Інші податки

Обов’язок подання

30.01.2017 / 08:24

Щороку фізичні особи звітують про отримані доходи перед державою шляхом подання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі — декларація). Слід зазначити, що деклараційна кампанія цього року не матиме суттєвих відмінностей від минулорічної кампанії. Хто та як повинен задекларувати свої доходи, отримані у 2016 р., читайте у цій статті.

Декларація у 2017 р. подається за формою, затвердженою наказом № 859 (у редакції наказу № 821), яким її приведено у відповідність із змінами, внесеними до Податкового кодексу, а саме:

 • у зв’язку із запровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % скасовано додаток для проведення річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;
 • кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, у яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);
 • змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;
 • уточнено показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % тощо.

Обов’язок подання

Відповідно до норм Податкового кодексу громадяни, які подають податкові декларації, розподіляються на дві категорії: особи, які зобов’язані подавати річну декларацію, та особи, які мають право подати декларацію добровільно.

Схема

Слід зазначити, що відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи винятково:

 • від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом ІV Кодексу;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими було сплачено податок відповідно до розділу ІV Кодексу;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Відповідно до п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу звільняються від обов’язку подання декларації у випадках, якщо платниками податку є:

- малолітні/неповнолітні або недієздатні особи і при цьому такі особи перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року

- особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації

- особи, які перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року

- особи, які перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року

 

Водночас обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:

 • батьків, опікуна або піклувальника — щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
 • спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
 • державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.