Оплата праці

Обідня перерва

13.03.2017 / 15:56

Кожна працююча людина має право на відпочинок. Одним із видів відпочинку, який гарантується трудовим законодавством, є обідня перерва. Якої тривалості має бути така перерва та які додаткові види перерв надаються працівникам, читайте далі.

Відповідно до ст. 66 КЗпП працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Така перерва повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.

Час початку і закінчення обідньої перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Слід зауважити, що чинним законодавством не передбачено мінімальної тривалості обідньої перерви.

Згідно зі ст. 7 Закону № 3356 у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу.

Тому питання стосовно мінімальної тривалості обідньої перерви має вирішуватися роботодавцем і трудовим колективом під час укладення колективного договору або затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством.

Обідня перерва не зараховується до робочого часу і не оплачується, тому працівники можуть використовувати її на власний розсуд (перекусити, відпочити, відволіктися від роботи тощо). Крім того, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

На роботах, де через умови виробництва обідню перерву встановити неможливо, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. Оплата праці працівників у такому випадку проводиться за весь фактично відпрацьований час згідно з графіком роботи.Тоді час прийому їжі працівником включається в його робочий час, табелюється та підлягає оплаті. При цьому працівник не має права залишати своє робоче місце і територію підприємства.

Щодо тривалості перерви в роботі між змінами, то відповідно до ст. 59 КЗпП вона має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

Спеціальні додаткові перерви

Стаття 6 Закону № 2694

Стаття 168 КЗпП

Стаття 183 КЗпП

Працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці

Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників

Жінкам, що мають дітей віком до півтора року

Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення

Спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Роботодавець зобов’язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників

Надаються перерви для годування дитини не рідше ніж через три години тривалістю не менше 30 хв кожна. У разі наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше години

Такі додаткові спеціальні перерви включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон № 2694 — Закон України від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці». Закон № 3356 — Закон України від 01.07.93 р. № 3356-XII «Про колективні договори і угоди»