Інші податки

Бюджетне відшкодування ПДВ

03.02.2017 / 17:05

З 01.01.2017 р. законами № 1791 та № 1797 внесено суттєві зміни до Податкового кодексу в частині перевірок з питань бюджетного відшкодування ПДВ.

Достовірність сум відшкодування ПДВ

Контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо таку податкову декларацію надано після закінчення граничного строку — за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку в разі якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями:

  • за періоди до 01.07.2015 р., не підтверджені документальними перевірками;
  • з придбання товарів/послуг за період до 01.01.2017 р. у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до ст. 209 Податкового кодексу (п. 200.11 ст. 200 Кодексу).

При цьому згідно з п. 37 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, який залишено без змін, контролюючим органам заборонено здійснювати документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 01.07.2015 р., крім випадків, визначених п. 200.11 ст. 200 Податкового кодексу.

Таким чином, на сьогодні відсутні обмеження в частині проведення перевірок щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлених платниками у звітних періодах, що настають до 01.07.2015 р.

Документальна та камеральна перевірки

Контролюючий орган має право призначити документальну позапланову перевірку у разі якщо платником подано декларацію з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн (пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу).

Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки.

Терміни для проведення камеральних перевірок податкової декларації або уточнюючого розрахунку з ПДВ залишилися незмінними (протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання, а якщо такі документи були надані пізніше, — за днем їх фактичного подання).

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прий­няв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації (п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу).

Бюджетне відшкодування здійснюється у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 зазначеної статті, — за результатами документальної перевірки, що проводяться відповідно до Податкового кодексу.

Якщо за результатами камеральної або документальної перевірки контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контро­люючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;

у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає такому платнику податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави для відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Узгоджена сума бюджетного відшкодування

Узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступною органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання на наступний операційний день за днем її відображення в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та перераховується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у строки, передбачені п. 200.13 ст. 200 Податкового кодексу, на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.

У разі наявності у платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1791 — Закон України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42