Єдиний податок

Розділ 10. Перехід на спрощену систему оподаткування

24.03.2017 / 09:00

Податковим кодексом визначено, що суб'єкт господарювання, який застосовує загальну систему оподаткування, має право перейти на спрощену систему оподаткування за умови дотримання вимог, передбачених п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.

Умови для обрання третьої групи

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання — юридична особа подає до контролюючого органу заяву за формою, затвердженою наказом № 1675.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Юридична особа, яка є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року.

Юридична особа, утворена в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрована як платник єдиного податку з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу, шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснено за умови, що протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, юридичною особою дотримано вимог, установлених для відповідної групи платників єдиного податку. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, затверджений наказом № 1675.

Ситуація
Підприємство має намір з 1 січня 2018 р. перейти на спрощену систему. Як розрахувати дохід за рік, що передує переходу на таку систему оподаткування, адже заяву має бути подано до контролюючого органу до 16.12.2017 р., коли календарний рік ще не закінчився?

У разі прийняття юридичною особою рішення про перехід на спрощену систему  з 1 січня року заяву до контролюючого органу має бути подано не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку цього нового року разом із розрахунком доходу за поточний рік. При цьому дохід за цей рік визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу за період, що залишився до кінця року після подання заяви.

Як підтвердити статус сільгоспвиробника

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування як платники єдиного податку четвертої групи подають не заяву, а пакет документів, визначених п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу, а саме загальну та звітну податкові декларації та додатки до них. Цей пакет документів подається до 20 лютого поточного року.

Зверніть увагу, що для сільськогосподарських товаровиробників обов’язок надання зазначеного пакету документів виникає щороку для підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи.

Отже, якщо на початок звітного року суб’єкт господарювання перебував на обліку в контролюючих органах як платник єдиного податку четвертої групи, має у наявності земельні ділянки та дотримався вимоги щодо обсягів сільськогосподарського товаровиробництва, він може продовжувати застосовувати спрощену систему оподаткування. Водночас для підтвердження статусу платника єдиного податку йому необхідно подати до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками.

Слід зазначити, що подання декларацій пізніше встановленого Податковим кодексом граничного терміну тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн, а якщо таке порушення станеться вдруге протягом року, розмір штафу значно збільшиться — 1 020 грн.