Інші податки

Облік договорів про спільну діяльність

27.02.2017 / 14:12

Спільна діяльність — явище досить поширене. Відносини сторін за договором про спільну діяльність регулюються Цивільним кодексом, а порядок взяття на облік у контролюючих органах таких договорів і зняття їх з обліку — Податковим кодексом, Порядком № 1588 та Положенням № 1130. Розглянемо це детальніше.

Взяття на облік

На обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені Податковим кодексом.

У контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені цим Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно (п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу для цілей оподаткування платником ПДВ є, зокрема, особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Згідно з положеннями Податкового кодексу на обліку в контролюючих органах перебувають договори про спільну діяльність без утворення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V Кодексу.

Взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника цього договору як платника податків — відповідального за утримання та внесення податків до бюд­жету під час виконання договору (п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу).

Процедури взяття на облік у контролюючих органах договорів про спільну діяльність та реєстрації їх платниками ПДВ визначено Порядком № 1588 та Положенням № 1130.

Підставою для взяття на облік договору про спільну діяльність є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію уповноваженої особи платником ПДВ та отримання відповідних документів (п. 3.5 Порядку № 1588).

Для взяття на облік договору про спільну діяльність та реєстрації платником ПДВ уповноважена особа подає до контро­люючого органу за своїм основним місцем обліку:

 • реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ;
 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

 • інформаційна картка договору з познач­кою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
 • копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачено використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;
 • копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачено використання надр.

Документи, подані для взяття на облік договору про спільну діяльність, повертаються контролюючим органом уповноваженій особі, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.

При взятті на облік у контролюючому органі договору про спільну діяльність такому договору присвоюється реєстраційний (обліковий) номер платника податків (далі — податковий номер).

Податковий номер зазначається у всіх довідках, документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Податковий номер, наданий договору про спільну діяльність, не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору, у тому числі в разі:

 • призначення іншої особи — учасника договору про спільну діяльність уповноваженою особою, якщо наслідками таких змін не є припинення договору або угоди;
 • зміни місцезнаходження уповноваженої особи договору про спільну діяльність;
 • зміни контролюючого органу, у якому уповноважена особа договору про спільну діяльність перебуває на обліку.

Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався контролюючим органом, закривається та надалі не використовується.

Взяття на облік договорів про спільну діяльність у контролюючих органах підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП.

Зазначена довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі.

Дані про взяття на облік уповноважених осіб договорів про спільну діяльність як платників податків оприлюднюються на офіційному порталі ДФС України, доступ до якого є безоплатним і вільним, та в електронному сервісі «Електронний кабінет платника».

Зняття з обліку

Відповідно до п. 11.24 Порядку № 1588 договори про спільну діяльність знімаються з обліку у контролюючих органах:

 • після їх припинення, розірвання;
 • після закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені;
 • у разі визнання їх недійсними у судовому порядку;
 • у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42