Інші податки

Нове в застосуванні штрафних санкцій

20.03.2017 / 15:36

У зв’язку із внесенням Законом № 1797 змін до Податкового кодексу застосування штрафних санкцій за порушення вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу здійснюється по-новому.
У цій статті на практичних прикладах розглянемо, які штрафні санкції застосовуватимуться за неподання звіту (уточнюючого звіту) про контрольовані операції (далі — КО) та/або документації з трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ).
Ознаки таких порушень і розмір штрафних санкцій, які можуть накладатися, передбачено пунктами 120.3 та 120.4 ст. 120 Податкового кодексу.

Розміри штрафів

Так, з 01.01.2017 р. штрафні санкції визначаються в розмірах згідно з прожитковим мінімумом для працездатної особи, встановленим законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Пунктом 11 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу передбачено, що штрафні (фінансові) санкції за наслідками перевірок застосовуються у розмірах, встановлених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування зазначених штрафних (фінансових) санкцій.

Таким чином, у разі встановлення та фіксації після 01.01.2017 р. контролюючими органами фактів порушення платниками податків вимог п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу щодо подання звітності для податкового контролю за ТЦ (звіт про КО та документація з ТЦ) для розрахунку штрафних санкцій використовується прожитковий мінімум для працездатної особи щодо податкової звітності (схема).

Прожитковий мінімум для працездатної особи щодо податкової звітності

за 2013 р.

за 2014 р.

за 2015 р.

за 2016 р.

1 147 грн

1 218 грн

1 218 грн

1 378 грн

(встановлений на 01.01.2013 р. ст. 7 Закону № 5515)

(встановлений на 01.01.2014 р. ст. 7 Закону № 719)

(встановлений на 01.01.2015 р. ст. 7 Закону № 80)

(встановлений на 01.01.2016 р. ст. 7 Закону № 928)

Приклад 1

Контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної в березні 2017 р., встановлено неподання звіту про КО за 2014 р.

Розмір штрафної санкції за зазначене порушення становитиме 365 400 грн (300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2014 р.).

Відповідальність за неподання звітності

Змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, існуюча норма про те, що сплата фінансових санкцій (штрафів) не звільняє від обов’язку подання звіту про КО та/або документації з ТЦ, підкріплена відповідальністю у вигляді накладення штрафу.

Наявність такого порушення наразі тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти розмірів прожиткового мінімуму для праце­здатної особи за кожен календарний день неподання звіту про КО (уточнюючого звіту)
та/або документації з ТЦ.

Таким чином, у разі встановлення та фіксації контролюючим органом фактів неподання звіту про КО та/або документації з ТЦ і застосування до таких платників штрафу (штрафів) згідно із п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу у разі спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати такого штрафу (штрафів) (тобто з 41 дня), контро­люючим органом застосовуються штрафні санкції, передбачені абзацом сьомим п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу.

Із урахуванням позиції Вищого адміністративного суду щодо застосування штрафних санкцій, викладеної в листі № 2198/11/13-22, зазначені штрафні санкції застосовуються після 01.01.2017 р. у встановленому порядку (у тому числі в разі застосування до 01.01.2017 р. до платника податків штрафу (штрафів) згідно з пп. 120.3 ст. 120 Кодексу за 2013 — 2015 звітні рр.

Зазначене розглянуто на прикладах 2, 3.

Приклад 2

Податкове повідомлення-рішення про застосування штрафної санкції за неподання звіту про КО за 2015 р. винесено у липні 2016 р. Платник податку в установлені граничні терміни сплатив штраф. Контро­люючим органом зафіксовано актом перевірки від 28.02.2017 р. неподання звіту за 2015 р.

У зазначеному випадку штраф  — п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2015 р. за кожен календарний день неподання звіту за період з 01.01.2017 р. по 28.02.2017 р.

Приклад 3

Податкове повідомлення-рішення про застосування штрафної санкції за неподання звіту про КО за 2015 р. винесено 15.12.2016 р. Граничні терміни сплати штрафу — 26.12.2016 р.

Контролюючим органом зафіксовано актом перевірки від 28.02.2017 р. триваюче порушення п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу в частині неподання звіту за 2015 р. після спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати штрафу. Сума штрафу  — п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2015 р. за кожен календарний день неподання звіту починаючи з 26.01.2017 р. по 28.02.2017 р.

Особливості розрахунку термінів застосування штрафних санкцій

Відповідно до додатка 11 до Порядку № 1204 (форма повідом­лення-рішення «ПС») сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена у цьому податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (у разі проведення адміністративного або судового оскарження — протягом 10 календарних днів, що настають за днем узгодження).

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків. При зверненні платника до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили (пункти 56.17.5 та 56.18 ст. 56 Податкового кодексу).

Враховуючи зазначене, якщо платник податків (після застосування до нього штрафних санкцій, передбачених абзацами першим — четвертим п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу) про­довжує не виконувати свій обов’язок із подання звіту про КО або документації з ТЦ, контролюючий орган повинен застосувати штрафні санкції, визначені абзацами шостим та сьомим п. 120.3 ст. 120 цього Кодексу, що розраховуються за кожний календарний день неподання звітності, розпочинаючи з 41 календарного дня після дня:

  • отримання податкового повідомлення-рішення платником — у разі якщо платник податків сплатив штраф за неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до звіту);
  • закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили (на користь контролюючого органу) — в разі якщо платник податків оскаржував податкове повідомлення-рішення за штрафною санкцією щодо неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до поданого звіту).

У разі подання платником податків звіту/документації тільки після застосування штрафних санкцій, встановлених абзацом шостим і сьомим п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, наявність порушення буде визначатися виходячи з норм п. 120.4 ст. 120 Податкового Кодексу. Період, який буде охоплено штрафними санкціями, передбаченими п. 120.4 цієї статті, буде визначатися  від граничної дати застосування штрафу за неподання звіту/документації до дати подання платником податку звіту про КО.

Слід звернути увагу на те, що норми Податкового кодексу не містять обмежень щодо подальшого застосування штрафних санкцій відповідно до абзаців шостого та сьомого п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу в разі триваючого невиконання платником обов’язку з подання звіту про КО та/або документації з ТЦ після застосування фінансових санкцій (штрафів) згідно з абзацами другим — четвертим п. 120.3 ст. 120 Кодексу.

Зазначене розглянуто на прикладі 4.

Приклад 4

Податкове повідомлення-рішення про застосування штрафної санкції за неподання звіту про КО за 2015 р. винесено контролюючим органом у липні 2016 р., за результатами перевірки (акт від 30.01.2017р.) застосовано штраф за триваюче неподання звіту про КО за 2015 р.  — п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2015 р.

Розрахунок здійснено за кожен календарний день неподання звіту починаючи з 01.01.2017 р. по 30.01.2017 р. Платником станом на 01.03.2017 р. не надано звіт, а контролюючим органом повторно зафіксовано актом перевірки неподання вищезазначеного звіту за 2015 р. Розрахунок штрафних санкцій здійснюється за кожен календарний день неподання — п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2015 р., починаючи з 31.01.2017 р. (з дня, що настає за останнім днем, за який було застосовано штрафну санкцію, передбачену абзацами шостим — сьомим п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу) по 01.03.2017 р. (дату акта перевірки).

Нові штрафні санкції

Законом № 1797 статтю 120 Кодексу доповнено пунктом 120.4, яким встановлено окрему відповідальність платників податків.

При цьому необхідно звернути увагу, що склад правопорушень, визначених пунктами 120.3 та п. 120.4 ст. 120 Кодексу, не передбачає одночасне застосування вказаних норм.

Так, штрафні санкції, встановлені пунктом 120.4 ст. 120 Податкового кодексу, застосовуються у разі якщо:

  • платником податків подано звіт про КО та/або документацію з ТЦ з порушенням визначених п. 39.4 ст. 39 Кодексу термінів та/або подано уточнюючий звіт про КО, в якому додатково задекларовано КО, інформацію про які не було відображено в раніше поданому звіті про КО. При цьому можливість такого подання обмежена терміном до початку документальної перевірки.

У разі якщо до початку документальної перевірки платником не було подано звіт про КО та/або документацію з ТЦ або уточнюючий звіт з інформацією про раніше не задекларовані КО, контролюючим органом застосовуються штрафи, встановлені абзацами другим — четвертим п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу.

Приклад 5

Податкове повідомлення-рішення про застосування штрафної санкції за неподання звіту про КО за 2015 р. винесено в липні 2016 р. Платник податку в установлені граничні терміни сплатив штраф, але звіт було подано лише 30.01.2017 р.

У такому випадку штрафна санкція розраховується на підставі п. 120.4 ст. 120 Кодексу за несвоєчасне подання платником звіту в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2015 р. за кожний календарний день несвоєчасного подання, а саме з 01.01.2017 р. по 30.01.2017 р.

З метою недопущення застосування штрафних санкцій за результатами проведення перевірки така штрафна санкція може бути розрахована та сплачена платником самостійно.

Слід зазначити, що платникам податків, які здійснюють господарські операції із нерезидентами, потрібно дуже ретельно оцінювати свою господарську діяльність і окремі операції та їх відповідність критеріям КО, визначеним у пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, з метою виключення несвоєчасного надсилання до ДФС звіту про КО. Це також стосується своєчасності підготовки документації з ТЦ, щоб запобігти порушенням вимог пунктів 39.4.2 та 39.4.4 ст. 39 Податкового кодексу, а відтак — значним штрафам, передбаченим пунктами 120.3 та 120.4 ст. 120 Кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 80 — Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIIІ «Про Державний бюджет України на 2015 рік». Закон № 719 — Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік». Закон № 928 — Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIIІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Закон № 5515 — Закон України від 06.12.2012 р. № 5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Порядок № 1204 — Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом Мінфіну України від 28.12.2015 р. № 1204. Лист № 2198/11/13-22 — лист Вищого адміністративного суду України щодо застосування штрафних санкцій