Податок на прибуток

Використана література

27.02.2017 / 09:42

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 542-III

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV 

Земельний кодекс —  Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Цивільний кодекс —  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

Указ № 436 — Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

Закон про благодійну діяльність та благодійні організації — Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон про громадські об’єднання — Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI «Про громадські об’єднання»

Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Закон про кооперацію — Закон України від 10.07.2003 р. № 1087-IV «Про кооперацію»

Закон про об’єднання громадян — Закон України від 16.06.92 р. № 2460-XII «Про об’єднання громадян»

Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»

Закон про політичні партії в Україні — Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-III «Про політичні партії в Україні»

Закон про профспілки — Закон України від 15.09.99 р. № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Закон № 71 — Закон України від 28.12.2014 р.  № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»

Закон № 263 — Закон України від 18.03.2015 р. № 263-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій»

Закон № 469 — Закон України від 17.07.97 р. № 469/97-ВР «Про сільськогосподарську кооперацію»

Закон № 554 — Закон України від 07.10.97 р. № 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

Закон № 652 — Закон України від 17.07 2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» 

Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» 

Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»

Закон № 987 — Закон України від 23.04.91 р. № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації»

Закон № 1057  — Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Закон № 1667 — Закон України від 06.10.2016 р. № 1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій»

Закон № 1702 — Закон України  від 14.12.2014 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»

Закон № 2866 — Закон України від 29.11.2001 р. № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

Закон № 5026 — Закон України від 22.06.2012 р. № 5026-VI «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

Постанова № 440 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440  «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»

Постанова № 758 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. № 758 «Про затвердження переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування»

Наказ № 76 — наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»

Наказ № 1130 — наказ Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

Наказ № 3268/5 — наказ Мін’юсту України від 18.11.2016 р. № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

Наказ № 3359/5 — наказ Мін’юсту України від 25.11.2016 р. № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць»

Наказ № 553 — наказ Мінфіну України від 17.06.2016 р. № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»

Наказ № 3359/5 — наказ Мін’юсту України від 25.11.2016 р. № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць»

Положення № 37 — Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Мінфіну України від 24.01.2013 р. № 37

Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637

Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. №1130

Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4

Порядок № 228 — Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435

Порядок № 440  — Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 

ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України 27.04.2000 р. № 92

ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України 20.10.99 р. № 246

ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України 29.11.99 р. № 290

ПБО 16 — Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318

ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України 10.08.2000 р. № 193

Інструкція № 291 —  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверд­жена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433

Методрекомендації № 476 — Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності», затверджені наказом Мінфіну України від 11.04.2013 р. № 476

Методрекомендації № 635  — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635

Лист № 31-08410-07-10/19733 — лист Мінфіну України від 01.07.2013 р. № 31-08410-07-10/19733

Лист 15.2-20/788Пі — лист Держстату України від 20.05.2016 р. №  15.2-20/788Пі

Лист № 21407/6/99-99-15-03-02-15 — лист ДФС України від 03.10.2016 р. № 21407/6/99-99-15-03-02-15 «Щодо визначення місця постачання послуг та необхідності реєстрації платником податку на додану вартість»

Лист 33649/7/99-99 — лист ДФС України від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»