ЄСВ

Сплата ЄСВ фермером

13.03.2017 / 14:13

У фермера, що працює один, в обробітку 80 га ріллі. Лише під час посівної йому допомагає син, який не є членом фермерського господарства. Розглянемо, які господарства можуть бути фермерськими та чи має право фермер на добровільну сплату єдиного внеску у 2017 р.

Поняття фермерського господарства

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону. Зауважимо, що фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.

Таке господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа — підприємець. Господарство, зареєстроване як юридична особа, діє на основі статуту.

При цьому якщо фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, то воно має статус сімейного фермерського господарства за умови, що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу.

А якщо фермерське господарство не має статусу юридичної особи, тобто організовується на основі діяльності фізичної особи — підприємця, то воно має статус сімейного фермерського господарства за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа — підприємець та члени її сім’ї.

Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї.

Залучення сімейним фермерським господарством інших громадян відповідно до ст. 27 Закону № 973 (за трудовим договором (конт­рактом)) може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок (ст. 1 цього Закону).

Статтями 3 та 4 зазначеного Закону надано визначення голови та членів фермерського господарства.

Добровільна участь

Членів фермерського господарства (далі — фермери) не віднесено до переліку платників єдиного внеску, визначеного частиною першою ст. 4 Закону про ЄСВ. Водночас вони мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина перша ст. 10 цього Закону).

Зазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування, контролюючим органом у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Наймані працівники

Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контра­ктом), підлягають загально­обов’язковому державному соціальному страхуванню.

Отже, фермерське господарство є платником та страхувальником для осіб, які працюють у ньому на зазначених умовах.

Єдиний внесок за найманих працівників сплачується страхувальниками на умовах і в порядку, визначених Законом про ЄСВ.

Сума ЄСВ

Для фермерів єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 % суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (у 2017 р. — 704 грн). Єдиний внесок зазначені особи сплачують щомісяця в розмірі, встановленому в договорі про добровільну участь, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

  • з 01.01.2017 р. — 40 000 грн
  • з 01.05.2017 р. — 42 100 грн
  • з 01.12.2017 р. — 44 050 грн

Максимальна сума ЄСВ

  • з 01.01.2017 р. — 8 800 грн
  • з 01.05.2017 р. — 9 262 грн
  • з 01.12.2017 р. — 9 691 грн

Звіт з ЄСВ

Фермери формують та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору. Звітним періодом є тривалість дії договору. Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до Порядку № 435 (титульний аркуш та таблиця 1).

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання цього звіту (пп. 3 п. 2 розділу V Інструкції № 449).

Таким чином, голова фермерського господарства не має права на добровільну сплату єдиного внеску. Право на добровільну участь мають лише члени фермерського господарства. В такому разі якщо фермерське господарство є юридичною особою (голова є засновником) без найманих працівників, то він має право на нарахування єдиного внеску (на свою заробітну плату) задля зарахування періоду до страхового стажу. Якщо голова є фізичною особою — підприємцем, то він зобов’язаний сплачувати єдиний внесок (про сплату єдиного внеску фізичними особами — підприємцями надруковано у № 1-2, № 4 «Вісника»).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Сімейний кодекс — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».Закон № 973 — Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078. Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449