Митна справа

Ввізне мито у митній декларації

03.02.2017 / 17:11

Розглянемо, як заповнюються окремі графи митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа у разі наявності преференцій при ввезенні на митну територію України товарів у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода).

Відповідно до п. 1 ст. 29 глави 1 розділу IV Угоди, економічна частина якої тимчасово застосовується з 01.01.2016 р., кожна зі Сторін зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до графіків, установлених у  додатку I-A до Угоди.

Статтею 26 Угоди встановлено, що положення вищезазначеної глави застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін. Для цілей цієї глави термін «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, встановлені Протоколом 1 до Угоди «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» (далі — Протокол 1).

Згідно з п. 1 ст. 16 цього Протоколу товари, що походять з ЄС, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи ЄС відповідно підпадають під дію Угоди за умови подання одного з таких документів:

  • сертифіката з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведено у додатку III до Протоколу 1;
  • у випадках, зазначених у ст. 22 (1) цього Протоколу, — декларації, що надалі іменуватиметься декларацією інвойс, наданої експортером до інвойсу, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведено у додатку IV до Протоколу 1.

При цьому існують деякі особливості заповнення окремих граф митної декларації у разі ввезення товарів на митну територію України на умовах Угоди.

Так, при митному оформленні товарів у митній декларації зазначаються:

  • у графі 36 «Преференція» — код звільнення від сплати ввізного мита 410 (товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС), передбачений Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, який затверджено наказом № 1011;
  • у графі 44 «Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати і дозволи» — код документа про походження товару згідно з Класифікатором документів, затвердженим вищезазначеним наказом:

Код

Назва документа

0954

Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1

7012

Декларація інвойс, складена уповноваженим (схваленим) експортером

7016

Декларація  інвойс, складена експортером, якщо фактурна вартість партії не перевищує 6 000 євро

Відповідно до Порядку № 651 графа 47 «Нарахування платежів» заповнюється у разі сплати митних платежів (необхідності забезпечення сплати), зокрема:

  • у першій колонці «Вид» зазначається код виду платежу згідно з Класифікатором видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженим наказом № 1011;
  • у другій колонці «Основа нарахування» при нарахуванні вивізного мита зазначаються:

за адвалорною ставкою — митна вартість товару, наведена у графі 45 митної декларації;

за специфічною ставкою — кількість товару у відповідних одиницях вимірювання та обліку;

  • у третій колонці «Ставка» при нарахуванні мита проставляється встановлений законодавством розмір ставки мита;
  • у четвертій колонці «Сума» зазначається нарахована сума вивізного мита.

Відомості про нарахування мита по­винні бути відображені із зазначенням у п’ятій колонці «СП» (спосіб платежу) коду способу розрахунку 01 або 06 (за наявності звільнення відповідно до Класифікатора способів розрахунку, затвердженого наказом № 1011).

При цьому якщо Угодою передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом, інформація в графі 47 митної декларації відображається таким чином:

Приклад 1

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

020

25 000

10 %

2 500

06

028

25 000

20 %

5 000

01

Відповідно до графіків, установлених у додатку I-A до Угоди, на окремі товари, що ввозяться в Україну згідно з цієї Угодою, передбачено часткове зменшення ставки ввізного мита.

Наприклад, Законом про Митний тариф на товар «полістироли, призначені для спучування або спінювання», що класифікується в товарній підкатегорії УКТ ЗЕД 3903 11 00 00, встановлено пільгову ставку ввізного мита 6,5 % від митної вартості товару.

При цьому Угодою в перший рік набрання чинності на цей товар передбачено ставку ввізного мита у розмірі  4,9 % від митної вартості товару.

Відомості про нарахування ввізного мита відображаються таким чином:

Приклад 2

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

020

50 000

6,5 %

3 250

28

020

50 000

4,9 %

2 450

01

020

 

 

800

06

028

52 450

20 %

10 490

01

Розмір пільгової ставки митного тарифу зазначається у першому рядку графи 47 митної декларації, водночас перший і третій рядки в паперовому примірнику не друкуються.

Аналогічно заповнюється графа 47 митної декларації у разі здійснення митного оформлення товарів, які ввозяться відповідно до абзацу другого частини першої ст. 29 додатка I-B до глави 1 розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею» (додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався) Угоди (у графі 36 зазначається код пільги при оподаткуванні ввізним митом — 412) та ст. 44 додатка II до глави 2 розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею» (спеціальні заходи щодо легкових автомобілів) Угоди (код пільги — 413).

Угодою (доповнення В до додатка I-A) (код пільги при оподаткуванні ввізним митом — 411)  також передбачено застосування тарифних квот на імпорт в Україну з ЄС окремих видів м’яса свинини, птиці та цукровмісних товарів за принципом «хто перший прийшов, той перший і обслуговується» зі звільненням від сплати ввізного мита в межах квоти та зі сплатою ввізного мита за межами квоти.

Відомості про умовне нарахування ввізного мита у разі надання звільнення від його сплати відображаються таким чином:

Приклад 3

Вид

Основа нарахування

Ставка

Сума

СП

020

12 000

50 %

6 000

06

028

12 000

20 %

2 400

01

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Закон про Митний тариф — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VІІ «Про Митний тариф України». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Порядок № 651 — Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651