Податок на майно

Якщо ставку змінено

23.01.2017 / 14:23

Рішенням міської ради від 30.09.2016 р. внесено зміни щодо ставки податку на нерухоме майно та зазначено, що це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення (тобто з 19.10.2016 р.). Чи потрібно в такому разі подавати уточнюючу декларацію, який період уточнювати, а також яку ставку застосовувати, розглянемо в цій статті.

Податковим кодексом визначено лише граничні межі для встановлення ставок. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів у межах своїх повноважень приймають сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу).

Підпунктом 12.3.4 зазначеного пункту визначено, що рішення про встановлення місцевих податків і зборів має бути офіційно оприлюднено відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Водночас п. 4 Прикінцевих положень Закону № 909 установлено, що у 2016 р. до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 р. не застосовуються вимоги, встановлені пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу та Законом № 1160.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Кодексу).

Відповідно до п. 1 ст. 73 Закону № 280 акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень (п. 3 ст. 73 Закону № 280).

Отже, якщо рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно у 2016 р. прийнято, то таке рішення є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами.

Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально (пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Кодексу). Форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно затверджено наказом № 408.

Якщо зміни відбулися (перехід права власності, зміна ставок тощо) до 20 лютого, а звітну декларацію вже подано, то до закінчення граничного терміну її подання подається тип декларації «Нова звітна». Якщо ж зміни відбулися після 20 лютого — тип «Уточнююча».

Щодо уточнення змін, які відбуваються протягом року, то Податковим кодексом не визначено строки подання уточнюючого розрахунку, однак встановлено строки сплати податку.

Так, пп. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 цього Кодексу передбачено, що податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно юридичними особами сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Таким чином, оскільки зміни щодо ставки податку набрали чинності 19.10.2016 р., то у такому разі потрібно подати уточнюючу декларацію за ІV квартал та до 27.01.2017 р. сплатити авансовий внесок з податку на нерухоме майно за новими ставками.

Відповідальність

Статтею 126 Податкового кодексу визначено відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податків.

Так, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’я­зання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’я­зання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу; більше 30 календарних днів — 20 %.

Слід зауважити: якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних ставок податку до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, діють ставки податку, прийняті для попереднього бюджетного періоду.

ДОВІДКОВО
Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально (пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 280 — Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р.  № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Закон № 1160 — Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Наказ № 408 — наказ Мінфіну України від 10.04.2015 р. № 408 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»