Податок на майно

Оподаткування нерухомості фізичних осіб

20.02.2017 / 14:57

У 2017 р. податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами за звітний 2016 р., тому при нарахуванні податку використовуються ставки, встановлені на  2016 р.

Платники податку

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Якщо об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості перебувають у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, то Податковим кодексом визначено платників податку таким чином:

Умови перебування нерухомого майна у власності

Платник податку

Об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб

Кожна з цих осіб за належну їй частку

Об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі

Одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом

Об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі

Кожна з цих осіб за належну їй частку

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

База оподаткування

Базою оподаткування податком є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (пп. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу).

Не є об’єктом оподаткування

Підпунктом 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу визначено перелік об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які не є об’єктом оподаткування.

До таких об’єктів, зокрема, віднесено:

 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою відповідно до рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;
 • об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
 • будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
 • об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

Крім того, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, у період з 14.04.2014 р. до 31 грудня року, в якому завершено АТО (абзац перший пп. 38.6 п. 38 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу).

Пільги

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 м2;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 м2;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 м2.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), встановлюють сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Для фізичних осіб пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

При цьому пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу, для фізичних осіб не застосовуються до:

 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 цього пункту;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування (пп. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу).

Ставки податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування (пп. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу).

Оскільки у 2017 р. податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами за звітний 2016 р., то ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебували у власності фізичних та юридичних осіб, встановлювалися за рішеннями сільських, селищних, міських рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 3 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування (станом на 01.01.2016 р. мінімальна заробітна плата — 1 378,00 грн).

З 01.01.2017 р.  до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 р. згідно із  Законом № 1791 встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки, зокрема з податку на нерухоме майно, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Порядок обчислення

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної згідно з підпунктами «а» або «б» пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу (відповідно на 60 м2 та 120 м2) та відповідної ставки податку;

за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної згідно з підпунктами «а» або «б» пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу (відповідно на 60 м2 та 120 м2) та відповідної ставки податку;

за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної згідно з пп. «в» пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу (відповідно на 180 м2) та відповідної ставки податку;

сума податку, обчислена з урахуванням пунктів «б» і «в», розподіляється контро­люючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» — «г», збільшується на 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку (пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з цим підпунктом, та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Тобто фізичним особам — платникам податку на нерухоме майно податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку за 2016 р. буде надіслано контролюючим органом до  01.07.2017 р.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою — платником починаючи з місяця, в якому було започатковано право власності на такий об’єкт.

Фізичним особам — нерезидентам нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Крім того, слід зазначити, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

Таке право передбачено пп. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу.

Зауважимо, що у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому було започатковано право власності.

Сплата податку

Податок на нерухоме майно сплачується фізичними особами за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичні особи — платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені Податковим кодексом, через установи банків та поштові відділення.

У разі якщо зазначені особи проживають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (п. 57.5 ст. 57 Податкового кодексу).

Особливості повернення платникам податків надміру сплачених сум грошових зобов’язань визначено Порядком № 1146.

У наведених нижче прикладах застосовано ставку податку на нерухоме майно у розмірі 1 % — 13,78 грн (1 378,00 х 1 %), а для прикдаду 9 — ще й 0,5 % — 6,89 грн (1 378,00 грн х 0,5 %).

Відповідальність

Виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобо­в’язань у встановлений податковим законодавством строк (п. 38.1 ст. 38 Податкового кодексу).

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобо­в’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу.

 Розміри штрафу, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобо­в’язання протягом строків, визначених п. 38.1 ст. 38 Податкового кодексу

Кількість днів,
на які затримано оплату

Розмір
штрафу

До 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

10 %
погашеної суми
податкового боргу

Більше 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

20 %
погашеної суми
податкового боргу

Також після закінчення встановлених Податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу).

Пеня, визначена цим підпунктом, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій, за їх наявності, та без урахування суми пені) із розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин цих ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення в його сплаті.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Фізичним особам — платникам податку на нерухоме майно, податкове/податкові повідомлення- рішення про сплату суми/сум податку за 2016 р. буде надіслано контролюючим органом до 01.07.2017 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1160 — Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  Закон № 1791 — Закон України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Закон № 1797  Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Порядок № 1146 — Порядок взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, затверджений наказом Мінфіну України від 15.12.2015 р. № 1146