Інші податки

Коригування

16.01.2017 / 14:50

Для забезпечення зіставності та уникнення впливу відмінностей між контрольованою та неконтрольованою операціями зміни дають змогу здійснювати коригування таких відмінностей комерційних та фінансових умовяк у контрольованих, так і у потенційно зіставних неконтрольованих операціях. Зауважимо, що раніше можна було коригувати лише відмінності у неконтрольованих операціях, що створювало певні складнощі при аналізі зіставності та пошуку зіставних операцій.