Оплата праці

Коригування середньої зарплати

03.04.2017 / 14:32

Про необхідність проведення коригування середнього заробітку в разі підвищення посадових окладів знають усі бухгалтери. Але з 01.01.2017 р. заробітна плата працівників збільшилася в зв’язку із забезпеченням виплати мінімального рівня — 3 200 грн. Як позначиться таке підвищення на розрахунку середньої заробітної плати та як здійснюватиметься коригування, читайте далі.

Згідно з п. 10 Порядку № 100 у разі підвищення тарифних ставок i посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, впродовж якого за працівником зберігається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їхнього підвищення.

Таким чином, посадові оклади можуть підвищуватися:

  • як у розрахунковому періоді (попередні 12 місяців роботи або фактично відпрацьований період з першого до першогого числа),
  • так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (період перебування працівника у відпустці, проходження військової служби, відрядження тощо).

Основні правила для проведення коригування

Правило 1.

 

Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) відбулося згідно з актами законодавства або на підставі рішень, передбачених у колективному договорі

Правило 2.

 

Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) здійснювалося в розрахунковому періоді або в періоді збереження середнього заробітку

У будь-якому з вищеперелічених випадків виплати, що враховуються при розрахунку середньої заробітної плати за проміжок часу до підвищення, коригують на коефіцієнт їх підвищення.

Заробітну плату в місяці розрахункового періоду, в якому було підвищення посадових окладів (тарифних ставок), не коригують.

Коефіцієнт коригування розраховується шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки), встановленого працівникові після підвищення, на посадовий оклад (тарифну ставку), який був у працівника до підвищення.

Такий коефіцієнт має розраховуватися стосовно кожного працівника окремо в кожному випадку підвищення посадового окладу (тарифної ставки).

Розрахований коефіцієнт (чи кілька коефіцієнтів, якщо підвищення здійснювалося кілька разів) множать на суми виплат за період до підвищення. Виходячи з відкоригованої заробітної плати визначають середній заробіток для розрахунку виплат.

Слід зазначити, що на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях заробітну плату та інші виплати коригують з урахуванням їхніх фінансових можливостей. Тобто в разі відсутності фінансових можливостей такі підприємства мають право зменшити коефіцієнт коригування, видавши відповідний наказ (розпорядження). Такий наказ необхідно обов’яз­ково погодити з профспілковим комітетом підприємства або іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом. Не проводити коригування підприємство не має права. У схемі наведено всі виплати, які підлягають коригуванню.

Зверніть увагу, що при розрахунку виплат, які провадяться у розмірі середньомісячної (середньоденної) заробітної плати, а не є збереженням середнього заробітку, коригування здійснюється лише тоді, коли підвищення посадових окладів (тарифної ставки) відбулося в розрахунковому періоді.

До виплат, які провадяться у розмірі середньомісячної (середньоденної) заробітної плати, належать, зокрема, матеріальна допомога на оздоровлення, вихідна допомога при звільненні, компенсація за невикористану відпустку.

 

Зміни в оплаті праці

Відповідно до ст. 31 Закону про оплату праці розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто починаючи з 01.01.2017 р. розмір мінімальної заробітної плати працівника за повністю виконану норму праці не може бути менше 3 200 грн.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, здійснюється доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У такому випадку підвищення заробітної плати працівника відбувається за рахунок доплати до мінімального рівня — без підвищення посадового окладу (тарифної ставки), тому середній заробіток не коригується.

Крім того, мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) з 01.01.2017 р. не може бути менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто не менше 1 600 грн.

Таким чином, якщо на підприємстві відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок), середній заробіток працівника слід відкоригувати на коефіцієнт підвищення.

Ситуація 1

Працівникові надано щорічну відпустку з 06.03.2017 р. на 14 календарних днів. Посадовий оклад з 01.01.2016 р. становить 2 500 грн (надбавок і премій немає).

Розрахунковий період при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки: березень 2016 р. — лютий 2017 р.

Зазначимо, що починаючи з 01.01.2017 р. розмір мінімальної заробітної плати працівника за повністю виконану норму праці не може бути менше 3 200 грн. Забезпечення зазначеного розміру здійснюється за рахунок доплати. Процес нарахування відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Місяці розрахункового періоду

Нарахована заробітна плата, грн

Заробітна плата з урахуванням доплати до рівня МЗП, грн *

Березень 2016 р.

2 500

2 500

Квітень 2016 р.

2 500

2 500

Травень 2016 р.

2 500

2 500

Червень 2016 р.

2 500

2 500

Липень 2016 р.

2 500

2 500

Серпень 2016 р.

2 500

2 500

Вересень 2016 р.

2 500

2 500

Жовтень 2016 р.

2 500

2 500

Листопад 2016 р.

2 500

2 500

Грудень 2016 р.

2 500

2 500

Січень 2017 р.

2 500

3 200

Лютий 2017 р.

2 500

3 200

Усього

30 000

31 400

*Розраховується лише за місяці розрахункового періоду після 01.01.2017 р.

Середньоденна заробітна плата становить:

31 400 грн : (365 к. дн. – 10 с. н. дн.) = 88,45 грн

Розраховуємо відпускні:

88,45 грн × 14 к. дн. = 1238,30 грн

У даному випадку коригування середнього заробітку при розрахунку відпускних не здійснюється, оскільки підвищення заробітної плати в січні та лютому 2017 р. відбулося за рахунок доплати до мінімального рівня — без підвищення посадового окладу.

Ситуація 2

Працівникові надано щорічну відпустку з 09.03.2017 р. на 7 календарних днів. Посадовий оклад з 01.01.2017 р. становить 3 900 грн (посадовий оклад до підвищення — 2 800 грн).

Розрахунковий період при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки:
березень 2016 р. — лютий 2017 р.

У зв’язку з тим що на підприємстві відбулося підвищення посадових окладів, середній заробіток працівника при розрахунку відпускних слід відкоригувати на коефіцієнт підвищення. Для цього оклад після підвищення ділимо на оклад до підвищення.

Коефіцієнт підвищення становитиме:

3 900 грн : 2 800 грн = 1,3929

Підвищення посадових окладів відбулося в розрахунковому періоді, тому заробітну плату коригуємо на коефіцієнт підвищення лише за проміжок часу до моменту підвищення. Заробітну плату за місяці розрахункового періоду, в якому було підвищення, не коригуємо. Процес нарахування наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Місяці розрахункового періоду

Нарахована заробітна плата, грн

Відкоригована заробітна плата, грн

Березень 2016 р.

3 100

4 317,99

Квітень 2016 р.

3 100

4 317,99

Травень 2016 р.

3 320

4 624,43

Червень 2016 р.

3 450

4 805,51

Липень 2016 р.

3 320

4 624,43

Серпень 2016 р.

3 420

4763,72

Вересень 2016 р.

3 500

4 875,15

Жовтень 2016 р.

3 420

4 763,72

Листопад 2016 р.

3 420

4 763,72

Грудень 2016 р.

3 420

4 763,72

Січень 2017 р.

4 980

4 980

Лютий 2017 р.

4 980

4 980

Усього

39 980

56 580,38

Середньоденна заробітна плата становить:

56 580,38 грн : (365 к. дн. – 10 с. н. дн.) = 159,38 грн

Розраховуємо відпускні:

159,38 грн × 7 к. дн. = 1 115,66 грн

Підвищення посадового окладу в розрахунковому періоді — двічі

Ситуація 3

Працівникові надано щорічну відпустку з 06.03.2017 р. на 16 календарних днів. У розрахунковому періоді (березень 2016 р. — лютий 2017 р.) було два підвищення посадових окладів, а саме з 01.09.2016 р. та з 01.01.2017 р.

Посадові оклади становлять:

до вересня 2016 р. — 1 700 грн;

з 01.09.2016 р. — 2 600 грн;

з 01.01.2017 р. — 3 200 грн.

У зв’язку з тим що на підприємстві відбулося підвищення посадових окладів, середній заробіток працівника при розрахунку відпускних слід відкоригувати на коефіцієнт підвищення. Для цього оклад після підвищення ділимо на оклад до підвищення. При цьому необхідно врахувати, що в розрахунковому періоді було два підвищення посадових окладів, і розрахувати два коефіцієнти.

Перший коефіцієнт розраховуємо діленням посадового окладу, підвищеного з 01.09.2016 р. на посадовий оклад, що діяв у березні 2016 р. — серпні 2016 р., а другий — діленням посадового окладу, підвищеного з 01.01.2017 р., на посадовий оклад, що діяв у вересні 2016 р. — грудні 2016 р.

2 600 грн : 1 700 грн = 1,53 — перший коефіцієнт підвищення

3 200 грн : 2 600 грн = 1,23 — другий коефіцієнт підвищення

Підвищення посадових окладів відбулося в розрахунковому періоді, тому заробітну плату коригуємо на коефіцієнти підвищення лише за проміжок часу до моменту останнього підвищення. Заробітну плату за місяці розрахункового періоду, в якому було останнє підвищення, не коригуємо. Процес нарахування наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Місяці розрахункового періоду

Нарахована заробітна плата, грн

Коефіцієнт коригування

Відкоригована заробітна плата, грн

Березень 2016 р.

1 980

1,53 × 1,23

3 726,16

Квітень 2016 р.

1 980

3 726,16

Травень 2016 р.

1 980

3 726,16

Червень 2016 р.

1 980

3 726,16

Липень 2016 р.

1 980

3 726,16

Серпень 2016 р.

1 980

3 726,16

Вересень 2016 р.

3 030

1,23

3 726,90

Жовтень 2016 р.

3 030

3 726,90

Листопад 2016 р.

3 030

3 726,90

Грудень 2016 р.

3 030

3 726,90

Січень 2017 р.

3 740

3 740

Лютий 2017 р.

3 740

3 740

Усього

31 480

 

44 744,56

Середньоденна заробітна плата дорівнює:

44 744,56 грн : (365 к. дн. – 10 с. н. дн.) = 126,04 грн

Розраховуємо суму відпускних:

126,04 грн × 16 к. дн. = 2 016,64 грн

Ситуація 4

Працівнику надається щорічна відпустка з 20.03.2017 р. по 12.04.2017 р. (на 24 календарних дні). Розрахунковий період: березень 2016 р. — лютий 2017 р. Його посадовий оклад становить 5 200 грн. З 01.04.2017 р. на підприємстві заплановано підвищення посадових окладів на 10 %.

Якщо підвищення посадового окладу відбулося, коли працівник знаходився у щорічній відпустці, то коригуванню підлягає лише заробіток за період із дня підвищення посадового окладу.

Заробітна плата працівника за місяці розрахункового періоду становить:

5 200 грн × 12 = 62 400 грн

Середньоденна заробітна плата дорівнює:

62 400 грн : (365 к. дн. – 10 с. н. дн.) = 175,77 грн

Працівнику було нараховано суму відпускних за період з 20.03.2017 р. по 12.04.2017 р.:

175,77 грн × 24 к. дн. = 4 218,48 грн

Коефіцієнт коригування дорівнює:

5 720 грн : 5 200 грн = 1,1

На цей коефіцієнт необхідно відкоригувати відпускні за період з 01.04.2017 р. по 12.04.2017 р., які вже було виплачено в сумі 2 109,24 грн (175, 77 грн × 12 к. д.), після чого їх розмір становитиме:

175,77 грн × 1,1 × 12 к. дн. = 2 320,16 грн

Працівнику необхідно донарахувати 210,92 грн (2 320,16 грн - 2 109,24 грн).

Середній заробіток за період військової служби

Частиною третьою ст. 119 КЗпП передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування і форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Для оплати періоду військової служби або служби за контрактом середній заробіток обчислюється з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана виплата (абзац третій п. 2 Порядку № 100). За розрахованим середнім заробітком оплачуються всі пропущені робочі дні за графіком роботи підприємства. Весь період військової служби або служби за контрактом має оплачуватися за одним розрахованим середнім заробітком.

У разі підвищення посадових окладів (тарифних ставок) згідно із законодавством середній заробіток, що зберігається за працівником на період військової служби або служби за контрактом, також підлягає коригуванню на коефіцієнт підвищення. При цьому коригуванню підлягає середній заробіток лише з моменту такого підвищення.

Ситуація 5

У листопаді 2016 р. працівником було укладено кон­­­­тракт на проходження військової служби. Його заробітна плата в 2016 р. становила 3 600 грн/міс, середньоденна заробітна плата, за якою оплачується період військової служби за контрактом, — 171,43 грн ((3 600 + 3 600) : (22 + 20)). З 01.01.2017 р. після підвищення посадових окладів заробітна плата за посадою працівника-кон-трактника становить 4 500 грн/міс.
У зв’язку з підвищенням посадових окладів на підприємстві розрахований раніше середньоденний заробіток працівника-контрактника необхідно відкоригувати на коефіцієнт підвищення окладу за посадою, яку займав такий працівник.

Виплати, які здійснюються в розмірі середньої зарплати

У випадках, коли виплати провадяться в розмірі середньої заробітної плати, а не є збереженням середнього заробітку, коригування середнього заробітку здійснюється, якщо підвищення посадових окладів (тарифних ставок) відбулось у розрахунковому періоді. До виплат, які провадиться у розмірі середньої заробітної плати, а не є збереженням середнього заробітку, належать такі: компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога при звільненні, вихідна допомога для вирішення соціально-побутових питань, допомога на оздоровлення.

Ситуація 6

Працівника підприємства у січні 2017 р. звільнено за скороченням з виплатою вихідної допомоги. З 01.01.2017 р. на підприємстві відбулося підвищення посадових окладів.
Сума вихідної допомоги визначається із середнього заробітку за останні два місяці роботи, що передують звільненню (листопад і грудень 2016 р.). Оскільки підвищення посадового окладу відбулося не в розрахунковому періоді, а в місяці, в якому надається вихідна допомога, то здійснювати коригування заробітної плати для обчислення середнього заробітку не потрібно.

Ситуація 7

Працівника підприємства у лютому 2017 р. звільнено за скороченням штату з виплатою вихідної допомоги. З 01.01.2017 р. на підприємстві відбулося підвищення посадових окладів.

Для визначення суми вихідної допомоги використовуємо середній заробіток за останні два місяці роботи, що передують звільненню (грудень 2016 р. та січень 2017 р.). Оскільки підвищення посадового окладу відбулося в розрахунковому періоді, заробітну плату за грудень 2016 р. слід відкоригувати на коефіцієнт підвищення окладу в січні 2017 р., а за січень 2017 р. узяти суму нарахованої заробітної плати згідно із розрахунковою відомістю.

Підвищення окладів з одночасною зміною структури зарплати

З 01.05.2016 р. відповідно до постанови № 292 підвищено посадові оклади державних службовців з одночасною зміною структури їх заробітної плати.

Абзацом сьомим п. 2 Порядку № 100 передбачено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Тому якщо з 01.05.2016 р. держслужбовцям підвищено посадові оклади з одночасною зміною структури заробітної плати, то розрахунковий період починається з травня 2016 р.

Відповідно до абзацу восьмого п. 2 Порядку № 100 у разі коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Отже, обчислення середньої заробітної плати держслужбовцям має провадитися виходячи з виплат, які передбачено згідно з новими умовами оплати праці.

Це означає, що при одночасному збільшенні посадових окладів і зміні структури заробітної плати органів державної влади та органів місцевого самоврядування заробітна плата коригуванню не підлягає, оскільки застосовується розрахунковий період, в якому оклади встановлено вже в підвищеному розмірі.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Постанова № 292 — постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 р.». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266