Статті

Вісім ризиків

30.03.2017 / 17:00

Поточний рік надає оптимізму щодо перспектив розвитку експортноорієнтованих секторів в Україні.

Тенденції глобальної економіки

Наразі провідні міжнародні аналітичні структури сповідують обережний оптимізм із приводу динаміки світової економіки в 2017 р., сподіваючись на помірне прискорення її зростання  порівняно з 2016 р.

Зокрема, у 2017 р. експерти ОЕСР прогнозують приріст світового ВВП 3,2 % (для порівняння: у 2016 р. — 2,9 %). МВФ налаштований більш оптимістично: передбачає приріст ВВП на рівні 3,4 % (у 2016 р. — 3,1%). Fitch Ratings, навпаки, порівняно консервативне, сподівається на 2,9 % приросту ВВП (у 2016 р. — 2,5 %). Усі очікують, що різноспрямованою буде динаміка розвинених економік. Якщо для США експерти ОЕСР прогнозують у 2017 р. прискорення зростання ВВП на 0,7 відсоткових пунктів (далі — в.п.) — аж до 2,1 %, то в Єврозоні, навпаки, пророкують сповільнення зростання на 0,1 в.п. — до 1,4 %, а у Великій Британії — зниження динаміки одразу на 0,8 в.п. — до 1 %.

Глобальна ситуація має дещо покращитися завдяки високим темпам зростання в країнах, що розвиваються. Експерти ОЕСР очікують на сповільнення лише на 0,3 в.п. у Китаї, який у 2017 р. має зберегти стрімке зростання ВВП на рівні 6,2 % на рік (Fitch Ratings також прогнозує сповільнення з 6,7 до 6,4 %). Набагато динамічнішою є економіка Індії, що має зазнати прискорення до 7,5 %. Вихід із рецесії прогнозують для Бразилії та Росії. Забігаючи наперед, можна з упевненістю сказати, що прискорення економічного зростання в США та зниження ризиків рецесії економіки Китаю створять сприятливі умови для розвитку економік країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Тенденції глобальної економіки в 2017 р. є приводом для обережного оптимізму щодо перспектив розвитку експортноорієнтованих секторів в Україні. Слід сподіватися на більш сприятливі умови для експортерів аграрної та машинобудівної продукції, частка яких у структурі товарного експорту має збільшитися насамперед унаслідок зменшення частки продукції металургії, світові ринки якої зазнають стагнації. Загальна обмеженість динаміки глобальної торгівлі не дає підстав сподіватися на повноцінне відновлення ролі експорту як рушія економічного зростання за зразком 2003 — 2004 чи 2006 — 2007 рр., проте відновлення позитивних показників приросту експорту цілком можливе.

Темпи зростання української економіки та інвестиції

Разом із тим є всі передумови для продовження інерційного зростання економіки України в 2017 р. і справдження офіційних прогнозів щодо 2,5 — 3% приросту ВВП. Однак такого темпу зростання замало навіть для відчутного руху до відновлення докризових показників добробуту. У разі якщо економіка України зростатиме із середньорічним темпом приросту навіть 3 % на рік, рівень ВВП 2013 р. Україні вдасться відтворити не раніше 2021 р. При цьому, наприклад, ВВП Польщі, за прогнозом МВФ, зросте на той час порівняно з 2013 р. більш ніж на 30 %. Кволе економічне зростання посилює ризики стабільності фінансової системи, боргової платоспроможності, знижує національну конкурентоспроможність. Саме тому першочерговим завданням економічної політики Уряду на найближче десятиліття є прискорення економічного зростання до 6 — 8 % на рік.

Можна сподіватися, що у 2017 р. посилиться тенденція адаптації суб’єктів господарювання та споживачів до посткризових реалій, якими є підвищений рівень макроекономічної невизначеності, а також високі внутрішньополітичні та зовнішні безпекові ризики. Це дасть змогу зберегти тенденцію зростання капітальних інвестицій, покращить споживчі настрої. У разі стабілізації ситуації в зоні АТО додатковими чинникими зростання будуть відбудова зруйнованого житла та інфраструктури, відновлення ділової активності у «прифронтовій» зоні.

У зв’язку з продовженням зростання будівельної діяльності з високою ймовірністю можна сподіватися на позитивну динаміку в кластерах, які займаються виробництвом будівельних матеріалів (виготовлення неметалевої мінеральної продукції, пластмас і полімерів, виробів із деревини, лаків та фарб, деталей готових металевих виробів).

Крім того, збільшиться кластер дорожнього будівництва, який стимулюватимуть коштами з державного бюджету та з бюджетів місцевих громад, що скеровуватимуть зростаючі доходи на ремонт і будівництво місцевих доріг.

Передбачається, що додатковим стимулятором для будівельної галузі буде низка бюджетних програм із підтримки житлового будівництва: здешевлення вартості іпотечних кредитів і підтримка молодих сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництво житла силовими відомствами тощо, а також бюджетні кошти й особисті вкладення, які спрямовуватимуться на підвищення енергоефективності будівель.

Ефект приросту капітальних інвестицій для сектору машинобудування гальмуватиметься проблемами доступу підприємств до «довгих» ресурсів, необхідних для відновлення та вдосконалення виробництв відповідно до сучасного рівня запитів інвесторів. Першість у розвитку матимуть підгалузі, в яких із тих чи інших причин уже є усталені ланцюги фінансування через місткі ринки, вертикальну інтеграцію або програми бюджетного фінансування. До таких, зокрема, належать: аграрне машинобудування, виробництво машин для харчової промисловості, металургії, енергетичне обладнання, пов’язане з інвестуванням в енергозбереження, виробництво залізничного рухомого складу (Укрзалізниця планує масову закупівлю вантажних вагонів), галузі оборонно-промислового сектору.

Альтернативою нарощуванню запозичень може стати збільшення припливу прямих іноземних інвестицій, що цілком можливо в 2017 р. з огляду на прогрес у сфері дерегуляції та покращення інвестиційного клімату в Україні, розвиток відносин з європейськими партнерами в рамках зони вільної торгівлі України та ЄС, пожвавлення інтересу до України з боку представників капіталу азійських країн. Згідно з результатами рейтингу Doing Business-2017 Україна посіла 80 місце серед 190 країн світу, тобто піднялася на три позиції вгору  порівняно із рейтингом-2016, зокрема за такими складовими: «реєстрація підприємства» — з 30 до 20 місця; «підключення до електромереж» — із 137 до 130 місця; «оподаткування» — із 107 до 84 місця. За підрахунком експертів Світового банку, один пункт у рейтингу Doing Business приносить державі близько 500 — 600 млн дол. США додаткових інвестицій, тому за цим показником передбачається збільшення обсягу залучення прямих іноземних інвестицій в Україну в 2017 р. у середньому на 1,5 млрд дол.

Задля досягнення стабільності таких темпів зростання у сучасному конкурентному середовищі необхідно активно перебудовувати структуру національної економіки на засадах активізації внутрішніх інвестицій і поліпшення умов для іноземного капіталу. Наразі, попри зазначене зростання нагромадження основного капіталу, його частка у ВВП за три квартали 2016 р. становить лише 14,2 %, що нижче навіть мінімального рівня, достатнього для відтворення зношених виробничих потужностей і соціальних об’єктів, тим більше — для базових інновацій і технологічного оновлення економіки. Середньосвітовий рівень цього показника сягає 22 — 24 %, водночас країни, що інтенсивно розвиваються, інвестують значно більшу частку свого валового продукту.

Таким чином, цілеспрямована інвестиційна політика є обов’язковою умовою досягнення Україною високих темпів економічного зростання.

Актуальні ризики

Викладені вище прогнозовані тенденції розвитку української економіки у 2017 р. сформовано на основі деяких базових припущень без урахувань екстремальних чинників впливу. Ось чому так важливо врахувати потенційну можливість низки ризиків, які можуть стати на заваді реалізації наведених прогнозів. Запобігання зазначеним ризикам має бути включено до пріоритетних напрямів політики держави у 2017 р. На схемі наведено найактуальніші з них.

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06