ПДФО/ВЗ

Приклад 2

30.01.2017 / 15:52

Заповнення декларації про майновий стан і доходи фізичною особою, не заре­єстрованою як самозайнята особа, якою задекларовано доходи:

  • від надання в оренду рухомого майна;
  • від успадкування майна;
  • у вигляді додаткового блага.

Оренда майна

За 2016 р. платник податків отримав дохід у сумі 66 000,0 грн від надання в оренду легкового автомобіля Audi підприємству ТОВ «Нова».

Підприємством з доходів, нарахованих платнику податків від операцій з надання майна в оренду, утримано податок на доходи фізичних осіб у сумі 11 880,0 грн та військовий збір — 990,0 грн.

Зазначену суму доходу та утриманий податок (збір) відображаємо у рядку 10.3 розділу ІІ декларації. При цьому суму утриманого податку (11 880,0 грн) відображаємо у колонці 4 рядка 10.3 цього розділу, а суму збору (990,0 грн) — у колонці 5 цього рядка.

Крім того, проставляємо позначку «x» про надання майна в оренду в розділі «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)», де зазначаємо категорію об’єкта «7», марку (модель) рухомого майна тощо.

Успадкування майна

У 2016 р. платником податків отримано у спадщину будинок від брата. Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Отже, платником податків відповідно до норм Кодексу отримано доходи у вигляді майна, що успадковується спадкоємцем, який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою, встановленою п. 167.2 ст. 167 Кодексу (тобто 5 %) і військовим збором 1,5 %.

Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб до сплати:

198 265,0 грн × 5 % = 9 913,25 грн.

Суму податку, нараховану до сплати, відображаємо в колонці 6 рядка 10.5 розділу ІІ декларації.

Розраховуємо військовий збір до сплати:

198 265,0 грн × 1,5 % = 2 973,98 грн.

Суму збору, нараховану до сплати, відображаємо в колонці 7 рядка 10.5 розділу ІІ декларації.

Крім того, інформацію щодо наявного у власності майна зазначаємо у розділі «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)», де зазначаємо категорію об’єкта «2», адресу тощо.

Додаткове благо

У 2016 р. платнику податків банком анульовано (прощено) основну суму боргу за кредитом у сумі 500 000,0 грн. Відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу такий дохід є додатковим благом для платника податків, який самостійно сплачує податкові зобов’язання, відображені у річній податковій декларації.

Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб до сплати:

500 000,0 грн × 18 % = 90 000,0 грн.

Суму податку, нараховану до сплати, відображаємо в колонці 6 рядка 10.9 розділу ІІ декларації.

Розраховуємо військовий збір до сплати:

500 000,0 грн ×  1,5 % = 7 500,0 грн.

Суму збору, нараховану до сплати, відображаємо в колонці 7 цього рядка.

Податкові зобов’язання платника податків

Загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, нарахована до сплати за результатами декларування, відображається у рядку 18 розділу VІ декларації, яка тотожна колонці 6 рядка 10 розділу ІІ декларації та розраховується як сума значень колонки 6 рядків з 10.1 до 10.9.

У цьому випадку:

9 913,25 грн + 90 000,0 грн = 99 913,25 грн.

Загальну суму податкових зобов’язань з військового збору, що підлягає сплаті за результатами декларування, відображаємо у рядку 23.1 розділу VІ декларації, яка дорівнює колонці 7 рядка 10 розділу ІІ декларації та розраховується як сума значень колонки 7 рядків з 10.1 до 10.9.

У цьому випадку:

2 973,98 грн + 7 500,0 грн = 10 473,98 грн.

Зразок заповнення декларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 1388 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».  Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 821 — наказ Мінфіну України від 15.09.2016 р. № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №  859». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»