Інші податки

Держслужба та сумісництво

13.02.2017 / 14:55

Іноді адвокати отримують запрошення на посаду до органу державної влади, але при цьому перебувають на обліку в контролюючому органі як фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.  Чи повинен адвокат зупиняти адвокатську діяльність та подавати заяву про зняття з обліку, читайте далі.

Правові засади організації діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом № 5076, ст. 1 якого визначено, що адвокат — це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

Адвокатською діяльністю визнається незалежна професійна діяльність адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Статтею 25 Закону № 1700 встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме: особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування) (п. 1 частини першої ст. 3 цього Закону), забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Крім того, ст. 7 Закону № 5076 визначено вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката. Зокрема, несумісною з діяльністю адвоката є робота на посадах осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування), зазначених у п. 1 частини першої ст. 3 Закону № 1700.

Отже, призначення на державну службу позбавляє адвоката можливості здійснювати незалежну професійну діяльність.

Згідно з п. 2 ст. 7 Закону № 5076 у разі виникнення обставин несумісності, визначених п. 1 цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин має подати до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.

При цьому адвокат не має права здійснювати адвокатську діяльність протягом усього строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Після подання заяви такий адвокат також не може брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з’їздом адвокатів України (п. 5 ст. 31 Закону № 5076).

Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.

Для цілей податкового обліку відповідно до пп. 67.1.2 п. 67.1 ст. 67 та пп. 65.10.7 п. 65.10 ст. 65 Податкового кодексу підставою для зняття з обліку в контролюючих органах самозайнятої особи є наявність обмежень права на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством, з дати надходження відповідних документів до контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду.

Порядок зняття з обліку платників податків визначено пп. 2 п. 11.22 Порядку № 1588, згідно з яким фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:

  • заяви за формою № 8-ОПП;
  • довідки за формою № 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючим органом платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу.

Після отримання зазначених документів органом ДФС приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків у разі відсутності заперечень органу ДФС щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків та встановлення факту відсутності заборгованості у такого платника перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи ДФС, орган ДФС складає довідку про зняття його з обліку за формою №  12-ОПП.

Отже, законодавством України передбачено повне зупинення адвокатської діяльності та зняття з обліку у контролюючих органах як фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність, на період роботи такого адвоката в органах державної служби.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1700 — Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ «Про запобігання корупції». Закон № 5076 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5076 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42