Інші податки

Ризикоорієнтований аудит

20.02.2017 / 13:57

Одним із нововведень Податкового кодексу у системі планування податкових перевірок є те, що план-графік документальних планових перевірок буде відкритий для загалу (оприлюднюватиметься на офіційному порталі ДФС України) та сформований на цілий рік.

Нагадаємо, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (п. 77.2 ст. 77 Податкового кодексу).

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Від величини ризику залежить періодичність планового контролю: що меншими будуть ризики платників, то рідшими будуть візити податківців.

Завдяки використанню ризикоорієнтованої системи до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються винятково ті платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів.

Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затверджено наказом № 524. Цим Порядком визначено критерії ризиків від провадження діяльності платників податків, які поділено за ступенями значущості (високий, середній, незнач­ний). Тому суб’єкти господарювання мають змогу самостійно оцінювати ризиковість власної діяльності та ймовірність потрап­ляння до об’єктів планового податкового контролю.

Зокрема, для платників податків — юридичних осіб визначено 44 критерії ризику несплати податків, у тому числі 18 — високого ступеня ризику, 19 — середнього та 7 — незначного. Для банківських установ — 14, небанківських установ — 15, постійних представництв та представництв нерезидентів — 13, суб’єктів господарювання — учасників ЗЕД — 7, самозайнятих осіб — 22, платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, пов­ноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ — 21.

Більшість ризиків визначається автоматизованою ризикоорієнтованою системою на підставі даних податкової та фінансової звітності платників податків, а також даних щодо ЗЕД. Також до ризику належить інформація правоохоронних органів, підрозділів податкової міліції та інша інформація про діяльність платників податків. При цьому один суб’єкт господарювання може одночасно мати ризики різних ступенів.

Слід зауважити, що використання зазначених критеріїв дає змогу задіяти механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика вірогідність недоплати або приховування об’єкта оподаткування, а також сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що перевіряються.

Система ризиків неодноразово вдосконалювалася з метою підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання.

З 01.01.2017 р. змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 77.1 ст. 77 Податкового кодексу, передбачено, що план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки.

На сьогодні щоквартальні плани-графіки (з переліками підприємств, даними про початок перевірки та період, який охоплюється контролем) залишаються закритими.

Таким чином, формування та оприлюднення річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків буде здійснено вже у поточному році на 2018 р.

Крім того, дозволено проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, а саме сплати митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам (п. 77.3 ст. 77 Податкового кодексу).

Зверніть увагу
План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Наказ № 524 — наказ Мінфіну України від 02.06.2015 р. № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків»

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42