Аналітика

Регіони на експорт

31.03.2017 / 18:56

З січня 2016 р. розпочала свою діяльність поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна — ЄС. Для визначення місця нашої держави, зокрема внеску кожного регіону, в глобальному масштабі надаємо оцінку реалізації вітчизняного зовнішньоторговельного потенціалу.

Експорт до країн ЄС зростає швидше, ніж його загальний показник

Обсяг експорту товарів та послуг з України у 2016 р. становив 44,9 млрд дол. США, імпорту — 44,5 млрд дол. Динаміка показників була різно­спрямованою. Так, порівняно з 2015 р. експорт скоротився на 4,1 %, а імпорт збільшився на 3,7 %. Як наслідок, позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило лише 0,3 млрд дол., хоча ще у 2015 р. воно було понад як удесятеро більшим — на 3,8 млрд дол.

Експорт товарів у 2016 р. дещо скоротився і становив 36,4 млрд дол., що на 1,8 млрд дол., або на 4,6 %, менше, ніж у 2015 р. Водночас експорт товарів до країн ЄС зріс до 13,5 млрд дол., що на 3,7 % більше відповідного показника 2015 р.

І, таким чином, маємо позитивну тенденцію: експорт до країн ЄС зростає швидше, ніж його загальний показник. У свою чергу, експорт товарів до країн СНД становив 6,0 млрд дол., що на 22,7 % менше відповідного показника 2015 р. Скорочення експорту до країн СНД, передусім до РФ (на 25,6 %), стало визначальним негативним фактором скорочення загального показника експорту з України. Загалом експорт товарів до РФ за три роки гібридної війни знизився понад як у чотири рази — з 14,9 млрд дол. у 2013 р. до 3,6 млрд дол. у 2016 р.

Водночас імпорт товарів у 2016 р. становив 39,2 млрд дол., що на 4,6 % (як і відносний показник зниження експорту) збільшився до відповідного значення 2015 р. Зокрема, скоротився імпорт з країн СНД — до 8,6 млрд дол., що на 18,3 % менше відповідного показника 2015 р. Таким чином, скорочення одночасно експорту й імпорту з СНД разом свідчать про скорочення зовнішньоторговельного обороту з цією групою країн.

Натомість зріс імпорт товарів з ЄС до 17,1 млрд дол., що на 11,8 % більше, ніж відповідний показник 2015 р. Відтак, крім купівлі російського газу реверсом через європейські країни, ми споживаємо більш якісні товари.

Європейський експорт регіонів: західна першість

Аналізуючи рейтинг регіонів України за питомою вагою експорту в ЄС, чітко простежується географічний принцип територіального наближення, який залишається порівняно сталим.

Так, за підсумками 2015 р. та дев’яти місяців 2016 р. найбільшу питому вагу експорту товарів до країн ЄС на рівні понад 70 % спрямовують області західного регіону України — Тернопільська (69,5), Львівська (74,4), Рівненська (71,2), Волинська (77,5), а найбільше — Закарпатська область (92,6 %).

Водночас успішні позиції експорту товарів до ЄС почали демонструвати Донецька та Луганська області, які найбільше постраждали від збройної військової агресії РФ.

У загальній структурі товарного експорту найменшу питому його вагу до країн ЄС мають Харківська (19,2 %) та Миколаївська (18,5 %) області. Однак якщо лише три північно-східні області — Харківська, Сумська та Чернігівська — тяжіють до переважання товарного експорту до країн СНД (понад 30 % питомої ваги), то південні Миколаївська і Одеська області здебільшого експортоорієнтовані для інших країн світу. Їх вдале гео­графічне розташування з виходом до морських транспортних шляхів сприяє освоєнню нових ринків збуту вітчизняної продукції.

Інші регіони Центральної та Південної України, яким властиві сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування сільськогосподарської продукції, успішно експортують її до азіатських та африканських країн.

За підсумками 2016 р. у товарній структурі зовнішньої торгівлі в частині експорту традиційно переважають чорні метали (19,9 %), зернові культури (16,7 %), жири та олії тваринного або рослинного походження (10,9 %). Натомість, наприклад, група готових харчових продуктів становить лише 6,7 %, група машин та обладнання — 10,0 %.

Відтак демонструється низький рівень переробки сировинної частки структури вітчизняного експорту, а відповідно — і низький рівень доданої вартості як джерела заробітних плат і прибутків.

Тим часом у структурі імпорту товарів з України основу питому вагу становлять палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (20,0 %). Група машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, включаючи ядерні реактори, котли та електричні машини, становить 20,1 %, питома вага засобів наземного транспорту — 7,2 %, пластмас, полімерних матеріалів та пластмас — 7,3 %, фармацев­тичної продукції — 4,1 %. Характерно, що в імпорті групи готових харчових продуктів маємо 4,4 % (проти 6,7 % в експорті) переважно за рахунок напоїв, какао та продуктів з нього.

У частині послуг Україна традиційно має додатне сальдо. У структурі зовнішньої торгівлі послугами за 2016 р. в експорті переважають транспортні послуги (майже половина з них становить трубопровідний транспорт) — 54,7 %, послуги у ­сфері телекомунікації, комп’ютерні та ­інформаційні ­послуги — 16,3 %, з переробки матеріальних ресурсів — 11,6 % та ін.

Імпортуємо ми переважно державні та урядові послуги — 23,8 % (міжнародна технічна допомога на підтримку реформ), транспортні — 21,1 %, ділові — 14,8 %, послуги, пов’язані з подорожами — 10,8 та фінансовою діяльністю, — 10,6 %.

У географічній структурі основними експортерами послуг є м. Київ, Одеська, Миколаївська, Львівська та Донецька області.

Зазначу також, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 226 країн світу. Відтак Україну активно включено до загальносвітового торговельного процесу.

Інвестиційний баланс України

Обсяг залучених в Україну прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 01.10.2016 р. становив 45,2 млрд дол., або +2,6 млрд дол. до показника на початок минулого року, у тому числі з країн ЄС залучено 33,2 млрд дол., або +0,8 млрд дол. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій становив 1 058,0 дол. (на 01.10.2015 р. — 1 026,1 дол.). Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,1 % загального обсягу прямих інвестицій, входить Кіпр — 11,0 млрд дол. Найбільшу кількість прямих іноземних інвестицій отримали м. Київ (54,5 %), Дніпропетровська (15,7 %), Харківська, Київська та Донецька (по 3,7 %) області.

Обсяг інвестицій з України в економіку країн світу на 01.10.2016 р. становив 6,2 млрд дол., або +0,03 млрд дол. до показника на початок 2016 р. Прямі інвестиції з нашої держави здійснено до 47 країн світу, у тому числі до країн ЄС інвестовано 6,0 млрд дол., але переважну їх частку спрямовано до Кіпру (93,4 %).

Прямі інвестиції з регіонів України в економіку країн світу переважно з великим відривом здійснено Донецькою областю (86,5 %), м. Києвом (10,5 %) та Дніпропетровською областю (1,2 %).

Стратегія розвитку — євроінтеграція України

Наша держава відкрито заявляє про євроінтеграційні амбіції, але варто визнавати, що наразі «передшлюбні заручини» України з ЄС є нерівними. Якщо Євросоюз прагне пасивного ствердження геополітичного домінування на сході Європи, то ми прагнемо активного запозичення кращих практик і стандартів.

Євроінтеграційні амбіції України — найперспективніша стратегія розвитку нашої держави. Однак одного бажання замало.

Членство в ЄС згідно з Копенгагенськими критеріями вимагає, щоб країна-кандидат досягла стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу і захист меншин, існування функціонуючої ринкової економіки, а також здатність справлятися з тиском конкуренції і ринковими силами в рамках Союзу.

Похідними від бажань, як відомо, постають можливості. Ми маємо не тільки природно-ресурсний, а й виробничий, зрештою, інтелектуальний потенціал. Зростання експорту до ЄС паралельно із проведенням реформ у боротьбі з політичною корупцією, економічною неефективністю та соціальним популізмом дасть змогу підняти прагнення України на новий рівень реалізації.

Вітчизняним виробникам необхідно критично оцінювати своє місце в світі. Робота над слабкими сторонами робить нас сильнішими. Вихід вітчизняних товаровиробників на європейські ринки окрім безпосереднього отримання прибутку від розвитку власного бізнесу є справою загальнодержавного значення.

По-перше, має розвінчуватися міф російської пропаганди про Україну як ненадійного партнера, по-друге, надходження експортної валютної виручки зміцнює стабільність валютного курсу гривні й, по-третє, запозичення європейських технологій дасть змогу зробити вітчизняне виробництво більш конкурентоспроможним для кращого задоволення потреб українських споживачів. Відтак внутрішній ринок наповнюватиметься не імпортованими, а власними якісними товарами.

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06