ПДФО

Пільга на дитину, яку не усиновлено

13.03.2017 / 12:44

Чи має право на податкову соціальну пільгу батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років, двоє з яких є його рідними, а одна — дитина дружини, яка ним не всиновлена, читайте далі.

Виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини визначено у ст. 121 Сімейного кодексу, які ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу.

Мати, батько мають рівні права та обов’язки стосовно дитини незалежно від того, чи перебували вони в шлюбі між собою.

Згідно з частиною другою ст. 51 Конституції та ст. 180 Сімейного кодексу батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину може бути тільки за рішенням суду (п. 2 ст. 188 зазначеного Кодексу).

Крім того, ст. 181 цього Кодексу наведено способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину.

Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини (ст. 141 Сімейного кодексу).

Водночас дитина може бути усиновленою, що передбачає прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, яке здійснене на підставі рішення суду (статті 207 і 208 цього Кодексу).

Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов’язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому самому обсязі, який мають батьки щодо дитини (п. 4 ст. 232 Кодексу).

Відповідно до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2017 р. — 800,0 грн).

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2017 р. — 2 240,0 грн).

Водночас платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП у розмірі 100 % суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового Кодексу (у 2017 р. — 800,0 грн) — у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Кодексу).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбаченому таким підпунктом, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, та відповідної кількості дітей.

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви від платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

Перелік таких документів та порядок їх надання затверджено постановою № 1227 (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

Отже, оскільки чоловік не усиновив дитину дружини від першого шлюбу, у нього не виникає обов’язку щодо її утримання. Тобто він не має права у такому випадку на застосування ПСП на неусиновлену дитину.

Однак такий платник під час нарахування доходу у вигляді заробітної плати, розмір якої у 2017 р. не перевищує 4 480,0 грн на місяць (2 240,0 × 2), та за додержання всіх інших вимог ст. 169 Податкового кодексу має право на застосування ПСП в розмірі 800,0 грн у розрахунку на кожну свою дитину.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Сімейний кодекс — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4. Порядок № 1227 — Порядок подання документів для застосування податкової соціальної, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42