Соціальне страхування

Пенсія в разі втрати годувальника-військовослужбовця

03.02.2017 / 17:34

Питання призначення пенсій дружинам (чоловікам) померлих військовослужбовців регулює Закон № 1678.

Право на отримання пенсії в разі втрати годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у п. «а» ст. 20 Закону № 2262, надано дружині (чоловіку) годувальника, зайнятих дог­лядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8-річного віку незалежно від факту її (його) роботи або проходження військової служби.

Слід зазначити, що відповідно до п. «д» ст. 30 вищезазначеного Закону пенсія в разі втрати годувальника призначається дружині (чоловіку) або одному з батьків чи діду, бабусі, брату або сестрі незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

При цьому до набрання чинності Законом № 1678 дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених в п. «а» ст. 20 Закону № 2262, користувались правом на отримання пенсії в разі втрати годувальника незалежно від того, працюють вони чи ні.

Також Законом № 1678 з 13.11.2016 р. надано право на отримання пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловікові) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у п. «а» ст. 20 Закону № 2262, зайнятим доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8-річного віку, в період проходження військової служби (дружини) чоловіка.

Розглянемо зазначене на прикладах.

Приклад 1

Чоловік проходив військову службу за контрактом. 28.02.2016 р. під час виконання військових обов’язків у зоні проведення АТО він загинув. Дружина загиблого, яка перебуває у трудових відносинах, звернулася за призначенням пенсії в разі втрати годувальника на двох неповнолітніх дітей 2005 та 2015 років народження.

Зважаючи на те, що чоловік загинув при виконанні військових обов’язків, пенсія в разі втрати годувальника призначатиметься на двох неповнолітніх дітей та на дружину, яка зайнята доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8-річного віку та незалежно від факту її роботи.

Приклад 2

Чоловік проходив військову службу за контрактом. 28.09.2016 р. під час виконання військових обов’язків в зоні проведення АТО він загинув. Дружина загиблого, яка проходить військову службу, звернулася за призначенням пенсії в разі втрати годувальника на двох неповнолітніх дітей 2007 та 2013 років народження.

Зважаючи на те, що чоловік загинув при виконанні військових обов’язків, пенсію в разі втрати годувальника з 01.10.2016 р. буде призначено на двох неповнолітніх дітей померлого годувальника. Оскільки дружина померлого годувальника зайнята доглядом за неповнолітніми дітьми до досягнення ними 8-річного віку та проходить військову службу, то право на таку пенсію в неї з 01.10.2016 р. відсутнє. Право на пенсію в разі втрати годувальника дружина набуває після набрання чинності Законом № 1678, тобто з 13.11.2016 р.

Пенсія в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), зокрема, внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), призначається в розмірі 70 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиб­лого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 % на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Така пенсія не може бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2017 р. — 2 494 грн).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 1678 — Закон України від 18.10.2016 р. № 1678-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо призначення пенсій дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42