Інші податки

Звітність

16.01.2017 / 15:04

Звіт про контрольовані операції

Дуже важливою та позитивною зміною для платників є перенесення граничного строку подання звіту про контрольовані операції з 1 травня на 1 жовтня року, що  настає за звітним. Багато компаній, враховуючи специфіку формування фінансової звітності їх материнських компаній та використання комерційних баз даних (на кшталт Ruslana або Amadeus), відтепер зможуть обґрунтовано та якісно заповнити звіт та своєчасно надати до ДФС.

На законодавчому рівні закріплено можливість виправляти помилки та недоліки шляхом направлення до контролюючого органу нового (до закінчення граничного строку) або уточнюючого (після закінчення граничного строку) звіту про контрольовані операції.

Водночас подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє його від відповідальності, передбаченої за несвоєчасне декларування всіх операцій у раніше поданому звіті.

Як і раніше, платникам податків заборонено подавати уточнюючий звіт про контрольовані операції під час проведення документальних перевірок.

Документація з ТЦ

Законом № 1797 розширено зміст документації, яку платники податків, що здійснюють КО, повинні складати та зберігати за кожний звітний період.

Вимоги до документації, зазначені у пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, є імплементацією оновлених рекомендацій ОЕСР (дія 13 плану протидії BEPS) щодо змісту локального файлу, який компанії подають податковим органам з обґрунтуванням дотримання ними принципу «витягнутої руки».

Отже, платник податків додатково до переліку інформації, яка зазначалась у документації з ТЦ відповідно до попередніх правил пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, повинен розкрити:

  • дані про осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків володіє платник податків. Дані мають бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у країні їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;
  • інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти;
  • опис структури управління платника податків, схему його організаційної структури;
  • опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких здійснює свою діяльність платник податків, інформацію про основних конкурентів;
  • відомості щодо участі платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків;
  • копії договорів (контрактів) що стосуються КО;
  • відомості про фактично проведені розрахунки у КО (суму та валюту платежів, дату, платіжні документи).

Також уточнюється, що додаткова інформація, яка подається на запит ДФС у разі коли подана компанією документація з ТЦ не містить інформації в обсязі, визначеному в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, є невід’ємною частиною цієї документації.

Відповідальність та штрафні санкції

Зазнали змін штрафні санкції за порушення, пов’язані з податковою звітністю з ТЦ.

По-перше, внаслідок підвищення вдвічі розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 р. штрафи відтепер прив’язані до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Наприклад, у разі застосування після 01.01.2017 р. штрафних санкцій щодо податкової звітності за 2015 р. використовуватиметься прожитковий мінімум для працездатної особи (далі — ПМПО), встановлений на 01.01.2015 р., — 1 218 грн. Отже, сума штрафу за неподання звіту про контрольовані операції за 2015 р. становитиме 365,4 тис. грн (300 ПМПО × 1 218 грн).

У разі виявлення контролюючим органом після 01.10.2017 р. фактів неподання звіту про контрольовані операції за 2016 р. сума штрафної санкції становитиме 413,4 тис. грн (300 ПМПО × 1 378 грн) відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2016 р., — 1 378 грн.

По-друге,з метою стимулювання несумлінних платників подавати звіт про контрольовані операції та/або документацію з ТЦ після застосування до платників штрафних санкцій, передбачених п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, запроваджено своєчасну «пеню» у разі «повторного» неподання податкової звітності.

Так, неподання з 01.01.2017 р. платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з ТЦ після закінчення 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), тягне за собою накладення штрафу, що дорівнює п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день їх неподання. Слід зауважити, що у цьому випадку не обмежено верхню межу суми штрафної санкції.

По-третє, з метою пом’якшення відповідальності за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції, документації з ТЦ та несвоєчасне декларування операцій у раніше поданому звіті у випадку коли платник самостійно до початку перевірки контролюючим органом виявив такий факт та подав звіт (уточнюючий звіт), запроваджено окрему, більш «м’яку» відповідальність за такі порушення. Пунктом 120.4 ст. 120 Податкового кодексу передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі:

  • одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
  • одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
  • двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42