Податок на прибуток

Розрахунок амортизації

17.01.2017 / 18:45

Починаючи з 01.01.2017 р. для розрахунку амортизації вартість ОЗ та нематеріальних активів визначається без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.