Соціальне страхування

Пенсія по інвалідності

13.02.2017 / 15:14

Законом про пенсійне страхування визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).
Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи (далі — МСЕК). Така пенсія призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
Обов’язковою умовою для призначення пенсій по інвалідності є наявність страхового стажу від 1  до 15 років залежно від віку інваліда та групи інвалідності. Про ці та інші умови призначення пенсії по інвалідності читайте далі.

Страховий стаж для призначення пенсії

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії інвалідам I групи, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Вік особи

Страховий стаж

До 25 років включно

1 рік

Від 26 років до 28 років включно

2 роки

Від 29 років до 31 року включно

3 роки

Від 32 років до 34 років включно

4 роки

Від 35 років до 37 років включно

5 років

Від 38 років до 40 років включно

6 років

Від 41 року до 43 років включно

7 років

Від 44 років до 48 років включно

8 років

Від 49 років до 53 років включно

9 років

Від 54 років до 59 років включно

10 років

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії інвалідам II та III груп, наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Вік особи

Страховий стаж

До 23 років включно

1 рік

Від 24 років до 26 років включно

2 роки

Від 27 років до 28 років включно

3 роки

Від 29 років до 31 року включно

4 роки

Від 32 років до 33 років включно

5 років

Від 34 років до 35 років включно

6 років

Від 36 років до 37 років включно

7 років

Від 38 років до 39 років включно

8 років

Від 40 років до 42 років включно

9 років

Від 43 років до 45 років включно

10 років

Від 46 років до 48 років включно

11 років

Від 49 років до 51 року включно

12 років

Від 52 років до 55 років включно

13 років

Від 56 років до 59 років включно

14 років

Особи, визнані інвалідами (незалежно від групи) після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Пенсію по інвалідності незалежно від наявності у інваліда (будь-якої групи) страхового стажу може бути призначено у таких випадках:

  • якщо інвалідність настала внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21.11.2013 р. по 30.04.2014 р.;
  • якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби.

Розмір пенсії

Пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до статей 27 та 28 Закону про пенсійне страхування (враховуючи страховий стаж особи та заробіток, з якого сплачувалися внески) та залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

інвалідам I групи — 100 % пенсії за віком;

інвалідам II групи — 90 % пенсії за віком;

інвалідам III групи — 50 % пенсії за віком.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою загальновстановленого пенсійного віку.

Непрацюючі інваліди ІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком (обчисленої відповідно до статей 27 та 28 Закону про пенсійне страхування) за наявності страхового стажу, зазначеного в табл. 3.

Таблиця 3

Вік встановлення

Страховий стаж

інвалідності

жінки

чоловіки

До 46 років включно

20 років

25 років

До 48 років включно

21 рік

26 років

До 50 років включно

22 роки

27 років

До 53 років включно

23 роки

28 років

До 56 років включно

24 роки

29 років

До 59 років включно

25 років

30 років

Зазначимо, що непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку (передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування), та інваліди ІІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років.

Звернення за призначенням пенсії

Пенсія по інвалідності призначається з дня звернення. При цьому якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності.

У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої ст. 33 Закону про пенсійне страхування (звільнення з роботи та наявність необхідного страхового стажу) виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права — якщо зазначені вимоги виконано в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності. Тобто якщо пенсію інвалідові було призначено у період роботи, а через деякий час він звільнився, йому протягом трьох місяців з дня звільнення слід звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою щодо права та доцільності обчислення його пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

У разі працевлаштування інвалід також має про це повідомити орган Пенсійного фонду.

Припинення/поновлення виплат

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особу визнано інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

Після повторного огляду, якщо особу визнано здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

У випадку коли особа не з’явилася в органи МСЕК на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому вона мала з’явитися на повторний огляд.

Якщо строк повторного огляду МСЕК інвалідом пропущено з поважних причин або  в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності поновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган МСЕК визнає її за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Органи МСЕК зобов’язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про результати повторного огляду осіб, яким призначено пенсію по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд.

Надбавки/підвищення до пенсії

До пенсії по інвалідності можуть встановлюватися надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо інвалід має на них право відповідно до чинного законодавства.

При цьому у разі якщо розмір пенсійної виплати інваліда з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії (за винятком пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 01.12.2016 р. — 1 247 грн), таким особам надається щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42