ПДФО/ВЗ

Приклад 4

30.01.2017 / 16:54

Заповнення декларації про майновий стан та доходи фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування, яка протягом 2016 р. отримувала доходи виключно від підприємницької діяльності.

Фізична особа — підприємець здійснює роздрібну торгівлю взуттям і шкіряними виробами (КВЕД 47.72). Протягом 2016 р. вона отримала загальний дохід у сумі 750 000,00 грн та понесла витрати у сумі 478 000,00 грн (а саме: на придбання товарно-матеріальних цінностей — 300 000,00 грн, на оплату праці найманих працівників — 150 000,00 грн, на інші витрати — 28 000,00 грн).

Розділ І. Загальні відомості

Розділ І декларації заповнюється так само, як і розділ І, приклад заповнення якого наведено на с. 29. Відмінним є лише те, що фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зазначають категорію платника, проставляючи позначку «х» у клітинці «підприємець».

Для заповнення розділу ІI декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» рекомендуємо спочатку заповнити додаток Ф2 до декларації.

Зверніть увагу! У розділах І та ІІ додатка Ф2 до декларації відображаються доходи і витрати від здійснення підприємницької діяльності, а у розділах ІІІ та ІV — доходи і витрати від провадження незалежної професійної діяльності. Тобто розділи ІІІ та ІV додатка Ф2 до декларації фізична особа — підприємець не заповнює, а ставить прочерк у відповідних рядках.

Для заповнення додатка Ф2 до декларації використовуємо Книгу обліку доходів та витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наказ № 481).

Отже, при заповненні розділу I додатка Ф2 «Доходи від провадження господарської діяльності» доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід («Роздрібна торгівля квітами, взуттям і шкіряними виробами» КВЕД 47.72).

У графі 4 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності (сума одержаного доходу — 750 000,00 грн), у графах 5 — 7 — сума документально підтверджених витрат, пов’язаних з провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі сплачена сума єдиного внеску на загально­­обов’язкове державне соціальне страхування (вартість документально підтверджених витрат — 478 000,00 грн).

У графі 8 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою: графа 4 – графа 5 –  графа 6 – графа 7 (750 000,00 – 300 000,00  – 150 000,00 – 28 000,00 = 272 000,00).

Показники рядка «Усього» граф 4, 6, 7, 8 та 9 Книги обліку доходів та витрат повинні збігатися з показниками рядка «Усього» граф 4, 5, 6, 7 та 8 розділу І додатка Ф2 до декларації відповідно.

Показник рядка «Усього» графи 8 розділу І додатка Ф2 до декларації «Сума чистого оподатковуваного доходу» відображається у графі 3 рядка 10.7 розділу ІІ декларації.

Звертаємо увагу, що у графі З розділу ІІ декларації відображається сума доходу без урахування витрат, тобто сума чистого доходу.

У розділі ІІ «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» додатка Ф2 до декларації особа здійснює остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб з доходу, отриманого від підприємницької діяльності, за звітний податковий рік, розраховує авансові платежі з цього податку на наступний звітний рік та визначає суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами звітного року.

При заповненні додатка Ф2 до декларації слід звернути увагу на відсутність обов’язку визначення кількості місяців, протягом яких фізична особа, яка застосовує загальну систему оподаткування, одержувала доходи від підприємницької діяльності.

У рядку 1.1 розділу ІІ додатка Ф2 до декларації розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року за формулою: додатне значення графи 8 рядка «Усього» розділу І × ставку податку (272 000,00 грн × на 18 % = 48 960,00 грн).

Сума переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації.

У рядку 1.2 зазначається загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, розрахованих платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім IV) та сплачені до бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу (наприклад, сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, сплачених протягом 2016 р., — 42 000,00 грн).

У рядку 1.3 зазначається залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету з урахуванням фактично сплачених авансових платежів протягом звітного (податкового) року, яка розраховується за формулою: показник рядка 1.1 – показник рядка 1.2 (48 960,00 – 42 000,00 = 6 960,00 грн), у рядку 1.4 — сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 розділу IV Кодексу (від’ємне значення (рядок 1.1 – рядок 1.2)) (значення вказується без знака «–»).

У рядку 2.1 зазначається cума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року. Податкове зобов’я­зання з військового збору розраховується за такою формулою: показник «Усього» графи 8 розділу І × ставку військового збору (272 000,00 × 1,5 % = 4 080,00 грн).

Показник рядка 2.1 розділу ІІ додатка Ф2 до декларації відображається у графі 7 рядка 10.7 розділу ІІ декларації.

Додаток Ф2 до декларації підписується фізичною особою — підприємцем або уповноваженою особою.

Розділ ІІ. Доходи, що включаються до загального річного оподатковуваного доходу

До розділу ІI декларації і переносимо показник рядка «Усього» графи 8 розділу І додатка Ф2 до декларації у графу 3 рядка 10.7 «Доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування» розділу ІI декларації (доходи, отримані фізичною особою — підприємцем, — 272 000,00 грн).

Увага! У рядку 10.7 декларації зазначаємо суму чистого доходу (за вирахуванням витрат і суми сплаченого єдиного внеску).

У графі 6 рядка 10.7 декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 1.1 розділу ІІ додатка Ф2 до декларації (податок на доходи фізичних осіб — 48 960,00 грн).

У графі 7 рядка 10.7 декларації відображаємо суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 7.1 розділу ІІ додатка Ф2 до декларації (військовий збір — 4 080,00 грн).

У разі отримання фізичною особою — підприємцем інших доходів з джерел їх походження в Україні та іноземних доходів така особа заповнює відповідні додатки до декларації за правилами, встановленими для платників податку — фізичних осіб.

Отже, при отриманні доходів, визначених у рядках 10.1 — 10.6, та інших доходів фізичною особою — підприємцем сума доходу зазначається у відповідних рядках з обов’язковим заповненням додатка Ф1 до декларації.

У рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 декларації.

Розділ ІІІ. Доходи, які  не включаються до загального річного оподатковуваного доходу

У рядку 11 розділу ІІІ декларації зазначаються доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі:

  • доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року;
  • доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;
  • інші доходи, що не підлягають оподаткуванню.

Увага! У рядку 11.1 розділу ІІІ декларації сума доходу проставляється довідково і не звільняє платника єдиного податку від обов’язку подання декларації платника такого податку.

Розділ ІV. Загальна сума річного доходу

У рядку 12 зазначається сумарний підсумок всіх видів доходів, отриманих платником податку протягом звітного року (загальна сума річного доходу  — 272 000,00 грн).

Розділ V. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі ст. 166 розділу ІV
Податкового кодексу України

Розділ V декларації заповнюється фізичною особою з метою реалізації права на податкову знижку.

Розділ VІ. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору

Для заповнення розділу VІ декларації показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ декларації переносимо в рядок 18 «Загальна сума податкових зобов’язань» розділу VІ декларації (загальна сума податкових зобов’язань  — 48 960,00 грн) і за відсутності показників у рядках 19 — 21 розділу VІ декларації — дублюється у рядку 22.1 «Сума податку на доходу фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету» розділу VІ цієї декларації.

Показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ декларації переносимо в рядок 23.1 розділу VІ декларації «Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року» (сума військового збору, що підлягає сплаті, — 4 080,00 грн).

Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)

Наступна зміна

У цьому розділі декларації зазначаються відомості про нерухоме/рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.

У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених п. 46.4 ст. 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу, платник позначкою «х» вказує на наявність доповнень, що подаються разом із декларацією на паперовому носії, а також у графі «Зміст доповнен­ня» зазначає стислий зміст доповнення до декларації.

Позначкою «х» позначається відповідна форма поданого додатка до декларації (Ф2), а також дата подання декларації.

У кінці декларації проставляється підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Терміни подання декларації і сплати податку на доходи фізичних осіб

Граничний термін подання декларації платником податку фізичною особою — підприємцем, що перебуває на загальній системі оподаткування, — 09.02.2017 р.

Зверніть увагу! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу).

Особа, яка здійснює господарську діяльність на загальній системі оподаткування, зобов’язана сплатити податок на доходи фізичних осіб не пізніше 19.02.2017 р.

Слід зазначити, що перенесення останнього дня сплати податкового зобов’я­зання, якщо останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, чинним законодавством не передбачено.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 1388 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».  Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 821 — наказ Мінфіну України від 15.09.2016 р. № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №  859». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»