Соціальне страхування

Допомога по вагітності та пологах

27.03.2017 / 16:05

Розрахунок розміру допомоги по вагітності та пологах здійснюється з урахуванням певних обмежень для такої виплати. Ці обмеження та особливості їх застосування не змінились, однак змінився розмір мінімальної заробітної плати, що вплинуло на розмір обмежень. Як саме —  розглянемо далі.

Застосування розрахункової величини

Пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1774 встановлено, що мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників та інших виплат.

До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1 600 грн.

Слід зазначити, що відповідно до Закону про ЄСВ базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, що включають основну, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Надання допомоги по вагітності та пологах згідно з нормами законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування є компенсацією застрахованій особі втраченої нею заробітної плати. Зазначене дає змогу забезпечити принцип еквівалентності щодо сплати за особу страхових внесків та отримання нею страхових виплат.

Мінімальна заробітна плата у розумінні Закону про соціальне страхування не є розрахунковою величиною для обчислення страхових виплат, а визначає межу, не менше розміру якої (в окремих випадках — не більше двократного розміру якої) повинно бути матеріальне забезпечення.

Таким чином, норми Закону про соціальне страхування не потребують приведення у відповідність із нормами Закону № 1774, тому при розрахунку допомоги по вагітності та пологах потрібно з 01.01.2017 р. застосовувати мінімальну заробітну плату у розмірі 3 200 грн.

Обмеження розміру допомоги

Згідно зі ст. 25 Закону про соціальне страхування допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Така допомога надається у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу застрахованої особи.

Водночас сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

При цьому середньоденна заробітна плата (дохід) у розрахунку на один календарний день не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, обчислену шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, допомога по вагітності та пологах визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку (п. 2 частини четвертої ст. 19 Закону про соціальне страхування).

У разі коли середня заробітна плата (дохід) обчислюється з розміру мінімальної заробітної плати, двократного розміру мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення цих показників на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Слід звернути увагу на те, що внаслідок застосування для розрахунку виплат середньомісячної кількості календарних днів у повних місяцях відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які містять 31  календарний день, сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, двократного розміру мінімальної заробітної плати, перевищуватиме верхню межу зазначених обмежувальних показників. А у місяцях з кількістю календарних днів 30 (28 або 29 — у лютому) сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з розміру мінімальної заробітної плати, буде меншою за цей розмір, установлений на час настання страхового випадку.

Отже, якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є більшою, ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, двократний розмір мінімальної заробітної плати, то потрібно здійснити у цьому місяці обмеження до зазначених показників та зменшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах. Якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то необхідно здійснити у цьому місяці доплату до суми мінімальної заробітної плати та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах.

Таблиця 1

Граничні суми обмеження допомоги по вагітності та пологах

Протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку
 страховий стаж більше ніж 6 місяців:

 

з 01.01.2017 р.

з 01.05.2017 р.

з 01.12.2017 р.

Мінімальна сума допомоги

У розрахунку на місяць

 3 200 грн

У розрахунку на день
(середньоденна)

105,12 грн
(3 200 : 30,44)

Максимальна сума допомоги

У розрахунку на місяць

40 000 грн

42 100 грн

44 050 грн

У розрахунку на день (середньоденна)

1 314,06 грн
(40 000 : 30,44)

1 383,05 грн
(42 100 : 30,44)

1 447,11 грн
(44 050 : 30,44)

Протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку
страховий стаж менше ніж 6 місяців:

Мінімальна сума допомоги

У розрахунку на місяць

3 200 грн

У розрахунку на день
(середньоденна)

105,12 грн
(3 200 : 30,44)

Максимальна сума допомоги

У розрахунку на місяць

6 400 грн

У розрахунку на день
(середньоденна)

210,25 грн
(6 400 : 30,44)

Розглянемо зазначене на умовних прикладах.

Приклади

На підставі листка непрацездатності працівниці надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 23.03.2017 р. по 26.07.2017 р. (126 календарних днів). Розмір фактично виплаченої заробітної плати за розрахунковий період березень 2016 р. — лютий 2017 р. становить 32 560 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату виходячи з фактичних виплат: 32 560 грн : 365 к. дн. = 89,21 грн.

Середньоденна заробітна плата, визначена з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку, дорівнює 105,12 грн (3 200 : 30,44).

Оскільки 89,21 грн менше ніж 105,12 грн, то сума допомоги по вагітності та пологах розраховується виходячи із середньоденної заробітної плати, визначеної з розміру мінімальної заробітної плати. Розрахуємо допомогу по вагітності та пологах в розрізі місяців, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (табл. 2):

Таблиця 2

У квітні та червні 2017 р. розрахована сума допомоги буде нижчою за мінімальну заробітну плату (3 200 грн), тому її слід дотягнути до її рівня і, відповідно, збільшиться загальна сума страхової виплати.

2 Жінку прийнято на роботу 31.10.2016 р. (це її перше місце роботи). На підставі листка непрацездатності працівниці надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 23.03.2017 р. по 26.07.2017 р. (126 календарних днів). Розмір фактично виплаченої заробітної плати за розрахунковий період листопад 2016 р. — лютий 2017 р. становить 28 240 грн. Розрахуємо середньоденну заробітну плату виходячи з фактичних виплат: 28 240 грн : 120 к. дн. = 235,33 грн.

Середньоденна заробітна плата, визначена з двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку, дорівнює 210,25 грн (6 400 : 30,44).

Оскільки 235,33 грн більше ніж 210,25 грн, то допомога по вагітності та пологах розраховується виходячи із середньоденної заробітної плати, обчисленої із двократного розміру мінімальної заробітної плати, тобто 210,25 грн.

Нарахована сума допомоги по вагітності та пологах становитиме 210,25 грн × 126 к. дн. = 26 491,50 грн.

Проте слід врахувати, що нарахована сума допомоги по вагітності та пологах у повних місяцях відпустки, у яких є 31 календарний день (травень 2017 р.), буде більшою від двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку (6 400 грн).

Різниця між нарахованою та належною сумою допомоги по вагітності та пологах у травні 2017 р. дорівнює:

(210,25 грн × 31 к. дн.) – 6 400 грн = 6 517,75 грн – 6 400 грн = 117,75 грн.

Визначимо суму допомоги по вагітності та пологах з урахуванням обмежень: 26 491,50 грн – 117,75 грн = 26 373,75 грн.

2 ŒŽЖінку прийнято на роботу 22.10.2016 р. (це її перше місце роботи). На підставі листка непрацездатності їй надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 28.03.2017 р. по 31.07.2017 р. (126 календарних днів).
Середня заробітна плата визначається з розміру мінімальної заробітної плати, а саме: 3 200 : 30,44 = 105,12 грн.

Визначимо суму допомоги по вагітності та пологах (табл. 3):

Таблиця 3

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 1774 — Закон України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42