Інші податки

Зняття з обліку адвоката

13.03.2017 / 15:05

Адвокат має намір знятися з обліку в органах ДФС як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність. Проте дія документа, який надає право на зайняття такою діяльністю, не закінчилась. Як у такому випадку йому знятися з обліку.

Згідно із Законом № 5076 адвокатська діяльність може здійснюватися:

 • фізичною особою індивідуально;
 • у формі адвокатського бюро (адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту);
 • у формі адвокатського об’єднання (адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту).

Право на зайняття адвокатською діяльністю підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідченням адвоката України, які видаються Радою адвокатів регіону.

З метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону № 5076 набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності Радою адвокатів України забезпечується ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по батькові адвоката;
 • номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
 • найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;
 • адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку;
 • інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до ст. 17 Закону № 5076 адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Підпунктом 2 п. 11.22 розділу XI Порядку № 1588 передбачено, що фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої діяльності, за наявності:

 • документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо);
 • поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (далі — заява за формою № 8-ОПП), довідки за формою № 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу.

Таким чином, фізичну особу, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвоката), може бути знято з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за формою № 8-ОПП за умови внесення до Єдиного реєстру адвокатів України записів про:

 • зміну організаційної форми адвокатської діяльності;
 • зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Слід зауважити, що у разі зміни організаційної форми адвокатської діяльності на момент подання заяви за формою № 8-ОПП має бути здійснено державну реєстрацію адвокатського бюро або стосовно адвоката від адвокатського бюро має надійти повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження такої діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобо­в’язань та застосування санкцій за їх невиконання (пп. 4 п. 11.22 розділу ХІ Порядку № 1588).

Пунктом 178.4 ст. 178 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV цього Кодексу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Слід зазначити, що якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця адвокат продовжує перебувати на обліку як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність.

Якщо адвокат зареєстрований як фізична особа — підприємець та має намір припинити діяльність як самозайнята особа (і як фізична особа — підприємець, і як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність), таке припинення проводиться у два етапи:

 • здійснюється державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця відповідно до вимог Закону про держреєстрацію;
 • здійснюється державна реєстрація припинення незалежної професійної діяльності чи зміни організаційної форми адвокатської діяльності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон № 5076 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Порядок № 1162  — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42