Податок на майно

Індексація оцінки земель

23.01.2017 / 14:19

Грошова оцінка земельних ділянок щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, значення якого повідомляє Держгеокадастр. З’ясуємо, виходячи з якої величини нормативно-грошової оцінки земель визначаються податкові зобов’язання з плати за землю та єдиного податку четвертої групи у поточному році.

Обов’язок із обчислення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель із використанням індексу споживчих цін з дотриманням порядку, встановленого ст. 289 Податкового кодексу, покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Починаючи з 2017 р. не передбачено обмеження нижньої межі величини нормативної грошової оцінки земель у випадках, якщо індекс споживчих цін менше 100 %.

Водночас передбачено обмеження максимального рівня коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у випадках перевищення 115-відсоткового рівня величини індексу споживчих цін, оприлюдненого органами статистики (абзац четвертий п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу).

Індексація для цілей обчислення плати за землюСхема

У підрозділі 6 Перехідних положень Податкового кодексу встановлено спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення плати за землю.

Збережено дію п. 6 цього підрозділу щодо застосування індексу споживчих цін за 2015 р. для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) у розмірі 120 % (офіційно оприлюднена величина індексу споживчих цін за 2015 р. — 143,3 %).

При цьому новим п. 8 зазначеного підрозділу передбачено такий спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення плати за землю для:

  • сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) коефіцієнт індексації — 1,00;
  • земель несільськогосподарського призначення — 1,06.

З огляду на зазначений коефіцієнт індексації грошової оцінки земель з урахуванням категорії земель необхідно звернутися до ст. 19 Земельного кодексу, згідно з якою землі за основним цільовим призначенням поділяються на категорії:

Водночас серед земельних ділянок, що належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, у ст. 22 Земельного кодексу виділено:

  • сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);
  • несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Таким чином, у 2017 р. коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель не залежить від фактичної офіційно оприлюдненої величини індексу споживчих цін за 2016 р. При цьому для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки становитиме 1,00; а для земель, які згідно зі ст. 19 Земельного кодексу належать до інших земель несільськогосподарського призначення, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки становить 1,06.

База оподаткування для четвертої групи

Платниками єдиного податку четвертої групи є сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. Об’єктом оподаткування для таких платників є площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Базою оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників — платників єдиного податку четвертої групи є нормативна грошова оцінка 1 га:

  • сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень);
  • ріллі в АР Крим або в області для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) (п. 2921.2 ст. 2921 Податкового кодексу).

При цьому передбачено, що нормативна грошова оцінка застосовується з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

Підрозділом 8 Перехідних положень Податкового кодексу встановлено спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення бази оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи.

Зокрема, встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 р., що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 % (п. 5 підрозділу 8 Перехідних положень Кодексу).

Отже, індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок на 2017 р. для цілей обчислення бази оподаткування єдиним податком здійснюватиметься у загальному порядку, визначеному ст. 289 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1378 — Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-ІV «Про оцінку земель»