Інші податки

Дороге авто — не розкіш, а об’єкт оподаткування

27.03.2017 / 13:30

Насамперед зазначимо, що розмір ставки транспортного податку у 2017 р. не змінено, а от вартість авто, з яких він сплачується, значно підвищено. З’ясуємо, скільки доведеться сплатити власникам респектабельних автомобілів. 

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Тобто у поточному році податок нараховуватиметься на автомобілі, середньоринкова вартість яких перевищує 1 200 000 грн (3 200 грн × 375).

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі (далі — Мінекономрозвитку) за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів установлено постановою № 66.

Середньоринкова вартість легкових автомобілів для цілей віднесення їх до об’єктів оподаткування транспортним податком визначається виключно Мін­економрозвитку, на офіційному сайті якого оприлюднюється перелік таких об’єктів.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Хто здійснює нарахування

Мінекономрозвитку щороку до 1 лютого податкового (звітного) року на своєму офіційному сайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та які згідно з пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу є об’єктами оподаткування.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку (пп. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 Кодексу).

Відповідно до пп. 267.6.2 цього пункту податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам — нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Як звірити дані

Фізичні особи — платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

 • об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідом­лення-рішення. Попереднє таке повідом­лення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Що стосується фізичних осіб — нерезидентів, то за проведенням звірки даних вони повинні звертатися до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування (пп. 267.6.10 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу).

Придбання автомобіля протягом року

У випадку, коли легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування транспортним податком, придбано протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Так, за автомобіль, придбаний у березні 2017 р., податок сплачується за десять місяців: березень — грудень.

Сплата при зміні власника

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок попередньому власнику обчислюється за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на об’єкт оподаткування, а новому власнику — починаючи з місяця, в якому він набув права власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності (пп. 267.6.5 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу).

Якщо авто викрали

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, що настає за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

Якщо легковий автомобіль повернено його власнику (законному володільцю), податок за такий автомобіль сплачується з місяця, в якому його було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду.

Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту її отримання (пп. 267.6.8 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу).

Відповідальність за несплату

Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу в разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених п. 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

 • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’я­зання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролю­ючим органом у випадках, не пов’я­заних з проведенням податкових перевірок, нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобо­в’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу).

 На суми грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог Податкового кодексу, коли її розмір не встановлено, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’я­зання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, чинної на кожний такий день (п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

Приклади

1 ŒФізична особа є власникомлегкового автомобіля 2014 р. випуску, середньоринкова вартість якого 1 500 000 грн та який зареєстровано в Україні згідно з чиним законодавством.

Розраховуємо суму податку:

 • кількість місяців володіння — 12;
 • ставка податку — 25 000 грн;
 • сума транспортного податку: (25 000: 12) × 12 = 25 000,00 грн.

2 Фізична особа — власник (власник 1) легкового автомобіля 2015 р. випуску, що є об’єктом оподаткування транспортним податком, продав автомобіль іншому власнику (власнику 2) у лютому 2017 р. Середньоринкова вартість автомобіля становить 1 700 000 грн.

Розраховуємо суму податку для власника 1:

 • кількість місяців володіння — 1;
 • ставка податку — 25 000 грн;
 • сума податку для власника 1: (25 000 : 12) × 1 = 2 083,33 грн.

3 Після отримання інформації про перехід права власності розраховуємо суму податку для власника 2:

 • кількість місяців володіння — 11;
 • ставка податку — 25 000 грн;
 • сума податку для власника 2: (25 000: 12) × 11 = 22 916,67 грн.

ŽАвтомобіль 2013 р. випуску, що є об’єктом оподаткування транспортним податком, викрадено у березні звітного року, факт незаконного заволодіння третьою особою підтверджено відповідним документом про внесення відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. Інформації щодо повернення такого автомобіля власнику до контролюючого органу протягом звітного року не надходило. Середньоринкова вартість автомобіля  становить 1 300 000 грн.

Розраховуємо суму податку:

 • кількість місяців володіння — 3;
 • ставка податку — 25 000 грн;
 • сума податку: (25 000: 12) × 3 = 6 250,00 грн.

4 Автомобіль 2014 р. випуску, що є об’єктом оподаткування транспортним податком, викрадено у січні звітного року, факт незаконного заволодіння третьою особою підтверджено відповідним документом про внесення відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. Автомобіль, за інформацією, наданою до контролюючого органу, повернено власнику в квітні того самого року. Середньоринкова вартість автомобіля становить 1 600 000 грн.

Розраховуємо суму податку:

 • кількість місяців володіння — 10 (при розрахунку податку не враховуються лютий та березень);
 • ставка податку — 25 000 грн;

сума податку: (25 000: 12) × 10 = 20 833,33 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 66 — постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 66 «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів»

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42