ПДФО

Благодійна допомога

30.01.2017 / 15:08

Підприємство у 2016 р. виплатило нецільову благодійну допомогу своїм працівникам у розмірі 2,5 тис. грн. Із суми, що підлягає оподаткуванню, утримано податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Усі виплати та утримання було відображено у формі № 1ДФ. Чи необхідно фізичній особі, яка отримала таку нецільову благодійну допомогу від податкового агента, подавати декларацію про майновий стан і доходи?

Особливості оподаткування благодійної допомоги встановлено п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову. Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою слід вважати допомогу, яка надається без встановлення таких умов або напрямів (пп. 170.7.1 п. 170.7 ст. 170 Кодексу).

Відповідно до пп. 170.7.2 п. 170.2 цієї статті не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок:

екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування відповідно.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Крім того, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається, зокрема, резидентами — юридичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує у 2016 р. 1 930 грн. Перевищення допомоги над зазначеним розміром підлягає оподаткуванню на підставі пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу у джерела виплати за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

При цьому у разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної осо­би платник податку зобов’язаний по­­дати річну податкову декларацію із за­­­зна­ченням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допо­­мо­­ги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір (у 2016 р. — 1 930 грн).

Таким чином, якщо фізична особа отримала нецільову благодійну допомогу в 2016 р. у розмірі, що перевищує 1 930 грн, то така особа зобов’язана відповідно до норм пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу подати податкову декларацію та задекларувати отримані протягом звітного (податкового) року доходи.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір (у 2016 р. — 1 930 грн).