ПДВ

Оновлена звітність з ПДВ: порядок заповнення

10.04.2017 / 10:25

З 01.04.2017 р. розпочато подання податкової звітності з ПДВ за новою формою, до якої наказом № 276 внесено зміни. 
Розглянемо детальніше, як заповнювати декларацію з урахуванням цих змін, на що слід звернути увагу сільгосп­товаровиробнику при заповненні додатків 1, 5 і 9, а також як заповнити заяву про перенесення від’ємного значення та/або реєстраційної суми тим, у кого відбулися реорганізаційні зміни.

Форма податкової декларації

Нагадаємо, що відповідно до пп. 4 п. 2 розділу ХІХ Податкового кодексу з 01.01.2017 р. втратила чинність ст. 209 цього Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі — спецрежим).

Платники податку, які до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим, разом із загальною податковою декларацією з ПДВ (із позначкою «0110») подавали також податкову декларацію з позначкою «0121», «0122», «0123» або «0130» (платники, які відповідали вимогам ст. 209 Податкового кодексу, але не обрали спецрежим).

Оскільки спецрежим скасовано, наказом № 276 форми податкових декларацій з позначками «0121», «0122», «0123» або «0130» виключено, і залишилась єдина форма податкової декларації з ПДВ (далі — декларація), яку повинні подавати всі суб’єкти господарювання, зареєстровані платниками ПДВ, у зв’язку з чим у декларації також скасовано позначку «0110».

Слід звернути увагу, що незважаючи на те що декларація за оновленою формою (у редакції наказу № 276) має подаватися з 01.04.2017 р. за звітні (податкові) періоди починаючи з березня 2017 р./І кварталу 2017 р., декларації з позначками «0121», «0122», «0123» або «0130» могли бути подані останній раз лише за звітний (податковий) період грудень 2016 р./ІV квартал 2016 р.

Натомість з метою реалізації ст. 16¹ Закону № 1877 щодо надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетної дотації вступну частину декларації доповнено рядком 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» (далі — Реєстр). Відповідно до п. 2 розділу V Порядку заповнен­ня і подання податкової звітності з податку на додану вартість із змінами, внесеними наказом № 276 (далі — Порядок), у другій колонці цього рядка проставляється цифра:

1

разі подання декларації платником податку — сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені п. 16¹.3 ст. 16¹ Закону № 1877, та внесений до Реєстру відповідно до цього Закону

2

разі подання декларації платником податку — сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені п. 16¹.3 ст. 16¹ Закону № 1877, який претендує на внесення до Реєстру відповідно до цього Закону

У зв’язку зі скасуванням спецрежиму із табличної частини декларації виключено:

 • рядок 13 декларації (до внесення змін наказом № 276) «Коригування податкового кредиту у зв’язку з частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів у операціях сільськогосподарського виробництва»;
 • рядок 14 декларації (до внесення змін вищезазначеним наказом) «Коригування податкового кредиту у зв’язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 — 0123))»;
 • рядок 18.1 «Сплачується до державного бюджету»;
 • рядок 18.2 «Спрямовується на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування».

При цьому з метою збереження звичної нумерації рядків табличної частини декларації після виключення рядків 13 та 14 змінено нумерацію:

 • рядка 11.3 «Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)» на рядок 12;
 • рядка 11.4 «Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України» на рядок 13;
 • рядка 12 «Коригування податкового кредиту» на рядок 14.

Починаючи з рядка 15 нумерація залишається без змін (крім рядка 18).

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, у декларації відображається у рядку 18 «Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’я­зання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 – рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету», що відповідає рядку 18.1 декларації у редакції, чинній до внесення змін наказом № 276.

Також графу «Код додатка» рядків 4.1, 4.2, 6, 13 табличної частини доповнено додатком 1 (Д1), тобто у зазначених рядках декларації повинні відображатися дані цього додатка.

У зв’язку з доповненням п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу нормою, відповідно до якої податкова декларація повинна містити інформацію про додатки, що додаються до неї та є її невід’ємною частиною, поле декларації «Відмітка про подання до декларації» доповнено рядками щодо відображення інформації про подання додатків 1 — 7, 9 до декларації (рядок для відображення інформації про подання додатка 8 був і у формі декларації, чинній до внесення змін наказом № 276).

Додаток 1 

Додаток 1 до декларації «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість» (Д1) складається з двох таблиць, зміни у заповненні яких розглянемо окремо.

Таблиця 1 «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу»

У зв’язку із запровадженням бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам таблицю доповнено графою 3.2 «Ознака здійснення с/г операцій*», де відповідно до примітки «*» проставляється позначка «+» у випадку здійснення операцій, визначених ст. 16¹ Закону № 1877, платниками податку, яких внесено до Реєстру відповідно до цього Закону або які претендують на внесення до нього.

Тобто у разі складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на операції з постачання товарів, отриманих в результаті здійснення видів діяльності, визначених ст. 16¹ Закону № 1877, платниками податку, яких внесено до Реєстру або які претендують на внесення до нього, у графі 3.1 таблиці 1 додатка 1 зазначається період складання такої податкової накладної, а у графі 3.2 проставляється позначка «+».

На відміну від таблиці 1 у редакції, чинній до внесення змін наказом № 276, у новій таблиці 1 додатка 1 крім коригувань податкових зобов’язань згідно зі ст. 192 Податкового кодексу відобра­жаються також коригування податкових зобов’язань згідно з п. 199.1 ст. 199 цього Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів у оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та не­оподатковуваних операцій. У зв’язку з цим таблицю поділено на дві частини.

Перша частина — «Коригування податкових зобов’язань згідно зі ст. 192 Податкового кодексу». У рядках 1, 2, 3… n цієї частини таблиці відображаються коригування податкових зобов’язань у випадку, якщо податкові накладні складено на платників ПДВ.

У рядках «100000000000» — «400000000000» відображаються коригування податкових зобов’язань у випадку, якщо податкові накладні складено у разі

здійснення
операцій з:

Рядок «Індивідуальний податковий номер
отримувача (покупця)»

постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник ПДВ, та складання податкової накладної за щоденним підсумком

«100000000000»

постачання товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, операції з постачання яких відповідно до п. 197.2 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ; постачання особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів/послуг, оподаткування ПДВ операцій з постачання яких відповідно до ст. 211 цього Кодексу здійснюється у пільговому режимі та які придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему; постачання особі, не зареєстрованій платником ПДВ,
товарів/послуг, операції з постачання яких звільнено від оподаткування ПДВ згідно з п. 26 підрозділу 2 розділу XX Кодексу та які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

«200000000000»

вивезення товарів за межі митної території України

«300000000000»

ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку

«400000000000»

Загальні суми обсягу постачання та ПДВ за операціями, відображеними в рядках 1, 2, 3… n та з «100000000000» по «400000000000», зазначаються у рядку «Усього за звітний період (рядок 7 декларації)» таблиці 1 додатка 1 та переносяться до рядка 7 декларації.

Таблицю 1 доповнено новим рядком «у т. ч. за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», в якому зазначається сума з рядка «Усього за звітний період (рядок 7 декларації)» в частині здійснення операцій, визначених ст. 16¹ Закону № 1877 (це сума рядків 1, 2, 3… n, в яких у графі 3.2 проставлено позначку «+», а також суми з рядків «100000000000» — «400000000000» щодо таких операцій).

У рядку «600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» відображаються коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, які переносяться не до рядка 7 декларації, як було раніше (до змін, внесених наказом № 276), а до рядків 4.1 та/або 4.2 декларації.

У рядку «Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)» відображаються коригування податкових зобов’язань за послугами, отриманими від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України (у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» податкової накладної проставляється умовний ІПН «500000000000»), які переносяться не до рядка 7 декларації, як було раніше (до змін, внесених наказом № 276), а до рядка 6 декларації.

Друга частина таблиці — «Коригування податкових зобов’язань згідно зі ст. 199 Податкового кодексу».

У цьому розділі в рядку «600000000000 за операціями відповідно до п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» відображаються коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 199.1 ст. 199 цього Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

До зазначеного рядка таблиці 1 дода­­т­ка 1 (Д1) до декларації переносяться дані з таб­лиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації (відповідно до примітки «*» під таблицею 2 додатка 7) та відображаються у рядках 4.1, 4.2 декларації за останній податковий період року (у разі анулювання реєстрації платника податку — у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

Таблиця 2 «Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу»

Як і таблицю 1, у зв’язку із запровадженням бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам таблицю 2 доповнено графою 3.2 «Ознака здійснення с/г операцій*».

Крім того, з таблиці 2 виключено рядок «Усього за основною ставкою та за ставкою 7 %» та доповнено, як і таблицю 1, рядком «у т. ч. за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Також таблицю доповнено новим рядком «Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)», значення з якого переносяться до рядка 13 декларації.

Додаток 2 

Додаток 2 до декларації «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду» (Д2) зазнав змін у зв’язку з доповненням ст. 198 Податкового кодексу новою нормою, відповідно до якої сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом:

 • приєднання, злиття, перетворення, — підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства;
 • поділу, виділення, — підлягає перенесенню до складу податкового кредиту право­наступника пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом у наступному періоді після підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства.

Таке перенесення здійснюється в разі, якщо суму від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу (п. 198.7 ст. 198 Податкового кодексу).

Так, таблицю 1, в якій відображається розшифровка суми від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 декларації), в розрізі звітних (податкових) періодів, в яких воно виникло, доповнено новою графою 5, в якій з графи 4 зазначається та сума від’ємного значення, яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався.

З метою реалізації положень п. 198.7 ст. 198 Податкового кодексу додаток 2 доповнено двома заявами (таблицями).

Перша — заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період) (таблиця 2).

Цю заяву (таблицю) заповнює платник податку, що реорганізується, у складі декларації за останній звітний (податковий) період реєстрації платником ПДВ.

У графі 2 таблиці 2 платником податку, що реорганізується, зазначаються:

 • ІПН платників податку — його правонаступників у випадку реорганізації шляхом поділу, виділення;
 • лише один правонаступник (ІПН) платника податку, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, перетворення.

У графі 3 таблиці 2 відображається та сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту право­наступника згідно з часткою, передбаченою в передавальному акті/розподільчому балансі, реквізити якого (дата і номер) зазначаються у графах 4 та 5 таблиці 2.

Друга— заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з ПДВ після узгодження суми від’ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом) (таблиця 3).

Цю заяву (таблицю) заповнює платник податку — правонаступник реорганізованого платника податку в складі декларації за звітний (податковий) період після узгодження суми від’ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом.

У графах 2 — 4 таблиці 3 платником податку — правонаступником відображається інформація стосовно платника податку, якого реорганізовано і правонаступником якого він є (у графі 2 відображається його ІПН), та щодо суми від’ємного значення, яку було передано/розподілено у зв’язку з реорганізацією такого платника податку (у графі 3 відображається сума такого від’ємного значення, а в графі 4 — звітний (податковий) період, в якому реорганізованим платником податку подано заяву про перенесення від’ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника).

У графах 5 — 7 таблиці 3 відображаються результати документальної перевірки контролюючого органу від’ємного значення реорганізованого платника, а саме:

 • у графі 5 зазначається сума від’ємного значення, яку було передано/розподілено у зв’язку з реорганізацією та яку підтверджено документальною перевіркою;
 • у графах 6 та 7 зазначаються реквізити документа (акта або довідки) за результатами документальної перевірки.

Додаток 3 

Таблицю 2 додатка 3 до декларації «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (Д3), в якій відображається розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету, в розрізі контрагентів (постачальників), доповнено новою графою 6, в якій проставляється позначка «+» у випадку, якщо сума від’ємного значення, відображена у графі 5, отримана правонаступником від реорганізованого платника податку.

Додаток 4 

У зв’язку зі змінами, внесеними до ст. 200 Податкового кодексу, відповідно до яких на заміну двох реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування запроваджено єдиний такий Реєстр та відповідно скасовано критерії, що були встановлені пп. 200.19.3 п. 200.19 цієї статті, відповідність або невідповідність яким давала право на включення заяв про повернення суми бюджетного відшкодування до того чи іншого Реєстру заяв, з додатка 4 до декларації «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника» (Д4) виключено таблиці 1 — 3, які містили відомості, необхідні для формування показників критеріїв, що були встановлені зазначеним підпунктом.

Оскільки з п. 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу виключено норму щодо можливості перерахування надміру зарахованих до бюджету коштів на електронний рахунок, з таблиці «Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету» (таблиця 2) додатка 4 виключено графу «Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована до бюджету (графа 1 – графа 2)».

При цьому п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу встановлено, що джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з ПДВ є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту та обліковуються в СЕА ПДВ. У разі сплати податкових зобов’язань, що виникли до 01.07.2015 р., та/або погашення податкового боргу за податковими зобов’я­заннями, що виникли до 01.07.2015 р., перерахування коштів до бюджету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника податків, відкритих у банках.

Таким чином, платники податку мають право погашати з власного електронного рахунку податковий борг з ПДВ, що виник починаючи з 01.07.2015 р.

У зв’язку з цим додаток 4 доповнено новою заявою щодо перерахування до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ суми коштів на рахунку в СЕА ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету в рахунок погашення податкових зобов’язань з ПДВ за відповідний звітний (податковий) період (таблиця 4). При цьому сума коштів з електронного рахунку, яка може бути перерахована до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ, що виник починаючи з 01.07.2015 р., не повинна перевищувати значення графи 3 таблиці 2 додатка 4 та має бути в межах суми: графа 1 таблиці 2 – графа 2 таблиці 2 додатка 4.

Крім того, додаток 4 зазнав змін у зв’язку з доповненням п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу новою нормою, відповідно до якої:

 • сума ∑Накл платника податку, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обрахунку суми ∑Накл правонаступника такого платника;
 • сума ∑Накл платника, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обрахунку суми ∑Накл правонаступника цього платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.

Так, додаток 4 доповнено двома заявами (таблицями).

Перша— заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період) (таблиця 5).

Цю заяву (таблицю) заповнює платник податку, що реорганізується, у складі декларації за останній звітний (податковий) період реєстрації платником ПДВ.

У графі 2 таблиці 2 платником податку, що реорганізується:

 • зазначаються ІПН платників податку — його правонаступників у випадку реорганізації шляхом поділу, виділення;
 • зазначається лише один правонаступник (ІПН) платника податку, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, перетворення.

У графі 3 таблиці 5 відображається ре­єстраційна сума (∑Накл), що підлягає включенню до обрахунку реєстраційної суми (∑Накл) правонаступника згідно з часткою, встановленою в передавальному акті/розподільчому балансі, реквізити якого (дата і номер) зазначаються у графах 4 та 5 таблиці 5.

Друга— заява платника податку, що є правонаступником платника, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з ПДВ після узгодження реєстраційної суми за результатами документальної перевірки контролюючим органом) (таблиця 6).

Цю заяву (таблицю) заповнює платник податку — правонаступник реорганізованого платника в складі декларації за звітний (податковий) період після узгодження реєстраційної суми (∑Накл) за результатами документальної перевірки контролюючим органом.

У графі 2 таблиці 6 платником податку — правонаступником відображається ІПН платника, якого реорганізовано та правонаступником якого він є, а в графі 3 таблиці 6 — реєстраційна сума такого реорганізованого платника, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи.

У графах 4 — 6 таблиці 6 відображаються результати документальної перевірки контролюючого органу реєстраційної суми реорганізованого платника, а саме:

 • у графі 4 зазначається реєстраційна сума, підтверджена документальною перевіркою;
 • у графах 5 та 6 зазначаються реквізити документа (акта або довідки) за результатами документальної перевірки.

Додаток 5 

У зв’язку із запровадженням бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам таблицю 1 «Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України» та таблицю 2 «Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %» додатка 5 до декларації «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (Д5) доповнено:

 • графою «ознака здійснення с/г операцій*» (графа 4 таблиці 1 та графа 5 таблиці 2), де відповідно до примітки «*» проставляється позначка «+» у випадку здійснення операцій, визначених ст. 16¹ Закону № 1877, платниками податку, внесеними до Реєстру відповідно до цього Закону або які претендують на внесення до нього. Тобто у разі якщо податкову накладну складено за операціями, визначеними ст. 16¹ Закону № 1877, платниками податку, внесеними до Реєстру або які претендують на внесення до нього, у графі 3 таблиць 1, 2 додатка 5 зазначається період складання такої податкової накладної, а у графі 4 таблиці 1/графі 5 таблиці 2 проставляється позначка «+»;
 • рядком «за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», в якому зазначається сума з рядка «Усього за звітний період…» в частині здійснення операцій, визначених ст. 16¹ Закону № 1877.

Слід звернути увагу, що у таблиці 1 (на відміну від редакції, чинної до внесення змін наказом № 276) податкові накладні, складені з метою нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, відтепер відображаються в окремому рядку «600000000000 (рядки 4.1, 4.2 декларації)», не включаються до рядка «Усього за звітний період…» і відповідно суми таких податкових зобов’язань відображаються не у рядку 1 (1.1, 1.2) декларації, як раніше, а в рядках 4.1 та 4.2 декларації.

Крім того, з таблиці 2 виключено рядок «За податковими накладними, складеними до 01 липня 2015 року» у зв’язку зі зміною порядку віднесення сум ПДВ до податкового кредиту для платників податку, які застосовують касовий метод (п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу).

Додаток 9  

З метою реалізації п. 51 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу дода­ток 9 до декларації доповнено таблицею 1 «Розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду», в якій відображаються:

рядок 1

сума податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 161 Закону № 1877

рядок 2

сума податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 161 Закону № 1877

рядок 3

позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 161 Закону № 1877
(рядок 1 – рядок 2)

Таблицю розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (таб­лиця 2) також змінено у зв’язку зі скасуванням спецрежиму та з метою реалізації п. 51 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу.

Так, у графі 3 таблиці 2 сільськогосподарські товаровиробники зазначають обсяги постачання (без ПДВ) сільськогосподарських товарів (у тому числі у графі 4 відображають суми за операціями з постачання товарів, отриманих в результаті здійснення видів діяльності, визначених п. 16¹.3 ст. 16¹ Закону № 1877). При цьому у графі 5 вказаної таблиці зазначається обсяг постачання товарів, що не належать до сільськогосподарських, а загальний обсяг постачання всіх товарів (без ПДВ) відображається у графі 6 таблиці 2 та розраховується шляхом додавання показників сум граф 3 та 5 таблиці 2.

Частка обсягу постачання сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів визначається шляхом ділення рядка «Усього» графи 3 таблиці 2 на рядок «Усього» графи 6 цієї таблиці.

Додаток 9 додається до декларації, в якій у полі «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» є позначка «1» або «2» (п. 12 розділу ІІІ Порядку).

Уточнюючий розрахунок

У цілому уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок зазнав аналогічних змін, що й декларація.

Проте розділ ІІІ «Розрахунки за звітний період» доповнено також новим рядком 18.2 «Сума, яка включається до коригуючого реєстру щодо зменшення залишку сум податкових зобов’язань, несплачених до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (при від’ємному значенні гр. 6 р.18)**», який містить довідкове поле «Залишок податкових зобов’язань, несплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, на момент подання уточнюючого розрахунку».

Рядок 18.2 заповнюється лише в тому випадку, коли уточнюючий розрахунок передбачає зменшення податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, що уточнюється, тобто якщо графа 6 рядка 18 має від’ємне значення та коли у платника податку є залишок податкових зобо­в’язань, не сплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (так звана картотека).

У рядку 18.2 зазначається сума з графи 6 рядка 18, на яку платник податку бажає зменшити його «картотеку», але в межах суми залишку такої «картотеки» на момент подання уточнюючого розрахунку (довідкове поле рядка 18.2).

Зміни до Порядку

Пункт 1 розділу ІІ Порядку доповнено нормами, які регламентують порядок визначення першого звітного (податкового) періоду новоствореним платником та останнього звітного (податкового) періоду у випадку анулювання реєстрації платником ПДВ, а саме:

 • у разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 «Звітний (податковий) період» декларації зазначається перший повний календарний місяць (пп. 1 п. 1 розділу ІІ Порядку);
 • якщо реєстрацію платника податку анульовано в інший день, ніж останній день календарного кварталу, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого кварталу та закінчується днем такого анулювання (пп. 2 п. 1 розділу ІІ Порядку).

Крім того, положення п. 9 розділу ІІІ Порядку щодо подання заяви про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, приведено у відповідність із зазначеним пунктом Кодексу. Така заява подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, в ній зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.

Відповідні зміни внесено також до самої форми заяви (додаток 3 до Порядку).

Крім того, Порядком визначено деякі особливості щодо перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів у оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно до п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (далі — частка).

Так, пп. 5 п. 3 розділу V Порядку визначено, що коригування податкових зобов’язань у зв’язку з перерахунком частки здійснюється платником податку за підсумками календарного року в порядку та за формою згідно з таблицею 2 «Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях» додатка 7 до декларації.

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, в тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов’язання, нараховані відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних для використання в неоподатковуваних операціях, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов’язання, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих не­оборотних активів до складу виробничих необоротних активів.

Підпунктом 5 п. 4 розділу V Порядку також визначено, що підтверджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від’ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви таблиці 3 додатка 2 у складі податкової декларації за звітний (податковий) період), зазначається у рядку 16.3 декларації.

Використана література

Податковий кодекс — Податковий кодекс України 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1877 — Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України». Наказ № 276 — наказ Мінфіну України від 23.02.2017 р. № 276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»