встановлено, що податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав або переоформив спеціальний дозвіл (п. 252.23 вищезазначеної статті).

Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлені залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання та визначені п. 253.5 ст. 253 Податкового кодексу, збільшилися в середньому на 10 %.

Відповідальність

Удосконалено контроль за справлянням рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (пп. 258.2.2 п. 258.2 ст. 258 Податкового кодексу). За фактами, які відбуваються протягом шести місяців, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником рентної плати сум податкових зобов’язань або невиконання платником податкових зобов’я­зань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, порушує перед відповідним центральним органом виконавчої влади питання зупинення дії відповідного спеціального дозволу.

Радіочастотний ресурс

Зміни, внесені Законом № 1791 до Податкового кодексу, вплинули на збільшення в середньому на 12 % рентної плати у частині користування радіочастотним ресурсом України.

Також цими змінами запроваджено систему коригуючих коефіцієнтів, спрямованих на забезпечення раціонального використання окремих діапазонів радіочастотного ресурсу.

При цьому запроваджено понижуючі та підвищуючі коефіцієнти до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для радіозв’язку в системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, стільникового радіозв’язку та радіо­зв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

Зокрема, для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати запроваджено вісім коефіцієнтів коригування величин податкових зобов’язань.

Підвищуючі та понижуючі коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього.

Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помноженим на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.

Сплата податкових зобов’язань

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік до 1 березня та 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (пп. 254.5.1 п. 254.5 ст. 254 Податкового кодексу).

Платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.

Встановлено, що інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати (пп. 254.5.3 вищезазначеного пункту).

Спецвикористання води

Ставки рентної плати за спеціальне використання поверхневих та підземних вод збільшено в середньому на 10 % (підпункти 255.5.1 та 255.5.2 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу).

Так, для потреб гідроенергетики ставку збільшено з 8,77 грн за 10 тис. м3 води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, до 9,68 грн.

Також збільшено ставки для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:

для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — з 0,1503 грн за 1 тоннаж-добу експлуатації до 0,1659 грн;

для пасажирського флоту, що експлуатується, — з 0,0167 грн за 1 місце-добу експлуатації до 0,0184 грн.

Для потреб рибництва:

  • з 46,03 грн за 10 тис.  м3 поверхневої води до 50,82 грн;
  • з 55,34 грн за 10 тис м3 підземної води до 61,1 грн.
  • Збільшено ставки податку за воду, що входить виключно до складу напоїв:
  • за 1 м3 поверхневої води — з 42,82  до 47,27 грн;
  • за 1 м3 підземної води — з 49,94  до 55,13 грн.

За використання шахтної, кар’єрної та дренажної води ставку збільшено з 9,92  до 10,95 грн за 100 м3 води.

Розміри коефіцієнтів, що застосовуються до ставок рентної плати, не змінюються.

Спецвикористання лісових ресурсів

Збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, визначені п. 256.3 ст. 256 Податкового кодексу, відповідно до індексу зростання споживчих цін у середньому на 10 %.

Передбачено, що рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, встановленої в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених згідно з підпунктами «а» і «б» пп. 256.11.6 п. 256.11 вищезазначеної статті (п. 257.5 ст. 257 Кодексу).