Соціальне страхування

Пенсійне забезпечення

17.01.2017 / 09:44

Законом № 1774 внесено зміни до законодавчих норм, що стосуються, зокрема, питань встановлення особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів та ін.
Крім того, передбачено, що в період роботи на певних посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи, а також встановлено обмеження розміру пенсій до виплати в період роботи.

Обмеження у виплаті пенсій

Згідно зі ст. 47 Закону про пенсійне страхування в період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. особам, які займають посади державної служби, визначені Законом № 889 або працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697, № 1402, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Аналогічні зімни внесено і до ст. 37 Закону № 3723. Так, тимчасово, у період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551, та осіб, на яких поширюється дія Закону № 203), які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах і на умовах, передбачених законами № 1697, № 1402, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена відповідно до ст. 37 Закону № 3723, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зазначений порядок виплати пенсій поширюється також і на пенсії, призначені відповідно до законів № 1402, № 1697, № 2728 (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551).

Звертаємо увагу, що до 31.12.2017 р. працівникам дипломатичної служби в період роботи пенсії, призначені відповідно до законодавства України, не виплачуються.

Наприклад, особі, якій пенсію призначено за віком відповідно до Закону про пенсійне страхування в період її роботи на дипломатичній посаді, пенсія не виплачуватиметься.

Змінено порядок виплати пенсій, зокрема судовим експертам, службовцям Нацбанку України, посадовим особам органів місцевого самоврядування, помічникам-консультантам народного депутата України.

Так, починаючи з 01.01.2017 р. і по 31.12.2017 р. — у період роботи осіб на зазначених посадах  — пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія науковим працівникам

Порядок виплати пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам залежить від того, коли наукова пенсія призначена і в якій установі та на якій посаді особа продовжує працювати.

Статтею 37 Закону № 848 встановлено, що для осіб, яким наукову пенсію призначено до набрання чинності Законом № 3668 (01.10.2011 р.), які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697, № 1402,  № 2790, пенсія виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Якщо ж науковий (науково-педагогічний) працівник, отримуючи наукову пенсію, продовжує працювати на науковій посаді, то пенсія йому виплачується в розмірі 85 % від розміру пенсії, визначеного Законом № 848.

Пенсія, призначена особам відповідно до Закону № 848 після набрання чинності Законом № 3668 (01.10.2011 р.), у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених Законом № 848, які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697, № 1402, № 2790, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Тимчасово, по 31.12.2017 р., у період роботи наукового (науково-педагогічного) працівника на інших посадах (крім випадків, передбачених вище, зокрема, робота на посадах державної служби, суддів, прокурорів, а також наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсія яким призначена після 01.10.2011 р.), пенсії, призначені відповідно до ст. 37 Закону № 848, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.

Слід зауважити, що вказаний порядок виплати пенсій не поширюється на інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551.

ВАЖЛИВО
Незалежно від факту роботи в повному обсязі пенсії виплачуються інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551.

Пенсії військовим

Порядок виплати пенсій військовим пенсіонерам зазнав певних змін.

Так, у період по 31.12.2017 р. особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів вій­ни III групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551, та осіб, на яких поширюється дія Закону № 203), які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697, № 1402, призначені пенсії не виплачуватимуться. Після звільнення з роботи виплату пенсії буде поновлено.

Отже, до осіб, які можуть працювати на посадах державної служби, суддів, прокурорів та отримувати пенсію в повному обсязі, віднесено осіб, на яких поширюється дія Закону № 203. У 2016 році таке право було надано лише ветеранам військової служби.

У період роботи військових пенсіонерів на інших посадах (крім «спецпосад») виплата пенсії здійснюватиметься в повному обсязі. Тобто порядок виплати пенсій, який поширюється на всіх працюючих пенсіонерів щодо виплати пенсії в розмірі 85 % призначеного розміру на військових пенсіонерів не поширено, окрім осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування, у Національному банку України, помічниками-консультантами народного депутата України та судовими експертами. Зазначеній категорії осіб пенсія, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Коли обмеження не застосовуються

Частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1774 передбачено: обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, встановлені цим Законом, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури, або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів № 1697, № 1402, на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснюється згідно із законодавством.

Слід зазначити: починаючи з 01.01.2017 р., обмеження щодо виплати пенсій не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, що призначенні особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

Підтвердження факту військової служби або роботи на посадах в органах, зазначених у частині другій Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1774, здійснюється на підставі довідок (витягів з наказів) про роботу (службу). У разі відсутності відповідної інформації в матеріалах пенсійних справ пенсіонерам для уникнення непорозумінь необхідно дооформити відповідні документи та надати до органів Пенсійного фонду для долучення їх до матеріалів пенсійних справ.

Для підтвердження участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою також до органів Пенсійного фонду мають бути надані документи, що підтверджують зазначені факти.

Статус пенсіонера — працюючий чи непрацюючий — органи Пенсійного фонду визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати додаткові документи необхідно лише тим пенсіонерам, які своєчасно не виконали своє зобов’язання щодо інформування про працевлаштування/звільнення з роботи.

Право на пенсію в повному обсязі

Інваліди І та ІІ груп, інваліди війни ІІІ групи, учасники бойових дій та особи, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551, у період будь-якої роботи будуть отримувати призначену пенсію в повному обсязі.

Крім того, у період роботи на «спецпосадах» виплачуватимуться пенсії, призначені відповідно до законів № 3723, № 889,  № 2262 особам, на яких поширюється дія Закону № 203.

Статтею 5 Закону № 203 визначено категорію осіб, які є ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Слід зазначити, що в 2016 р. право на виплату пенсії в повному обсязі мали лише ветерани військової служби, які отримували пенсії, призначені за законами № 3723, № 889, № 2262, і працювали на «спецпосадах». Таким чином, розширено коло осіб, які мають право на отримання пенсії в повному обсязі в період роботи на «спецпосадах».

Отже, для поновлення виплати пенсій з 01.01.2017 р. зазначеним категоріям осіб необхідно надати до органу Пенсійного фонду за місцем проживання відповідні посвідчення.

ВАЖЛИВО
Тимчасово — у період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. — максимальний розмір пенсії/щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.