Митна справа

Імплементація Конвенції про спільний транзит

27.02.2017 / 13:48

Виконуючи положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та відповідно до домовленостей зі стороною ЄС, наша держава має запровадити в Україні інститут уповноваженого економічного оператора на умовах, аналогічних визначеним у ЄС, та імплементувати положення законодавства ЄС, що стосуються системи спільного транзиту (передбачена Конвенцією про єдиний режим транзиту від 20.05.87 р., далі — Конвенція). Якщо запровадження інституту уповноваженого економічного оператора — справа найближчих місяців, то приєднання до спільної транзитної системи ЄС — завдання середньострокового планування.
Проте деякі елементи Конвенції вже імплементовано в законодавстві України і вони застосовуватимуться найближчим часом.

Cистему спільного транзиту можна звести до чотирьох основних складових:

  • комп’ютерна система NCTS;
  • система гарантування;
  • система митного декларування, зокрема використання уніфікованого транзитного документа Т1;
  • система транзитних спрощень.

Членами Конвенції є ЄС, країни Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (Швейцарія, Норвегія та Ісландія), Туреччина, Македонія та Сербія. Конвенція також застосовується до Ліхтенштейну, що перебуває в митному союзі зі Швейцарією.

До всіх операцій переміщення товарів між договірними сторонами конвенцій (спільного транзиту), крім випадків, коли як транзитна декларація виступає інший документ, обов’язково застосовується Нова комп’ютеризована транзитна система (NCTS). Транзитна декларація подається до митниці відправлення в електронній формі, а певна спільна для всіх договірних сторін частина її даних оброб­ляється в NCTS.

Відповідно до позиції сторони ЄС для отримання запрошення до Конвенції Україна повинна довести спроможність виконувати її умови, зокрема, протягом року використовуючи національний модуль системи в односторонньому порядку, тобто в тестовому режимі.

Робота з приєднання до Конвенції та NCTS передбачає приведення класифікаторів, форматів даних і процедур митного контролю та оформлення у відповідність із визначеною Конвенцією.

Так, Конвенцією передбачено власний класифікатор документів, а структурою кодів підрозділів митниць  — використання формату у вісім символів, перші два з яких — код альфа-2 відповідної країни. Тому першим кроком з імплементації Конвенції стало приведення у відповідність із нею кодів документів (наказ № 1193) та формату кодів митниць, митних постів, відділів та секторів митного оформлення і пунктів пропуску (пунктів контролю) (наказ № 26).

Оновлені коди документів набрали чинності з 01.02.2017 р.

Новим Класифікатором ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв встановлено, що код ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв складається з восьми символів i формується за такою схемою:

UA МММППП, де:

МММ — тризначний код ДФС, митницi ДФС;

ППП — «000» для ДФС чи митницi або «ХХ0», де «ХХ» — порядковий номер відповідного об’єкта класифікації  для підрозділу митного оформлення, або пункту пропуску, або керівниц­тва митного поста, розташованого за однією адресою з підрозділом митного оформлення у складі цього митного поста.

Відповідно до принципів кодування місць митного оформлення та інших об’єктів класифікації за NCTS коди за Класифікатором присвоєно винятково ДФС, митницям, митним постам, відділам, секторам митного оформлення та пунктам пропуску (пунктам контролю), причому один код за класифікатором відповідає одній адресі розташування:

  • ДФС;
  • митниці;
  • митного поста;
  • відділу або сектору митного оформлення (один сектор або відділ митного оформлення відповідає одній адресі розташування місця митного оформлення, за винятком пунктів пропуску з цілодобовим режимом роботи, де допускається присвоєння статусу відділу або сектору кожній робочій зміні);
  • керівництву митного поста, якщо воно розташовано за однією адресою з відділом або сектором митного оформлення у складі цього митного поста та при цьому пост має більше ніж дві адреси місць митного оформлення;
  • пункту пропуску або пункту контролю, митний контроль та оформлення у яких здійснюються не на постійній основі.

Новий класифікатор застосовуватиметься під час заповнення митних декларацій та при митному оформленні з 01.03.2017 р.

У зв’язку з цим з набранням наказом № 26 чинності замість дев’ятизначного коду згідно з наказом № 154 слід зазначати у відповідних графах митних декларацій усіх типів, аркушів коригування, електронних відомостей документів, що використовуються для декларування товарів, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим транзиту замість митної декларації, інших документів, відомості про код підрозділу митного оформлення, пункту пропуску, митниці згідно з наказом № 26 у форматі восьми символів.

У подальшому відповідні коди та інформація про митниці та їх підрозділи (режим роботи, митні формальності, які виконує підрозділ, тощо) повинні бути розміщені договірними країнами Конвенції на офіційному сайті ЄС EUROPA.EU у вигляді чітко структурованої інформації — Customs Office List, що використовується декларантами під час заповнення транзитної декларації для визначення митниці призначення та інших цілей (відкриття гарантій, подання апеляцій тощо).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода про асоціацію між Україною та ЄС — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р. Наказ № 26 — наказ ДФС України від 19.01.2017 р. № 26 «Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв». Наказ № 154 — наказ ДФС України від 23.02.2016 р. № 154 «Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи». Наказ № 1193 — наказ Мінфіну України від 28.12.2016 р. № 1193 «Про затвердження Змін до деяких відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42