ПДФО

Оренда нерухомості: хто сплачує податки

10.04.2017 / 11:52

ФОП сплачує орендну плату фізичній особі за оренду нерухомості. З’ясуємо, чи повинна ФОП утримувати з таких виплат і перераховувати до бюджету ПДФО та військовий збір, чи фізична особа має сплатити ці податки самостійно. Якщо ПДФО та військовий збір з нарахованих сум ФОП не утримано, то яку передбачено відповідальність?

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу.

Податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб, зокрема, є: юридична особа (її філія, відділення, інший відок­ремлений підрозділ), самозайнята особа, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення норм цього Кодексу в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV Кодексу (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості інших, ніж зазначені в пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодексу (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, встановленої в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, які встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найдоступніший для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди (пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу).

Доходи, зазначені у пп. 170.1.3  цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Це означає, що ФОП (орендар) є податковим агентом для фізичної особи (орендодавця).

Доходи, які нараховуються ФОП фізичній особі — орендодавцю за надання нею в оренду приміщення для ведення господарської діяльності, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено ст. 168 Податкового кодексу.

Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Отже, оскільки податковим агентом фізичної особи — орендодавця у разі надання нею в оренду нерухомості є самозайнята особа, то обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету з суми орендної плати виникає у такого ФОП.

Важливо
Подання форми № 1ДФ не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн (1 020 грн — за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року вже було застосовано штраф за таке саме порушення).

Звітність

Особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування (п. 176.2 п. 176  цього Кодексу).

Порядок заповнення та подання податковими агентами зазначеної звітності затверд­жено наказом № 4.

Водночас зауважимо, що невідображення будь-яких нарахованих (виплачених) доходів, податків, у тому числі з помилками у формі № 1ДФ, є порушенням порядку заповнення такої звітності і податковий агент зобов’язаний подати уточнюючу форму. 

Слід зазначити, що уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення строку її подання. Така форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Таким чином, в наведеній у запитанні ситуації самозайнята особа як податковий агент зобов’язана була подати за відповідний квартал форму № 1ДФ та відобразити нараховані (виплачені) доходи за відповідною ознакою без заповнення граф 4а та 4, оскільки податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не було нараховано (утримано) з сум орендної плати в звітному періоді.

Відображення у формі № 1ДФ податку та збору проводиться у періоді, в якому таке нарахування відбувається, уточню­ючий розрахунок в такому випадку не подається.

! Зверніть увагу
При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом,  після закінчення 90 календарних днів,що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня.

Відповідальність

Податок на доходи фізичних осіб. Податковий агент несе відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати, що визначено ст. 127 Податкового кодексу.

Водночас п. 127.1 цієї статті встановлено, що передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, не­утримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, та виправляються в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу.

Крім того, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом,  після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Кодексу).

Згідно з п. 129.4 цієї статті на суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки Нацбанку України, чинної на кожний такий день.

У разі самостійного виправлення помилки, що призвело до збільшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, податковий агент після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховує пеню за несвоєчасну сплату податку на доходи фізичних осіб.

Військовий збір. Відповідно до п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені абзацом першим п. 127.1 ст. 127 Кодексу, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Крім того, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Кодексу).

Отже, якщо самостійне виправлення помилки щодо нарахованої (сплаченої) суми військового збору призвело до збільшення податкового зобов’язання, до податкового агента застосовується відповідальність у вигляді штрафу (п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу) та після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня.

Використана література
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 4 — наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №  1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»