Статті

Лідери року

31.03.2017 / 10:50

Пожвавлення економічного розвитку в регіонах України позитивно позначилося на динаміці податкових надходжень. Загалом у 2016 р. вони збільшилися майже на 36 %. Зростання відбулося у кожному регіоні, однак нерівномірно: декому пощастило вирватися у лідери, а хтось залишився пасти задніх.

Зростання податкових надходжень у 2016 р. стало наслідком кількох чинників. Частково це пов’язано з інфляцією, яка була на рівні 12,4 % (грудень 2016 р. до грудня 2015 р.). Водночас збільшенню доходів сприяли законодавчі зміни до податкового законодавства, які набрали чинності з 1 січня 2016 р.

Важливу роль, безперечно, відіграло пожвавлення економічного розвитку в регіонах.

Так, у 2016 р.:

  • збільшилися обсяги виробництва будівельної продукції у 18 регіонах та в цілому по Україні на 13,1 %;
  • відновлено позитивну динаміку у виробництві сільгосппродукції у 22 регіонах і в цілому по Україні на 6,1 %;
  • нарощено обсяги виробництва промисловості у 14 регіонах та в цілому по Україні на 2,4 %.
  • зріс оборот роздрібної торгівлі у 21 регіоні та в цілому по Україні на 4 %.

У 2016 р. понад 50 % усіх сплачених податків та зборів на місцях припадає на 4 області (Харківська, Дніпропетровська, Полтавська і Київська) та м. Київ (за винятком надходжень, зарахованих Державною казначейською службою України на рахунки, відкриті на центральному рівні).

Водночас основними лідерами зростання податкових надходжень у 2016 р. стали Кіровоградська, Миколаївська та Запорізька області. А ось Полтавській області та м. Києву у цьому плані є над чим працювати.

Розглянемо детальніше надходження до цих областей за видами економічної діяльності.

Сільгоспрекорди Кіровоградщини

У Кіровоградській області податкові надходження зросли на 64,4 % у 2016 р. порівняно із 2015 р. Левову частку з них — 31 % — становлять надходження в галузі сільського господарства, темп зростання яких минулого року становив 39,8 %.

Щодо статистики по сільськогосподарській галузі, то у Кіровоградській області помітне зростання виробництва на 9,3 %, що вище загальноукраїнського показника, який становить 6,1 %. Таке зростання забезпечено в основному продукцією рослинництва завдяки рекордному врожаю зернових культур. За даними Кіровоградської обл­держадміністрації, середня урожайність становила 46 ц/га в 2016 р., що є найвищим показником за всі роки існування області, а валовий збір зернових культур становив понад 3 млн т.

Податкові надходження в галузі промисловості Кіровоградської області зросли на 23 % і становили 15 % загального обсягу. Позитивну динаміку демонструвала промисловість Кіровоградщини — обсяги виробництва у 2016 р. збільшилися на 18,5 % (друге місце в Україні). Зокрема, зросло виробництво в машинобудуванні, добувній, харчовій та металургійній галузях.

Якщо збільшення надходжень у промисловості можна пояснити посиленням виробництва та інфляцією, то зростання податкових надходжень у сільському господарстві, окрім цих факторів, було забезпечено також змінами до податкового законодавства, зокрема вплинуло скасування звільнення від ПДВ для операцій із постачання зернових та технічних культур. Так, серед основних податкових надходжень в Кіровоградській області найбільше зросли надходження від ПДВ (на 151 %).

Чим вирізнилася Миколаївська область

Друге місце за обсягом зростання податкових надходжень у 2016 р. — на 54,7 % — посіла Миколаївська область.

Понад 50 % загального обсягу податкових надходжень припадає на сільське господарство, промисловість, будівництво та торгівлю.

Виробництво в усіх галузях збільшувалося, однак темпами значно нижчими, ніж податкові надходження. Найбільше зросло будівництво (10 місце в Україні) та промисловість (3 місце в Україні). Зокрема, покращилося виробництво у добувній (на 18,2 %), харчовій (на 22,4 %) та хімічній (на 12,2 %) промисловості.

Лідером зростання податкових надходжень у Миколаївській області також є сільське господарство. Частково його розвитку сприяли зміни до податкового законодавства, зростання виробництва ­сільськогосподарської продукції та інфляція. Однак зростання є доволі значним, щоб повністю пояснюватися цими факторами. Позитивний результат зумовлено зменшенням обсягів тіньової економіки, відстроченням податкових зобов’язань у минулих періодах, які були сплачені в 2016 р., або ж сплатою податків суб’єктами, що зареєстровані в Миколаївській області, а впроваджують свою діяльність в іншій.

Найбільше зросли обсяги податку на прибуток підприємств (на 138,6 %). Одним із основних чинників впливу на надходження цього податку є фінансовий результат діяльності підприємств та врахування у звітних періодах від’ємного значення попереднього року суб’єкта господарювання, що оподатковується.

Зростання та падіння Запорізької області

У Запорізькій області податкові надходження зросли на 49,2 % у 2016 р. І це незважаючи на падіння виробництва в основних галузях економіки: обсяг виробництва сільськогосподарської продукції зменшився на 1,6 %, промисловості — на 3,3 %, будівництва — на 10,2 %.

Збільшення податкових надходжень у промисловості та будівництві можна пояснити зростанням інфляції на 12,3 % (у Запорізькій області: грудень 2016 р. до грудня 2015 р.). Адже зростання податкових надходжень у промисловості було нижчим за підвищення інфляції — 9,5 %, а зростання податкових надходжень у будівельній промисловості дещо вищим, але не істотно — 13,6 %. Щодо зростання податкових надходжень у сільському господарстві на 149 %, то тут доречно провести додатковий аналіз.

Найбільше зросли надходження від ПДВ (на 68,8 %). Знову ж таки частину цього зростання можна пояснити скасуванням звільнення від ПДВ для операцій із постачання зернових та технічних культур.

Окрім того, у Запорізькій області було проведено заходи з детінізації та покращено якість податкового аудиту, на чому неодноразово наголошувало керівництво ДФС у Запорізькій області.

Що погіршило стан Полтавської області

У кінець рейтингу зростання податкових надходжень серед областей потрапила Полтавська область. Податкові надходження у 2016 р. у цьому регіоні зросли на 8,6 %. Це нижче показника інфляції, який за цей період в Полтавській області становив 14,2 %.

У цілому у Полтавській області динаміка виробництва збігається з динамікою податкових надходжень. Як і в інших областях, найбільше зросли надходження від сільського господарства.

Однак визначальну роль у структурі податкових надходжень в Полтавській області відіграє промисловість (63 % загального обсягу), податкові надходження від якої зменшилися на 5,5 %.

За основними видами податків найбільше зросли у Полтавській області у 2016 р. надходження від податку на доходи фізичних осіб (на 46,5 %). Середньомісячна заробітна плата в області збільшилася у цей період на 22 %.

Вагома промисловість

Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що загалом по Україні лідером щодо збільшення податкових платежів у розрізі видів економічної діяльності у 2016 р. було сільське господарство. Надходження від цього сектору зросли більш ніж на 120 %.

Такий стрибок став наслідком декількох факторів, а саме: зміна податкового законодавства, зростання виробництва галузі на 6,1 % у 2016 р., інфляція та детінізація економіки.

Однак частка податкових надходжень від сільського господарства становила приблизно 6 % у 2016 р.

Основу ж надходжень було забезпечено за рахунок промисловості. Так, податкові надходження зросли від: добувної промисловості на 21,1 % і становили 13,6 % загального обсягу; переробної промисловості на 36,2 % і становили 20,9 % загального обсягу; постачання електроенергії, газу зросли на 44,8 % і становили 7,4 % загального обсягу.

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42