Єдиний податок

Розділ 2. Обмеження перебування

24.03.2017 / 09:00

Хто не може бути на третій групі

Перелік видів діяльності, які не можуть здійснювати платники єдиного податку третьої групи, наведено у п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу, а саме:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 • видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
 • видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

✎ Довідково
Щодо корисних копалин місцевого значення, то обмеження застосування спрощеної системи поширюється лише на видобуток, а не на реалізацію цих корисних копалин.

 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом про страхування, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу;

✎ Довідково
Господарський кодекс визначає фінансове посередництво як діяльність, пов’язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Наприклад, до фінансового посередництва належать такі види діяльності, як клас 64.99 «Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення» розділу 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення», клас 66.12 «Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах» розділу 66 «Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування» секції К «Фінансова і страхова діяльність» КВЕД ДК 009:2010.

 • діяльність з управління підприємствами;

✎ Довідково
За відповідністю кодів КВЕД ДК 009:2010 та КВЕД ДК 009:2005 вид діяльності «Управління підприємствами» (код 74.15.0 КВЕД ДК 009:2005) передбачає діяльність головних управлінь (хед-офісів) та включає діяльність холдингових компаній, які залучені до керування, а також діяльність головних управлінь (хед-офісів), централізованих адміністративних офісів та різних офісів, що здійснюють ведення справ, спостерігають та керують іншими підрозділами компанії або підприємства, здійснюють стратегічне або організаційне планування, беруть участь у прийнятті рішень (код 70.10 КВЕД ДК 009:2010).

Отже, якщо юридична особа, набуваючи статусу засновника юридичної особи, обирає та здійснює вид діяльності «Управління підприємствами» (підклас КВЕД ДК 009:2005 74.15.0) або «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)» (код 70.10 КВЕД ДК 009:2010), то відповідно до вимог пп. 292.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу така юридична особа не може бути платником єдиного податку третьої групи.

 • діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

Ситуація
Платник єдиного податку третьої групи планує продати автомобіль, що належить підприємству. Чи може він застосовувати спрощену систему оподаткування після здійснення такої оперції?

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обраний цим суб’єктом вид діяльності, зазначений у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу, який заявлений ним при державній реєстрації.

Продаж транспортного засобу, який обліковувався на балансі підприємства у складі основних засобів та використовувався у господарській діяльності, не є обраним видом діяльності, тому така господарська операція не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

Ситуація
Платник єдиного податку планує внести майно, що належить йому, до статутного капіталу іншої юридичної особи в обмін на корпоративні права (як засновник) або продати корпоративні права належної йому частки у статутному капіталі іншої юридичної особи, що перебуває на загальній системі оподаткування.

Таку ситуацію потрібно розглядати в контексті діяльності «Управління підприємствами» (підклас КВЕД ДК 009:2005 74.15.0) або «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)» (код 70.10 КВЕД ДК 009:2010).

Господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою — це здійснення прямих фінансових інвестицій (пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Якщо юридична особа, набуваючи статусу засновника іншої юридичної особи, обирає вид діяльності «Управління підприємствами» (підклас КВЕД ДК 009:2005 74.15.0) або «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)» (код 70.10 КВЕД ДК 009:2010), то відповідно до вимог пп. 292.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу така юридична особа не може бути платником єдиного податку третьої групи.

Крім того, на третій групі не можуть перебувати:

 • страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
 • суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 %;
 • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 • юридичні особи — нерезиденти;
 • платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

✎ Довідково
Однією з головних умов перебування на спрощеній системі є те, що платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Порядок проведення готівкових та безготівкових рахунків визначено Положенням № 637.

Для кого Четверта група не підходить

Перелік видів діяльності, які не можуть здійснювати платники єдиного податку четвертої групи, наведено у п. 291.51 ст. 291 Податкового кодексу. Так, обмеження передбачено:

 • для суб’єктів господарювання, у яких понад 50 % доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
 • для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 % доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання).

Крім цього, Податковим кодексом передбачено заборону перебувати на спрощеній системі для суб’єктів господарювання, які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).