Інші податки

«Низькоподаткові» юрисдикції

16.01.2017 / 14:22

Для визнання операцій контрольованими має бути оновлено перелік держав (територій), який затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, що обумовлено змінами у критеріях, які враховуються під час його визначення, а саме: держави (території), в яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні (вилучено уточнення, що така ставка має бути загальною); держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Запровадження нового критерію щодо забезпечення ефективного обміну податковою інформацією цілком відповідає міжнародному стандарту податкової прозорості, схваленому у 2016 р. ОЕСР та країнами G20, а також Радою ЄС (ЕКОФІН).

Водночас з метою забезпечення принципу податкової стабільності змінами встановлено, що операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до вищезазначеного переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, визнаються контрольованими з 1 січня року, що настає за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку.