Юридична практика

Податкові консультації: нові правила

03.04.2017 / 09:00

З 01.04.2017 р. набрали чинності положення Податкового кодексу в частині порядку надання індивідуальних податкових консультацій.

В які строки можна отримати консультацію

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 1797 до статей 52 та 53 Податкового кодексу, суттєво змінено строки та порядок надання індивідуальних податкових консультацій (далі — консультації), встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультації, так і до самої консультації, запроваджено Єдиний реєстр консультацій.

Письмовий запит на отримання консультації обов’язково повинен містити такі реквізити:

 • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу,
  а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
 • зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації
 • підпис платника податків
 • дату підписання звернення

У разі якщо звернення платника податків не відповідає зазначеним вимогам, консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом про звернення громадян.

Пунктом 52.1 ст. 52 Податкового кодексу визначено, що строк надання консультації становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не більш ніж на 10 календарних днів з обов’язковим повідомленням про це платника податків.

Пунктом 52.3 цієї статті передбачено, що консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити:

 • назву — податкова консультація;
 • реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій;
 • опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків;
 • обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Важливо
Консультація, не внесена до Єдиної бази консультацій, не звільняє платника податків від відповідальності (фінансові, штрафні санкції та/або пеня п. 53.1 ст. 53 Податкового кодексу).

Запровадження єдиної бази консультацій

Консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Порядок ведення та форма єдиної бази консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

На сьогодні відповідний проект наказу знаходиться на погодженні в Мінфіні України.

Зазначений проект передбачає, зокрема, порядок реєстрації консультацій та створення на веб-сайті ДФС відповідного реєстру з можливістю пошуку консультацій за номером, датою, ключовими словами, органом, що видав таку консультацію та номером судового рішення за наявності.

В які строки розглядаються звернення

Територіальний орган ДФС протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків, надсилає таку консультацію до ДФС для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу

ДФС, отримавши консультацію від контро­люючого органу, який йому підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:

про внесення відомостей про консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролю­ючий орган, який йому підпорядковується;

про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру консультацій з одночасним наданням платнику податків від свого імені консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному ст. 42 цього Кодексу.

Довідково
Державні податкові інспекції, як і раніше, мають право надавати тільки усні податкові консультації.

Як застосовуються консультації, надані до 31.03.2017 р.

Підпунктом 5 п. 135 Закону № 1797 підрозділ X Перехідних положень Податкового кодексу доповнено п. 39, відповідно до якого консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31.03.2017 р. (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31.12.2017 р. (включно).

З 01.01.2018 р. консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31.03.2017 р. (включно), не підлягає застосуванню.

При цьому відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1797 у разі скасування/зміни в майбутньому узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації, наданої до 01.04.2017 р., платник податків не несе відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню).

Використана література
Податковий кодекс
— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про звернення громадян — Закон України від 26.10.99 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян». Закон № 1797 —Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату»