Митна справа

Отримання замінного сертифіката EUR.1

06.03.2017 / 14:33

При експорті товарів з України, зокрема до країн ЄС, митниці ДФС відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про вільну торгівлю здійснюють на безоплатній основі видачу сертифікатів з перевезення (походження) за формою EUR.1. За умови подання митним адміністраціям країн ЄС сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1 до товарів українського походження застосовуються пільги зі сплати мита. Водночас трапляються випадки, коли суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють експорт до однієї з країн — членів ЄС раніше імпортованого товару з іншої країни — члена ЄС. Розглянемо, чи можливо в Україні отримати сертифікат EUR.1 на такий товар, якщо в інвойсі зазначено країну походження — члена ЄС?

Порядок визначення країни походження товарів встановлено Протоколом 1 «Щодо визначення Концепції «Походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» (далі — Протокол 1) до Угоди.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Протоколу 1 товари, що походять з ЄС, після ввезення до України відповідно підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:

(a) сертифікат з перевезення товару EUR.1 (далі — сертифікат), зразок якого наведено у додатку III до Протоколу 1; або

(b) у випадках, зазначених у ст. 22 (1) Протоколу 1, — декларація, що надана експортером до інвойсу, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати (далі — декларація інвойс); текст декларації інвойс наведено у додатку IV до Протоколу 1.

Довідково
Сертифікат не є обов’язковим дозвільним документом для експорту товарів, він видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених угодами, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Відповідно до ст. 20 Протоколу 1 у разі якщо товари, що походять з країни — члена ЄС, поміщені під контроль митної служби в Україні, оригінальне підтвердження їхнього походження може бути замінене одним чи декількома сертифікатами з перевезення товару EUR.1 з метою відправлення всіх чи частини цих товарів до ЄС. Такий замінний сертифікат (сертифікати) з перевезення товару EUR.1 має бути виданий тією митною службою, під чиїм контролем перебувають товари.

Так, розділом VI Порядку № 1142 визначено, якщо товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, розміщуються під митним контролем митниці з метою переміщення усіх або деяких з таких товарів у межах України або країн ЄС, то можливою є заміна оригінального підтвердження походження одним або більшою кількістю сертифікатів.

З метою отримання замінного сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, експортер або його уповноважена особа подає до митниці такі документи:

  • заяву про видачу сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо (за формою, визначеною у додатку III Протоколу 1);
  • попередньо виданий оригінал сертифіката, що підтверджує преференційне походження товарів (у тому числі з країн ЄС);
  • заповнений бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію у разі заповнення сертифіката машинописом) для відправлення частини партії товару або всієї партії товару.

Посадова особа митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом трьох робочих днів з дня надання документів, зазначених вище.

Посадовою особою митниці у разі оформлення сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, зазначаються кількість, назва товару, номер та дата видачі сертифіката, який замінюється цим сертифікатом.

Оригінал сертифіката, на який видано замінний сертифікат, залишається у справі митниці.

Графи заповнюються відповідно:

  • графа 4 — «Країна, група країн або територія призначення, з яких походять товари». У разі видачі сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI Порядку № 1142 у графі зазначається назва країни — члена ЄС або «ЄС»;
  • графа 5 — «Країна, група країн або територія призначення». Зазначається назва країни: ЄС.
  • графа 7 — «Ремарки». До графи вносяться такі записи: «Виданий на заміну сертифіката»/replacement та вказуються номер та дата видачі сертифіката, яким замінюється цей сертифікат.
Зверніть увагу
З метою підтримки експорту українських товарів та інформаційної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на відомчому сайті ДФС розміщено Інтерактивну карту України з місцями видачі сертифікатів EUR.1, опубліковано перелік підрозділів митниць ДФС, які уповноважені видавати сертифікати, та адреси їх розміщення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р., ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію». Порядок № 1142 — Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений наказом Мінфіну України від 18.11.2014 р. № 1142

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42