Оплата праці

Індексація при забезпеченні мінімального розміру зарплати

20.02.2017 / 14:39

Як визначити індексацію у разі підвищення посадового окладу та чи включається індексація до розрахунку мінімальної заробітної плати, читайте в цій статті.

Відповідно до ст. 31 Закону про оплату праці розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, якщо працівником виконано місячну норму праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2017 р. — 3 200 грн).

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат (частина друга ст. 31 Закону про оплату праці).

Суми виплат, пов’язані з індексацією заробітної плати працівників, належать до фонду додаткової заробітної плати, отже, мають враховуватися при визначенні мінімальної заробітної плати.

Механізм розрахунку суми індексації у разі підвищення тарифних ставок (окладів) визначено п. 5 Порядку № 1078.

Так, вищезазначеним пунктом установлено, що значення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) береться за 1 або 100 % у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів).

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення тарифних ставок (окладів).

Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Таким чином, у місяці, в якому відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), має бути здійснено порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації, яка склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів). Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) зменшується на суму підвищення заробітної плати і включається до розрахунку мінімальної заробітної плати.

Розглянемо зазначене на прикладах.

Приклад 1

Заробітна плата працівника до підвищення становила 2 720 грн, з них: 1 600 грн — посадовий оклад; 320 грн  — надбавка за інтенсивність праці (20 % від посадового окладу); 800 грн — премія (50 % від посадового окладу).

Крім того, працівник отримував 134,40 грн — сума індексації, розрахована з урахуванням величини ІСЦ 8,4 %, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 600 х 8,4 : 100).

У січні 2017 р. відбулося підвищення посадового окладу працівника на 400 грн.

Заробітна плата працівника після підвищення посадового окладу становить 3 400 грн, з них: 2 000 грн (1 600 + 400) — посадовий оклад; 400 грн — надбавка за інтенсивність праці (20 % від посадового окладу); 1 000 грн — премія ­(50 %­ ­від посадового окладу). Розмір підвищення заробітної плати становить 680 грн (3 400 – 2 720).

У зв’язку з тим, що розмір підвищення (680 грн) перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (134,40 грн), сума індексації у січні 2017 р. не нараховується.

Для проведення подальшої індексації розрахунок ІСЦ здійснюється з лютого 2017 р.

Оскільки розмір нарахованої заробітної плати (3 400 грн) більший за розмір мінімальної заробітної плати (3 200 грн), доплата не провадиться.

Приклад 2

Заробітна плата працівника до підвищення становила 1 920 грн, з них: 1 600 грн — посадовий оклад; 320 грн — надбавка за інтенсивність праці (20 % від посадового окладу).

Крім того, працівник отримував 832 грн — сума індексації, розрахована з урахуванням величини ІСЦ 52 %, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 600 х 52 : 100).

У січні 2017 р. відбулося підвищення посадового окладу працівника на 200 грн.

Заробітна плата працівника після підвищення посадового окладу становить 2 160 грн, з них: 1 800 грн (1 600 + 200) — посадовий оклад; 360 грн — надбавка за інтенсивність праці (20 % від окладу). Розмір підвищення заробітної плати становить 240 грн (2 160 – 1 920).

У зв’язку з тим, що розмір підвищення (240 грн) не перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (832 грн), сума індексації у січні 2017 р. зменшується на суму підвищення заробітної плати і становить 592 грн (832 – 240).

Для проведення подальшої індексації розрахунок ІСЦ здійснюється з лютого 2017 р.

Оскільки розмір нарахованої заробітної плати (2 752 грн (2 160 + 592)) не досягає розміру мінімальної заробітної плати (3 200 грн), то необхідно здійснити доплату до цього розміру, яка становитиме 448 грн (3 200 – 2 752).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР­ «Про оплату праці». Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42