ПДФО/ВЗ

Спадок за правом представлення

20.02.2017 / 14:20

Статтею 1216 Цивільного кодексу передбачено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Право на спадкування отримується за заповітом або за законом. Спадкування за правом представлення регулюється ст. 1266 цього Кодексу. Так, онуки, правнуки спадкодавця успадковують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.
Про те, чи оподатковується дохід, отриманий неповнолітнім спадкоємцем-резидентом, який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення в результаті прийняття ним у спадщину нерухомого майна за правом представлення, розглянемо в цій статті.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначаються Податковим кодексом.

Статтею 5 зазначеного Кодексу передбачено, що поняття, правила та положення, установлені Податковим кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 цього Кодексу. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Податкового кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення зазначеного Кодексу (п. 5.2 ст. 5 Кодексу).

Вживані у Податковому кодексі поняття та їх значення визначено ст. 14 Кодексу. Згідно із пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Довідково
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Ставка податку, за якою оподатковується вартість об’єкта спадщини, залежить, зокрема, від резидентського статусу фізичної особи (спадкоємця та спадкодавця) і ступеня споріднення спадкоємця зі спадкодавцем.

Так, за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується, зокрема, вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (пп. «а» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до зазначеного Кодексу вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою, встановленою п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу (5 %).

Крім того, з 01.01.2015 р. дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Податкового кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором, ставка якого становить 1,5 % об’єкта оподаткування.

Згідно із п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

 Платники податку, які є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року, незалежно від виду та суми отриманих доходів звільняються згідно із п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу від обов’язку подання податкової декларації.

При цьому відповідно до п. 179.6 зазначеної статті обов’язок заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, покладається на опікуна або піклувальника.

Грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі (п. 99.2 ст. 99 Податкового кодексу).

Отже, дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий платником податку (спадкоємцем) (у тому числі за правом представлення), який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення у розумінні Податкового кодексу, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

При цьому обов’язок щодо подання податкової декларації та сплати податкових зобов’язань покладається на батьків (усиновителів) та опікунів (піклувальників) у разі отримання малолітньою/неповнолітньою дитиною спадщини.

Довідково
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий спадкоємцем, який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV