ПДФО

Внески на медстрахування

23.01.2017 / 14:16

Відповідно до частини першої ст. 6 Закону № 85 добровільне страхування — це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно згідно з вимогами цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.
Про те, як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором суми страхових внесків, сплачені роботодавцем-резидентом за платника податку (працівника) за договором добровільного медичного страхування, та чи є такі суми базою для нарахування єдиного внеску, йтиметься в цій статті.

ПДФО, Військовий збір

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, згідно з пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою — резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

  • особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
  • одним із членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
  • роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо такі суми не перевищують 15 % нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більше п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про держбюджет на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Статтею 168 Податкового кодексу визначено порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.

Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 цієї статті податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи визначену в ст. 167 Податкового кодексу ставку податку 18 %.

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку чи на його користь.

Ставка збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

При цьому згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX зазначеного Кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Отже, сплачені роботодавцем-резидентом за працівника суми страхових внесків за договором добровільного медичного страхування включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Важливо
Сплачені роботодавцем-резидентом за працівника суми страхових внесків за договором добровільного медичного страхування включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

ЄСВ

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон про ЄСВ.

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (кон­тракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Постановою № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок.

Відповідно до п. 2 розділу II цього Переліку платіж згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей не є базою для нарахування єдиного внеску.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».
Закон № 85 — Закон України від 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування». Постанова № 1170 — постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42