ЄСВ

Оподаткування вихідної допомоги

20.02.2017 / 14:33

Єдиний соціальний внесок

Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Склад основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, на які нараховується єдиний внесок, визначається Інструкцією № 5. Підпунктом 3.8 цієї Інструкції до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, відносяться суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору. Аналогічну норму містить п. 4 розділу 1 Переліку № 1170.

Отже, відповідно до зазначеного Переліку та Інструкції № 5 єдиний внесок не нараховується на суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

Виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, визначено ст. 165 Податкового кодексу. Суму вихідної допомоги при припиненні трудового договору до цього переліку не включено.

Крім того, до доходів, що включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, таку допомогу також не включено. Водночас пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід, у зазначеному випадку вихідну допомогу при припиненні трудового договору на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %.

Об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 % є, зокрема, загальний місячний річний оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи.

Отже, дохід у вигляді суми вихідної допомоги у зв’язку зі звільненням найманого працівника слід розглядати як інші доходи, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника і оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170