Соціальне страхування

Пенсія у разі втрати годувальника-військовослужбовця

13.03.2017 / 16:03

Законом № 1683 розширено коло осіб, які мають право на призначення пенсії у разі втрати годувальника.

Так, право на пенсію у разі втрати годувальника за умов, визначених у п. «в» ст. 30 Закону № 2262, з 06.02.2017 р. надано і чоловікам.

Крім того, на отримання пенсії у разі втрати годувальника на зазначених умовах можуть розраховувати батьки та дружина (чоловік) військовослужбовців, які померли після звільнення зі служби внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО.

Пенсія в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, призначається, якщо годувальник помер:

  • у період проходження служби;
  • або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше 3 місяців після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Коло осіб, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, та умови, за яких вони можуть отримувати таку пенсію, визначено ст. 30 Закону № 2262.

Право на вказаний вид пенсії мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, та перебували на їх утриманні.

До непрацездатних членів сім’ї належать:

- діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків

- батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або є інвалідами

- батьки та дружина (чоловік), якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців, осіб, що мають право на пенсію за Законом № 2262, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або якщо вони є інвалідами

- дід і бабуся — за відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати

- дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

  • непрацездатним дітям;
  • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
  • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Слід нагадати, що заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника подаються членами сім’ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів.

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії.

Якщо особа, якій призначається пенсія у разі втрати годувальника, є неповнолітньою або недієздатною, заява про призначення пенсії подається законними представниками за місцем їх проживання.

Днем звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного органу, що призначає пенсії, письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою — дати їх відправлення.

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявнику (посадовій особі уповноваженого структурного підрозділу) роз’яснюється, які документи необхідно надати додатково. При поданні документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз’яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою.

Строки призначення пенсії у разі втрати годувальника визначено в ст. 50 Закону № 2262.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 1683 — Закон України 18.10.2016 р. № 1683-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42